تعبیر خواب دیدن انگشتر

موجودی: در انبار
0 تومان
کد محصول: تعبیر خواب

خلاصه ای از توضیحات

  تعبیر خواب دیدن انگشتر حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر انگشتر نقره بر 4 وجه   است : 1. قدرت و سلطنت 2. زن 3. فرزند 4. مال .    ابن سیرین می گوید : اگر کسی ببیند انگشترش گم شد یا   ان را دزد برد در امورش  دشواری روی می ...
+

 

تعبیر خواب دیدن انگشتر

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر انگشتر نقره بر 4 وجه

 

است : 1. قدرت و سلطنت 2. زن 3. فرزند 4. مال .

  

ابن سیرین می گوید : اگر کسی ببیند انگشترش گم شد یا

 

ان را دزد برد در امورش  دشواری روی می دهد و اگر دید

 

انگشتر او شکست و نگین ان ماند جاه و مقام او از دست

 

می رود ولی  ابرو و احترامش پابرجا می ماند و اگر دید

 

نگین انگشتر او شکست ابرو و احترامش می رود و مقامش بر

 

جای می ماند و اگر ببیند انگشتر خود را به کسی بخشید

 

قسمتی از مال و ملک خود را می بخشد و اگر ببیند انگشتر

 

خود را فروخت و قیمت ان را گرفت همه دارایی خود را می

 

فروشد و خرج می کند و اگر قیمت ان را نگرفت قسمتی از

 

دارایی خود را می فروشد .

 دانیال (ع) می گوید : اگر در خواب نقش انگشتر را ببیند

 

از صاحب ان به او خیر و نیکی می رسد و اگر ببیند کسی

 

به او انگشتری داد تا با ان چیزی را مهر کند به چیزی

 

که در خور ان باشد می رسد یعنی اگر شایسته پادشاهی

 

باشد پادشاه می شود و اگر از توانگران باشد به قدر

 

قیمت ان انگشتر مال به دست می اورد . اگر ببیند در

 

مسجد یا در جهاد یا در نماز کسی انگشتری به او داد اگر

 

ان شخص تاجر باشد تجارت و سود تجارت نصیبش می شود و


درسایر موارد هم تعبیرش به همین قیاس می باشدو اگر ببیند

 

پادشاه انگشتری به او داد حکومت سرزمینی را به او می

 

دهد .

 کرمانی می گوید : اگر ببیند ساخت انگشتر او ناپسند است

 

قسمتی از اموالش از دست می رود و پادشاهی بر او غضب


میکند و اگر ببیند انگشترش از جنس نقره است دارائیش حلال

 

و پسندیده خواهد بود و اگر انگشترش اهنی یا هفت جوش یا

 

از روی باشد دارائیش کم و ناچیز است و اگر ببیند

 

انگشترش از جنس زیورالات بدلی  است بدتر و حقیرتر از


همهاینهاست .

 

 

جابر مغربی می گوید : اگر ببیند انگشتر اهنی در دست

 

دارد قوت و توانایی پیدا می کند و اگر ببیند انگشترش

 

از برنج یا مس است از مردم منفعت و فایده می یابد و

 

اگر ببیند انگشترش بلوری است چیزی به او می رسد و اگر

 

ببیند نقره است خیر فراوان به او می رسد و اگر ببیند

 

انگشتر خود را نزد کسی به امانت گذاشت یا ان را به او

 

بخشید و ان شخص انگشتر را به او پس داد از زنی

 

خواستگاری می کند و اگر ببیند انگشتری خود را شکست

 

میان او و همسرش جدایی می افتد و اگر ببیند انگشتری او

 

دو نگین دارد یا کسی انگشتری با دو نگین به او داد و

 

هر دو نگین مثل هم بود دلیل ان است که صاحب انگشتر غلام

 

زاده است و اگر ببیند یکی از دو نگین افتاد از یکی از

 

دو گناه توبه می کند و اگر ببیند نامه سربسته را با

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!

امتیاز بد           خوب

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout

logo-samandehi