یاقوت


حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشتر یاقوت سرخ افریقایی و رکاب شاکری کد 5063

(0)
3,600,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر یاقوت رنگ سرخ جذاب تراش الماسی ابعاد سنگ : 15 در 12 میلیمتررکاب : نقره دست ساز شاکری خراسان با مهر و امضاسایز رکاب  : 64 وزن انگشتر : 20 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر زیبای یاقوت ابوالحسنی کد 5018

(0)
3,020,000تومان

انگشتر اسپرت یاقوت سرخ استار دامله تراش ابوالحسنی ابعاد سنگ : 14 در 10 میلیمتر و ارتفاع سنگ از روی نگین 5 میلیمتررکاب : نقره دست ساز مجید با مهر و امضاسایز رکاب  : 59 وزن انگشتر : 8 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر یاقوت زرد معدنی کد 1975

(0)
3,240,000تومان

انگشتر یاقوت تراش فست زرد افریقایی ابعاد سنگ : 18 در 16 میلیمتررکاب : نقره با مهر کریمیسایز رکاب  : 60 وزن انگشتر : 19 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتراسپرت یاقوت اتشین تراش اشکی کد 1978

(0)
3,600,000تومان

انگشتر اسپرت تراش اشکی یاقوت سرخ اتشینابعاد سنگ : 10 در 14 میلیمتررکاب : نقره سایز رکاب  : 60 وزن انگشتر : 5 گرم۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

نمایش سریع

انگشتر آماتیست با گوشواره های یاقوت کد 1953

(0)
3,600,000تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  اماتیست زیبا و دو نگین مخراجکاری یاقوت زرد ابعاد سنگ : 20 در 15 میلیمتر رکاب :  نقره دستساز مخراجکاری بدون مهرسازنده وزن کل : 29 گرمسایز انگشتر  : 65..

نمایش سریع

انگشتر خاص 5 نگین یاقوت زرد کد 1885

(0)
3,000,000تومان

انگشتر خاص با پنج نگین یاقوت زرد رکاب : نقره مخراج کاری و مرصع وزن انگشتر : 18 گرمسایز :64..

نمایش سریع

انگشتر زبرجد و یاقوت کد 1814

(0)
4,200,000تومان

انگشتر زبرجد و یاقوتنگین ها : 9 نگین زبرجد و 4 نگین یاقوت سرخرکاب : نقره دستساز و مخراجی به وزن  25 گرم و سایز 64 ..

نمایش سریع

انگشتر یاقوت سرخ آتشین

(0)
2,880,000تومان

                       نگین : یاقوت درشت قله ای سرخ رنگ آتشین  رکاب : نقره دست ساز رولکسی استاد فخر سایز :63 وزن : 31 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر خاص فیروزه و زبرجد و یاقوت کد 1685

(0)
5,400,000تومان

انگشتر خاص نگینهای اصیلیاقوت تراش الماسی در وسط8 نگین فیروزه نیشابوری6 نگین زبرجد خوشتراشرکاب : نقره 950 استاد بخشی با نام و امضا سازندهسایز رکاب  : 64 وزن انگشتر : 18 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر دست ساز یاقوت اصلی استار قدیمی کد 1669

(0)
3,000,000تومان

انگشتر یاقوت کهنه و قدیمی استار رکاب : نقره دستساز مظهر با نام سازندهسایز رکاب  : 64 وزن انگشتر : 19 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر یاقوت سرخ سیلان با رکاب فرهاد تهران

(0)
5,400,000تومان

انگشتر سنگ کهنه معدنی سرخ رنگ یاقوت سیلان و رکاب فاخر دست ساز استاد فرهاد ریوزن انگشتر  21 گرم سایزرکاب  63این سنگ یک برس دارد  ..

نمایش سریع

انگشتر اسپرت یاقوت زغالدار دورنگ سیلان تراش دامله اشکی

(0)
4,200,000تومان

              انگشتر اسپرت یاقوت زغالدار دورنگ سیلان تراش دامله اشکیرکاب : نقره چهار گل اشکینگین : یاقوت سیلانی در دورنگ سرخ و بنفش تراش اشکی  سایز :58 وزن : 8 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتری یاقوت سرخ کهنه با رکاب جباری تبریز کد 355

(0)
3,000,000تومان

            انگشتری یاقوت  سرخ کهنه با رکاب جباری تبریز کد 355نگین : یاقوت سرخ تراش دامله کهنهرکاب : نقره دست ساز استاد جباری تبریز سایز 65وزن :  20 گرم..

نمایش سریع

انگشتراسپرت یاقوت سرخ و رکاب سعید کد 1381

(0)
3,600,000تومان

              نگین : یاقوت پیازی کهنه افریقا رکاب : نقره دست ساز سایز :54 وزن :9 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر فاخر یاقوت کبود کد 1090

(0)
3,360,000تومان

انگشتر زیبای یاقوت کبود تراش دامله با رنگ بنفش رکاب : نقره قلمزنی طرح برجسته شیر خفته و عقاب شکار چی سایز :62 وزن : 21 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش 31 تا 45 از 50 (4 صفحه)