جستجو

حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشتر عقیق سرخ کد 212

3,300,000تومان

      نگین : عقیق  سرخ رکاب : نقره دست ساز شبکه سایز :63 وزن :20 گرم  ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر عقیق سرخ یمانی و رکاب محمد کد 5486

4,188,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ آبدار یمنیرکاب : نقره با مهر و امضا محمد وزن انگشتر : 21 گرمسایز رکاب :63 قطر سنگ : 16 در 12  میلیمتر..

نمایش سریع

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب تمام گوارسه وطن

4,356,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب تمام گوارسه وطن رکاب : نقره دست ساز تمام گوارسه وطن با امضا و مهر وزن انگشتر : 13 گرمسایز رکاب :60 ابعاد سنگ : 16 در 12..

نمایش سریع

انگشتر عقیق سرخ یمنی کد 190

5,016,000تومان

نگین : عقیق سرخ یمانی گرد رکاب : نقره دست ساز فیلیسایز :59وزن :19 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

نمایش سریع

انگشتر عقیق سفید شجر کد 392

3,960,000تومان

انگشتر عقیق سفید شجرطبیعی رکاب : نقره قلمزنی شده با طرح گل سایز :62 وزن : 16 گرم..

نمایش سریع

انگشتر عقیق سفید شجری یمن کد 1019

3,564,000تومان

انگشترعقیق شجر سفید یمنی رکاب : نقره با مهر و امضا دقت زنجان وزن انگشتر : 15 گرم سایز :59..

نمایش سریع

انگشتر عقیق سلیمانی کد 5447

3,828,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سلیمانی طوق داررکاب : نقره ترکیبی وزن انگشتر : 14 گرمسایز رکاب :60 ابعاد سنگ : 18  در 15 میلیمتر..

نمایش سریع

انگشتر عقیق سه پوست خطی برجسته کوفی کد 1851

2,616,000تومان

انگشتر عقیق سه پوست و خط برجسته کنیابعاد نگین : 20  در 15 میلیمتر رکاب : نقره طرح صفویبه وزن  12 گرم و سایز 60..

نمایش سریع

انگشتر عقیق سه پوست سلیمانی

8,364,000تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق زبده و درشت و درخشنده سلیمانی  رکاب : نقره دستسازتهران کریمی وزن کل : 31 گرمسایز انگشتر  : 62..

نمایش سریع

انگشتر عقیق سه پوست کد 987

3,312,000تومان

            انگشتر عقیق سه پوست سلیمانیبا رکاب زیبای نقرهوزن انگشتر : 21 گرمسایز :67..

نمایش سریع

انگشتر عقیق شجر درشت

  نگین : عقیق شجری ایرانی ابعاد سنگ :20 در 30 میلیمتر  رکاب : نقره دست ساز قدیمی بدون مهر سایز : 68 وزن : 25 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷                    ..

نمایش سریع

انگشتر عقیق شجر درشت و آب دار و رکاب بخشی کد 5342

4,980,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سفید درشت شجر رکاب : نقره دست ساز مجید بخشی با مهر و امضا وزن انگشتر : 26 گرمسایز رکاب : 62 ابعاد سنگ : 26  در 18 میلیمتر..

نمایش سریع

انگشتر عقیق شجر قرمز کد 370

4,620,000تومان

نگین : عقیق شجر سرخرکاب : نقره دست ساز حاجیسایز :66وزن : 26 گرم۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر عقیق شجر مویی

نگین : عقیق فاخر شجر موییبیضی شکل  ۲۵در ۱۸ میلیمتر  رکاب : نقره سایز : ۶۵ وزن : ۳۰ گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر عقیق شمایل رکاب نقره فیلی قدیمی

2,520,000تومان

انگشتر عقیق سرخ شمایلرکاب : نقره فیلی قدیمیسایز رکاب  : 61 وزن انگشتر : 10 گرم..

نمایش 76 تا 90 از 1668 (112 صفحه)