امکان پرداخت درمحل با درنظرگرفتن شرایط و مشکلات معمول فعلا در فروشگاه ناب جواهر حذف کرده ایم

امکان خرید حضوری در محل توسط خریدار و نیز امکان بازدید محصولات در دفتر نای جواهر وجود دارد. ناب جواهر دارای دفتر ثابت در تهران شهر جدید پرند هست و چنانچه قبلا هماهنگ فرمایید با افتخار در خدمت خواهیم بود