جستجو

حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشتر عقیق فاخر جزع یمنی کد 1534

2,400,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر کهنه عقیق جزع یمنابعاد نگین : 23 در 17 میلیمتررکاب : نقره وزن انگشتر: 25 گرمسایز : 61..

نمایش سریع

انگشتر عقیق فاخر سرخ آبدار کد 1543

2,520,000تومان

                مشخصات انگشتر :انگشترعقیق سرخ آبدار و یکدست قله ایرکاب : نقره دست ساز سنگین حاجی با مهر سازندهوزن انگشتر:  گرمسایز : 66..

نمایش سریع

انگشتر عقیق فاخر سرخ یمنی

4,200,000تومان

انگشترعقیق سرخرنگ فاخر یمنی رکاب : نقره دستساز شمس با مهر و امضاسایز رکاب  : 62 وزن انگشتر : 32 گرم۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

نمایش سریع

انگشتر عقیق فاخر سرخ یمنی

3,600,000تومان

انگشترعقیق سرخرنگ فاخر یمنی ابعاد سنگ : 28 در 18 میلیمتررکاب : نقره دستساز شمس با مهر و امضاسایز رکاب  : 61 وزن انگشتر : 31 گرم..

نمایش سریع

انگشتر عقیق فاخر سرخ یمنی رکاب نقره دست ساز ری احمد

5,400,000تومان

انگشتر نقره و عقیق سرخ ابدار رکاب : نقره دست ساز ری احمد با مهر و امضا وزن 35 گرمسایز 68 ..

نمایش سریع

انگشتر عقیق فاخر سرخ یمنی کد 1528

4,800,000تومان

                 مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق فاخر سرخ یمنی رکاب نقره دست ساز ری احمدابعاد نگین : 25 در 20 میلیمتر رکاب نقره دست ساز ری احمدوزن انگشتر: 40 گرمسایز : 70..

نمایش سریع

انگشتر عقیق فاخر عسلی کد 1549

2,400,000تومان

انگشتر عقیق فاخر عسلی ابعاد سنگ : 23 در 18 میلیمتررکاب : نقره سایز رکاب  : 62 وزن انگشتر : 30 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر عقیق فاخر کد 263

5,040,000تومان

                        نگین : عقیق سرخ یمانی گرد:  13 میلیمتر  رکاب : نقره دست ساز استاد رسول تهران سایز :59 وزن :22 گرم  ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر عقیق قدیمی کد 1150

1,620,000تومان

         انگشترعقیق قدیمی سرخ  رکاب : نقره قدیمی ساز سنگین وزن انگشتر : 20 گرمسایز :67..

نمایش سریع

انگشتر عقیق ناب یمنی کد 921

4,800,000تومان

                  انگشترعقیق سرخ ناب یمنینگین : عقیق سرخ آب دار یمنی ابعاد سنگ : 22 در 14 میلیمتررکاب : نقره دست ساز سایز :65 وزن :25 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر عقیق نفیس

2,880,000تومان

                  انگشتر عقیق نفیس رکاب : نقره دستساز شبکه سایز :63 وزن : 33 گرم  ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر عقیق و دوازده زمرد کد 5067

3,600,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترعقیق سرخ با12 قطعه زمردابعاد سنگ عقیق : 13 در 10 میلیمتررکاب : نقره مخراجیسایز رکاب  : 66 وزن انگشتر : 13 گرم۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر عقیق کبود و رکاب طرح هخامنشی

2,400,000تومان

            انگشتر عقیق کبود خوش تراش با رنگ شفاف رکاب : نقره قدیمی و طرح برجسته سرباز و پادشاه هخامنشی سایز :64 وزن : 18 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر عقیق کبود و رکاب قلمزنی کد 1869

2,340,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق کبود هندیابعاد سنگ : 18 در 12 میلیمتررکاب : نقره قلمزنیوزن انگشتر 19 گرمسایز 65..

نمایش سریع

انگشتر عقیق کبود کد 429

1,620,000تومان

نگین : عقیق کبود گرد  17میلیمتر رکاب : نقره دست ساز سایز :64وزن : 25 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

نمایش 121 تا 135 از 1409 (94 صفحه)