تسبیح


حالت نمایش:
نمایش سریع

نگین خطی عقیق کبود یمنی حکاکی صل الله علیک یا اباعبدالله مناسب انگشتری و گردن اویز

(0)
3,200,000تومان

نگین خطی عقیق کبود یمنی حکاکی صل الله علیک  یا اباعبدالله مناسب انگشتری و گردن اویزیا قاضی الحاجات و یا کافی المهماتیا قائم ال محمد یا بقیه الله یا حقیا کاشف الکرب عن وجه الحسین یا رقیه بنت الحسینصلی الله علیک یا ابا عبدالله حکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی استاد مهدی شمس زنجانی قطر سنگ 22 میلیمتر..

نمایش سریع

تسبیح نفیس صد و یک دانه شاه مقصود افغان

(0)
10,800,000تومان

تسبیح نفیس صد و یک دانه شاه مقصود افغانمشخصات :وزن تسبیح : 45 گرمطول حلقه : 45 سانتیمترجنس تسبیح » شاه مقصود تراش دست افعانی اندازه متوسط هر دانه : 9 میلیمتر..

نمایش سریع

تسبیح صدویک دانه کشکول

(0)
1,580,000تومان

تسبیح صدویک دانه کشکولمشخصات :وزن تسبیح : 12 گرمطول حلقه : 30 سانتیمترجنس تسبیح » کشکولرنگ تسبیح: شکلاتی اندازه متوسط هر دانه : 6 میلیمتر..

نمایش سریع

تسبیح نودوهفت دانه کشکول

(0)
1,430,000تومان

تسبیح نودوهفت دانه کشکولمشخصات :وزن تسبیح : 23 گرمطول حلقه : 35 سانتیمترجنس تسبیح » کشکولرنگ تسبیح: شکلاتی اندازه متوسط هر دانه : 6 میلیمتر..

نمایش سریع

تسبیح بیست و یک دانه کهربا

(0)
1,580,000تومان

تسبیح بیست و یک دانه کهربامشخصات :وزن تسبیح : 42 گرمطول حلقه : 20 سانتیمترجنس تسبیح » کهربارنگ تسبیح: زرد اندازه متوسط هر دانه : 13 میلیمتر..

نمایش سریع

تسبیح سی و سه دانه عقیق ناب الوان

(0)
3,010,000تومان

تسبیح سی و سه دانه عقیق ناب الوانمشخصات :وزن تسبیح : 61 گرمطول حلقه : 20 سانتیمترجنس تسبیح » عقیق ناب الوانرنگ تسبیح: سرخ رنگارنگ اندازه متوسط هر دانه : 10 میلیمتر..

نمایش سریع

تسبیح نود و یک دانه عقیق یمنی

(0)
4,270,000تومان

تسبیح نود و یک دانه عقیق یمنیمشخصات :وزن تسبیح : 49 گرمطول حلقه : 30 سانتیمترجنس تسبیح » عقیق یمنیرنگ تسبیح: سرخ پرتقالی اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر..

نمایش سریع

تسبیح هفتاد و پنج دانه بدون شیخک شاه مقصود اصیل افغان

(0)
3,260,000تومان

تسبیح هفتاد و پنج دانه بدون شیخک شاه مقصود اصیل افغانمشخصات :وزن تسبیح : 29 گرمطول حلقه : 28 سانتیمترجنس تسبیح » شاه مقصود اصیل افغانرنگ تسبیح: بین زرد و سبز اندازه متوسط هر دانه : 7 میلیمتر..

نمایش سریع

تسبیح سی و سه دانه عقیق سرخ تراش جواهری

(0)
4,600,000تومان

تسبیح سی و سه دانه عقیق سرخ تراش جواهریمشخصات :وزن تسبیح : 50 گرمطول حلقه : 20 سانتیمترجنس تسبیح » عقیق سرخ تراش جواهریرنگ تسبیح: سرخ اندازه متوسط هر دانه : 10 میلیمتر..

نمایش سریع

تسبیح صد و یک دانه عقیق سبز فوق العاده خوشرنگ

(0)
4,120,000تومان

تسبیح صد و یک دانه عقیق سبز فوق العاده خوشرنگمشخصات :وزن تسبیح : 63 گرمطول حلقه : 40 سانتیمترجنس تسبیح » عقیق سبز فوق العاده خوشرنگرنگ تسبیح: سبز اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر..

نمایش سریع

تسبیح استخوان بسیار کهنه و قدیمی خاص نفیس 101 دانه

(0)
10,284,000تومان

تسبیح استخوان بسیار کهنه و قدیمی خاص نفیس 101 دانه مشخصات :وزن تسبیح : 33 گرمطول حلقه : 29 سانتیمترتعداد دانه های تسبیح : 101 عددقطر هردانه : 5 میلیمتر به جای شیخک چند دانه شاه مقصود افغانی قرار دارد..

نمایش سریع

تسبیح خاص نفیس کم نظیر سنگ ماه

(0)
9,740,000تومان

 تسبیح خاص نفیس کم نظیر سنگ ماهمشخصات :وزن تسبیح : 325 گرمطول حلقه : 29 سانتیمترتعداد دانه های تسبیح : 33 عددقطر هردانه : 14 میلیمتر سه دانه سرخ..

نمایش سریع

تسبیح خاص نفیس هنرمندانه هسته خرما 4000 میخ نقره کوبی

(0)
9,500,000تومان

تسبیح خاص نفیس هنرمندانه هسته خرمامشخصات :وزن تسبیح : 40 گرمطول حلقه : 41 سانتیمترتعدادقطعات هسته خرما: 120 قطعهتعداد حدودی میخهای نقره: 4000 میخ نقره کوبینقره کوبی دوطرفهشکل تسبیح : مار دوسر..

نمایش سریع

تسبیح فاخر سی و سه دانه یاقوت سرخ سیلانی

(0)
9,350,000تومان

تسبیح فاخر سی و سه دانه یاقوت سرخ سیلانیمشخصات :وزن تسبیح : 180 گرمطول حلقه : 26 سانتیمتررنگ : سرخ اندازه متوسط هر دانه : 12 میلیمتر..

نمایش سریع

تسبیح سی و پنج دانه فیروزه رنگ محک اعلای کهنه

(0)
13,044,000تومان

تسبیح سی و پنج دانه فیروزه رنگ محک اعلای کهنه مشخصات :وزن تسبیح : 18 گرم طول تسبیح : 18 سانتیمتر..

نمایش 1 تا 15 از 73 (5 صفحه)