امکان پرداخت درمحل مشتری با درنظرگرفتن شرایط و مشکلات معمول در فروشگاه ناب جواهر حذف شده است

اما امکان خرید حضوری در دفتر فروشگاه برای همگان میسر هست وهمچنین امکان بازدید محصولات بشرط اعلام قبلی کدها ، در دفتر وجود دارد. ناب جواهر دارای دفتر ثابت در تهران پرند هست