یاقوت


حالت نمایش:
نمایش سریع

یاقوت سرخ مخراجکاری و ساخت استاد زارع کد 1219

(0)
5,180,000تومان

                        انگشتر فاخریاقوت سرخ و کبودنگینها : 4 قطعه یاقوت سرخ و 12 قطعه یاقوت کبود  رکاب :  ساخت و مخراجکاری استاد زارع ایران با مهر و امضا سایز :62 وزن انگشتر : 18 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر فاخر یاقوت کبود استار

(0)
3,480,000تومان

انگشتر فاخر یاقوت کبود استار ( ستاره یا ستاره پران )رکاب : نقره دستساز مشهد که جواهر کاری و ایینه کاری شده استسایز :60وزن : 13 گرم۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر نفیس یاقوت کبود استار

(0)
3,720,000تومان

انگشتر نفیس یاقوت کبود استار ستاره یا ستاره پرانرکاب : نقره دستساز مشهد که جواهر کاری و ایینه کاری شده استسایز :61وزن : 19 گرم۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر فاخر یاقوت سرخ رکاب درشت کشکولی کد 1139

(0)
4,680,000تومان

               انگشتر یاقوت سرخ درشت با رکاب کشکولیفوق العاده زیبا رکاب : نقره 925 دست ساز سفارشی سایز :59 وزن : 43 گرم..

نمایش سریع

انگشتر عقیق درشت سرخ یمنی جواهر کاری شده

(0)
6,840,000تومان

                     انگشتر عقیق درشت سرخ یمنی جواهر کاری شده انگشتر عقیق یمنی سرخ جواهر کاری شده با یاقوت سرخ وزمرد و توپاز رکاب نقره سنگین ری احمدوزن انگشتر : 39 گرمسایز :62..

نمایش 46 تا 50 از 50 (4 صفحه)