شاهنامه نفیس یساولی

توضیحات محصول

شاهنامه نفیس یساولی

شاهنامه نفیس یساولی

با اثاری از هنرمندان دوره صفویه

براساس نسخه 9 جلدی چاپ مسکو

زیر نظر یوگئی ادواردوویچ و عبدالحسین نوشین

مقدمه » دکتر محمد علی اسلامی ندوشن

مشاور ادبی » کاظم سادات اشکوری

خطاط خوشنویس » سید علی سجادی

تذهیب »هوشنگ اقامیری

چاپ » انتشارات یساولی

خصوصیات محصول

  • مشخصات کتب نفیس
  • تذهیب نفیس هوشنگ اقامیری
  • قاب و جعبه دارد
  • چاپی
  • چاپ نفیس

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید