تسبیح


تسبیح صد و یک دانه عقیق سبز فوق العاده خوشرنگ

1,200,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه عقیق سبز فوق العاده خوشرنگمشخصات :وزن تسبیح : 63 گرمطول حلقه : 40 سانتیمترجنس تسبیح » عقیق سبز فوق العاده خوشرنگرنگ تسبیح: سبز اندازه متوسط هر دانه : 8 ..

تسبیح استخوان بسیار کهنه و قدیمی خاص نفیس 101 دانه

3,030,000 تومان

 تسبیح استخوان بسیار کهنه و قدیمی خاص نفیس 101 دانه مشخصات :وزن تسبیح : 43  گرمطول حلقه : 38 سانتیمترتعداد دانه های تسبیح : 101 عدد قطر هردانه : 6 میلیمتر..

تسبیح استخوان بسیار کهنه و قدیمی خاص نفیس 101 دانه

2,730,000 تومان

تسبیح استخوان بسیار کهنه و قدیمی خاص نفیس 101 دانه مشخصات :وزن تسبیح : 33 گرمطول حلقه : 29 سانتیمترتعداد دانه های تسبیح : 101 عددقطر هردانه : 5 میلیمتر به جای شیخک چند دانه شاه..

تسبیح خاص نفیس 101 دانه مرجان سرخ طبیعی

3,920,000 تومان

 تسبیح خاص نفیس 101 دانه مرجان سرخ طبیعیمشخصات :وزن تسبیح : 61 گرمطول حلقه : 38 سانتیمترتعداد دانه های تسبیح : 101 عدد قطر هردانه : 7 میلیمتر..

تسبیح خاص نفیس کم نظیر سنگ ماه

4,750,000 تومان

 تسبیح خاص نفیس کم نظیر سنگ ماهمشخصات :وزن تسبیح : 325 گرمطول حلقه : 29 سانتیمترتعداد دانه های تسبیح : 33 عددقطر هردانه : 14 میلیمتر سه دانه سرخ..

تسبیح خاص نفیس هنرمندانه هسته خرما 4000 میخ نقره کوبی

4,490,000 تومان

تسبیح خاص نفیس هنرمندانه هسته خرمامشخصات :وزن تسبیح : 40 گرمطول حلقه : 41 سانتیمترتعدادقطعات هسته خرما: 120 قطعهتعداد حدودی میخهای نقره: 4000 میخ نقره کوبینقره کوبی دوطرفهشکل تسبیح : مار دوسر..

تسبیح فاخر سی و سه دانه یاقوت سرخ سیلانی

4,490,000 تومان

تسبیح فاخر سی و سه دانه یاقوت سرخ سیلانیمشخصات :وزن تسبیح : 180 گرمطول حلقه : 26 سانتیمتررنگ : سرخ اندازه متوسط هر دانه : 12 میلیمتر..

تسبیح سی و پنج دانه فیروزه رنگ محک اعلای کهنه

2,670,000 تومان

تسبیح سی و پنج دانه فیروزه رنگ محک اعلای کهنه مشخصات :وزن تسبیح : 18 گرم طول تسبیح : 18 سانتیمتر..

تسبیح سی و پنج دانه عقیق زرد شیشه ای یمنی تراش کهنه با سرتسبیح نقره

2,730,000 تومان

 تسبیح سی و پنج دانه عقیق زرد شیشه ای یمنی تراش کهنه با سرتسبیح نقرهمشخصات :وزن تسبیح : 105 گرم طول تسبیح : 23 سانتیمتر..

تسبیح سی و پنج دانه هسته خرما دست ساز و میخکوبی برنج و نقره ( 360 میخ نقره و برنج دارد )

1,500,000 تومان

تسبیح سی و پنج دانه هسته خرما دست ساز و میخکوبی برنج و نقره ( 360 میخ نقره و برنج دارد )مشخصات :وزن تسبیح : 25 گرمطول تسبیح : 22 سانتیمتر تعداد میخکوبی نقره و برنج : 360 میخ..

تسبیح صدویک دانه تسبیح سندلوس

1,450,000 تومان

 تسبیح صدویک دانه تسبیح سندلوس  مشخصات : وزن تسبیح : 29 گرم طول حلقه : 33 سانتیمتر رنگ : آبی اسمانی  اندازه متوسط هر دانه..

تسبیح سی و سه دانه تسبیح سندلوس آبی اسمانی

1,190,000 تومان

 تسبیح سی و سه دانه تسبیح سندلوس آبی اسمانی مشخصات : وزن تسبیح : 37 گرم طول حلقه : 19 سانتیمتر رنگ : آبی اسمانی  اندازه م..

تسبیح صد و یک دانه اعلای کشکول کهنه

2,450,000 تومان

مشخصات :تسبیح صد و یک دانه اعلای کشکول کهنه وزن تسبیح : 38 گرم طول حلقه : 57 سانتیمتر رنگ : عنابی اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر ..

تسبیح سی و سه دانه درشت تریاکی سندلوس معطر

3,160,000 تومان

تسبیح سی و سه دانه درشت تریاکی سندلوس معطر مشخصات :وزن تسبیح : 76 گرمطول حلقه : 27 سانتیمترجنس تسبیح » سندلوس معطررنگ تسبیح: تریاکی اندازه متوسط هر دانه : 13 میلیمتر..

تسبیح سی و سه دانه درشت سندلوس معطر

3,620,000 تومان

تسبیح سی و سه دانه درشت سندلوس معطر مشخصات :وزن تسبیح : 95 گرمطول حلقه : 27 سانتیمترجنس تسبیح » سندلوس معطررنگ تسبیح: شرابی اندازه متوسط هر دانه : 13 میلیمتر..

تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود سیاه افغانستان

3,470,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود سیاه افغانستانمشخصات :وزن تسبیح : 83 گرمطول حلقه : 39 سانتیمترجنس تسبیح » شاه مقصود تراش دست افعانیرنگ تسبیح: سیاه اندازه متوسط هر دانه : 7 می..

تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود زرد افغانستان

5,750,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود زرد افغانستانمشخصات :وزن تسبیح : 88 گرمطول حلقه : 57 سانتیمترجنس تسبیح » شاه مقصود تراش دست افعانیرنگ تسبیح: زرد اندازه متوسط هر دانه : 8 میلی..

تسبیح سندلوس مشکی بسیار کم نظیر سی و سه دانه اعلای شفه العبدی

5,120,000 تومان

 تسبیح سندلوس مشکی بسیار کم نظیر سی و سه دانه اعلای شفه العبدی مشخصات :وزن تسبیح : 97 گرمطول حلقه : 34 سانتیمتررنگ : مشکی که در نور رنگ سرخ کمنظیری میشود اندازه متوسط هر ..

تسبیح صد و یک دانه اعلای سندلوس معطر پرچمی

3,310,000 تومان

 تسبیح صد و یک دانه اعلای سندلوس معطر پرچمیمشخصات :وزن تسبیح : 39 گرمطول حلقه : 48 سانتیمتررنگ : عنابی اندازه متوسط هر دانه : 9 میلیمتر..

تسبیح صد و یک دانه اعلای کشکول کهنه

2,730,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه اعلای کشکول کهنه مشخصات :وزن تسبیح : 38 گرمطول حلقه : 57 سانتیمتررنگ : عنابی اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر..

تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود سبز افغانستان

3,480,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود سبز افغانستان مشخصات : وزن تسبیح : 42 گرم طول حلقه : 44 سانتیمتر جنس تسبیح » شاه مقصود تراش دست افعانی رنگ تسبیح: سبز اندازه متوسط هر دانه : 8 ..

تسبیح صد و یک دانه سندلوس اصیل معطر خوش رنگ

2,110,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه سندلوس اصیل معطر خوش رنگ مشخصات : وزن تسبیح : 36 گرم طول حلقه : 29 سانتیمتر جنس تسبیح » سندلوس رنگ تسبیح: سرخ صورتی اندازه متوسط هر دانه : 5 میلیمتر ..

تسبیح سی و سه دانه کهربا پرچمی کهنه

1,960,000 تومان

تسبیح سی و سه دانه کهربا پرچمی کهنه مشخصات : وزن تسبیح : 37 گرم طول حلقه : 22 سانتیمتر رنگ : پرچمی اندازه متوسط هر دانه : 10 میلیمتر..

تسبیح صدویک دانه سندلوس عسلی

2,550,000 تومان

تسبیح صدویک دانه سندلوس عسلی مشخصات : وزن تسبیح : 80 گرم طول حلقه : 52 سانتیمتر رنگ : عسلی اندازه متوسط هر دانه : 9 میلیمتر ..

تسبیح بلند صد و یک دانه سبز کاهویی

1,450,000 تومان

تسبیح بلند صد و یک دانه سبز کاهویی مشخصات : وزن تسبیح : 60 گرم طول حلقه : 53 سانتیمتر رنگ : سبز شیخک این تسبیح از جنس دانه ها نیست . جنس دانه ها رو نمیشماسم . عدسی ها از نقره است..

تسبیح 101 دانه مرجان سرخ

1,720,000 تومان

  تسبیح 101 دانه مرجان سرخ   یکدست و سالم   25 گرم   طول حلقه 30 سانتیمتر   جنس شیخک مرجان نیست ..

تسبیح یسر عربی صدویک دانه

1,580,000 تومان

تسبیح یسر عربی صدویک دانه سالم و یکدست 35 گرم طول حلقه تسبیح با شیخک » 44 سانتیمتر ..

تسبیح 101 دانه کشکول

1,580,000 تومان

تسبیح 101 دانه کشکول ..

تسبیح 101 دانه حدید

713,000 تومان

تسبیح 101 دانه حدید ..

تسبیح 33 دانه چوبی دستساز معطر

845,000 تومان

تسبیح 33 دانه چوبی دستساز معطر ..

تسبیح درشت و سنگین کهربا

4,220,000 تومان

تسبیح درشت و سنگین کهربا کهربای پرچمی کلکسیونی 206 گرم سالم و بکر ..

تسبیح بذرالبنج سبز

1,450,000 تومان

تسبیح بذرالبنج سبز نفیس و یکدست وکم نظیر شیخک این تسبیح شکسته است ..

تسبیح بذرالبنج زیتونی

2,110,000 تومان

تسبیح بذرالبنج زیتونی نفیس و یکدست و سالم وکم نظیر ..

تسبیح شانزده دانه کهربای سیاه معروف به شبق

1,520,000 تومان

تسبیح شانزده دانه کهربای سیاه معروف به شبق ..

تسبیح شامقصود افغانی نفیس

2,880,000 تومان

تسبیح شامقصود افغانی نفیس..

تسبیح کهنه شاه مقصود افغانستان

3,360,000 تومان

تسبیح کهنه شاه مقصود افغانستان..

تسبیح سی و سه دانه کهربای زرد

1,580,000 تومان

تسبیح سی و سه دانه کهربای زرد مشخصات : وزن تسبیح : 60 گرم طول حلقه : 25 سانتیمتر رنگ : زرد اندازه متوسط هر دانه : 14 میلیمتر ..

تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود افغانی ریز

1,320,000 تومان

 تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود افغانی ریز   مشخصات :   وزن تسبیح : 11 گرم   طول حلقه : 28 سانتیمتر   رنگ : سبزکاهویی   تسبیح صد و یک دا..

تسبیح سی و سه دانه سنگین وزن سبز با محافظ نقره عیار پایین

1,320,000 تومان

تسبیح سی و سه دانه سنگین وزن سبز با محافظ نقره عیار پایین مشخصات : وزن تسبیح : 57 گرم طول حلقه : 23 سانتیمتر رنگ : سبز یشمی اندازه متوسط هر دانه : 10 میلیمتر جنس این تسبیح ..

تسبیح سی و سه دانه کهربا

990,000 تومان

تسبیح سی و سه دانه کهربا مشخصات : وزن تسبیح : 45 گرم طول حلقه : 32 سانتیمتر رنگ : زرد و قهوه ای اندازه متوسط هر دانه : 16 میلیمتر  کهربا , المانی, زرد قهوه ای, زیبا , ..

تسبیح سی و سه دانه کهربا

990,000 تومان

تسبیح سی و سه دانه کهربا مشخصات : وزن تسبیح : 45 گرم طول حلقه : 32 سانتیمتر رنگ : زرد و قهوه ای اندازه متوسط هر دانه : 16 میلیمتر  کهربا , المانی, زرد قهوه ای رنگ, زیب..

تسبیح صدویک دانه کهربای زرد

1,190,000 تومان

تسبیح صدویک دانه کهربای زرد مشخصات : وزن تسبیح : 27 گرم طول حلقه : 36 سانتیمتر رنگ : زرد اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر تسبیح کهربای زرد , تسبیح, خوش رنگ  ,زرد, کهربا , ص..

تسبیح صدویک دانه کهربای زرد

1,120,000 تومان

تسبیح صدویک دانه کهربای زرد مشخصات : وزن تسبیح : 25 گرم طول حلقه : 36 سانتیمتر رنگ : زرد اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر تسبیح کهربای زرد , تسبیح, خوش رنگ  ,زرد, کهرب..

تسبیح زیبای کلکسیونی هسته خرما

845,000 تومان

تسبیح زیبای کلکسیونی هسته خرما هر دانه تسبیح از سه عدد هسته تراش خورده دستی درست شده..

تسبیح تراش دست ممتازهسته خرما تعداد دانه ها 115

1,060,000 تومان

تسبیح تراش دست ممتازهسته خرما تعداد دانه ها 115 ویژگی : بسیار خوش دست وزن محصول 46 گرم طول 35 سانتیمتر تسبیح دست ساز تراش دست هسته خرما ناب جواهر ..

تسبیح کهربای پرچمی الوان

1,790,000 تومان

تسبیح کهربای پرچمی الوان 33 دانه تراش منصور کرد سفارشی ناب جواهر وزن : 75 گرم طول حلقه : 27 سانتیمتر   تسبیح  , کهربا ,  پرچمی ,  الوان  ,  3..

تسبیح کهربای پرچمی الوان

1,850,000 تومان

تسبیح کهربای پرچمی الوان 45 دانه تراش منصور کرد سفارشی ناب جواهر وزن : 70 گرم طول حلقه : 32 سانتیمتر   تسبیح  , کهربا ,  پرچمی ,  الوان  ,  چ..

تسبیح کهربای پرچمی الوان

1,850,000 تومان

تسبیح کهربای پرچمی الوان 45 دانه تراش منصور کرد سفارشی ناب جواهر وزن : 70 گرم طول حلقه : 32 سانتیمتر   تسبیح  , کهربا ,  پرچمی ,  الوان  ,  چ..

تسبیح آبنوس تراش

1,580,000 تومان

تسبیح آبنوس تراش سی و سه دانه تراش دستی وزن : 38 گرم طول حلقه : 28 سانتیمتر   تسبیح آبنوس تراش خورده سی و سه دانه ناب جواهر فروشگاه آنلاین تسبیح انگشتر ..

تسبیح کهنه شاه مقصود سبز صیقل یافته افغانی کد 2155

4,800,000 تومان

تسبیح سبز کهنه صیقل یافته تراش دستی شاه مقصود افغانستانتعداد دانه ها : 101 طول حلقه تسبیح : 46 سانتیمتروزن تسبیح : 68 گرم تسبیح  , شاه مقصود  ,   صدو یک دانه ,  افغانی ,..

تسبیح شاه مقصود افغانی اعلا کد 2146

5,160,000 تومان

تسبیح اعلای شاه مقصود زرد افغانستانتعداد دانه ها : 101 طول تسبیح : 44 سانتیمتروزن تسبیح : 48 گرم ..

تسبیح شاه مقصود افغانی

3,000,000 تومان

تسبیح شاه مقصود افغانستانتعداد دانه ها : 101 طول تسبیح : 48 سانتیمتروزن تسبیح : 63 گرمدانه های این تسبیح یکدست نیست ..

تسبیح شاه مقصود تراش دستی کد 2142

4,800,000 تومان

تسبیح تراش دستی شاه مقصود افغانستانتعداد دانه ها : 101 طول تسبیح : 46 سانتیمتروزن تسبیح : 52 گرم ..

تسبیح شاه مقصودکهنه یکدست افغانی

3,840,000 تومان

تسبیح شاه مقصود افغانستانتعداد دانه ها : 101 طول تسبیح : 38 سانتیمتروزن تسبیح : 39 گرم ..

تسبیح صد و یک دانه هسته خرما

858,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه هسته خرما مشخصات : وزن تسبیح : 23 گرم طول حلقه : 25 سانتیمتر رنگ : شکلاتی تسبیح هسته خرما , تسبیح, خوش دست  ,شکلاتی, خرما , صدویک  دانه , تسبیح  ,ش..

تسبیح بسیار درشت کلکسیونی شامقصود افغانی کهنه کد 2126

2,380,000 تومان

این تسبیح 175 سانتیمتر طول دارد و طول حلقه آن 85 سانتیمتر است. صدو یک دانه کامل است و دانه ها از ریز به درشت ..

تسبیح نادر سی و پنج دانه مغز نارگیل

1,450,000 تومان

تسبیح نادر سی و پنج دانه مغز نارگیل مشخصات : وزن تسبیح : 50 گرم طول حلقه : 28 سانتیمتر رنگ : سفید کرم اندازه متوسط هر دانه : 14 میلیمتر تسبیح نادرمغز نارگیل , تسبیح, خوش دست&nb..

تسبیح شاه مقصود افغانی کد2022

3,600,000 تومان

تسبیح صدویک دانه سنگ شاه مقصود زرد و یکدست  افغانستان طول حلقه : 40 سانتیمتر وزن تسبیح : 37 گرماندازه دانه های تسبیح حدودا بین 7 تا 10 میلیمتر ..

تسبیح شاه مقصود کد 2006

5,400,000 تومان

  تسبیح صدویک دانه سنگ شاه مقصود افغانستانطول حلقه : 40 سانتیمتر دانه هاش بین 6 تا 10 میلیمتروزن تسبیح : 36 گرم ..

تسبیح شاه مقصود یکدست افغانی اعلا

5,040,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه کهنه شاه مقصود افغانی مشخصات : وزن تسبیح : 37 گرم طول حلقه : 40 سانتیمتر رنگ : زرد اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر تسبیح شاه مقصود افغانی , افغانست..

تسبیح صد و یک دانه نفیس یاقوت سرخ سیلان

2,180,000 تومان

  تسبیح صد و یک دانه نفیس یاقوت سرخ سیلانوزن تسبیح : 42 گرمطول حلقه : 26 سانتیمتر..

تسبیح شا مقصود افغانستان کد 2080

3,840,000 تومان

   تسبیح صد و یک دانه نفیس شامقصود تراش افغانوزن تسبیح : 27 گرمطول حلقه : 37 سانتیمتر ..

تسبیح صد و یک دانه کهنه شاه مقصود افغانی

3,840,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه کهنه شاه مقصود افغانی مشخصات : وزن تسبیح : 28 گرم طول حلقه : 39 سانتیمتر رنگ : سبز اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر تسبیح شاه مقصود افغانی , افغانستان,..

تسبیح صد و یک دانه کهنه شاه مقصود افغانی کد 2082

3,600,000 تومان

  تسبیح صد و یک دانه کهنه شاه مقصود افغانی مشخصات : وزن تسبیح : 26 گرم طول حلقه : 37 سانتیمتر رنگ : زرد اندازه متوسط هر دانه : 7 میلیمتر تسبیح شاه مقصود افغانی , افغان..

تسبیح شا مقصود افغانستان کد 2079

3,050,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه شامقصود تراش افغانوزن تسبیح : 26 گرمطول حلقه : 37 سانتیمتر..

تسبیح صد و یک دانه کهنه شاه مقصود افغانی کد 2076

5,040,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه کهنه شاه مقصود افغانی مشخصات : وزن تسبیح : 28 گرم طول حلقه : 37 سانتیمتر رنگ : زرد اندازه متوسط هر دانه : 7 میلیمتر تسبیح شاه مقصود افغانی , افغانستان, ..

تسبیح صد و یک دانه کهنه شاه مقصود افغانی کد 2078

3,480,000 تومان

  تسبیح صد و یک دانه کهنه شاه مقصود افغانی مشخصات : وزن تسبیح : 24 گرم طول حلقه : 36 سانتیمتر رنگ : زرد اندازه متوسط هر دانه : 7 میلیمتر تسبیح شاه مقصود افغانی , افغان..

تسبیح شاه مقصود افغانی قهوه ای کد : 2053

2,640,000 تومان

   مشخصات تسبیح : تعداد 101 عددشاه مقصود اصل افغانی قدیمیطول حلقه : 40 سانتیمتروزن : 42 گرم  ..

تسبیح شاه مقصود افغانی قهوه ای کد : 2054

2,520,000 تومان

   مشخصات تسبیح : تعداد 101 عددتسبیح شاه مقصود افغانی قهوه ای  ..

تسبیح شاه مقصود افغانی سبز چمنی کهنه کد : 2055

2,760,000 تومان

   مشخصات تسبیح : تعداد 101 عددشاه مقصود اصل افغانی قدیمی سبز طول حلقه : 42 سانتیمتروزن : 46 گرم  ..

تسبیح صدویک دانه کشکول کد 2050

1,660,000 تومان

مشخصات تسبیح : کشکول صدویک دانهطول حلقه : 45 سانتیمتروزن : 27 گرم  ..

تسبیح شاه مقصود سبز چمنی افغانستان کد 2048

2,880,000 تومان

مشخصات تسبیح : تعداد 101 عددشاه مقصود اصل افغانی قدیمی سبز چمنیطول حلقه : 43 سانتیمتروزن : 40 گرم  ..

تسبیح شاه مقصود اعلای افغانی کد 2051

2,380,000 تومان

مشخصات تسبیح : تعداد 101 عددشاه مقصود اصل افغانی قدیمی بسیار خوشرنگ و خوشدستطول حلقه : 47 سانتیمتروزن : 54 گرمقیمت : 980 هزار تومان ..

تسبیح شاه مقصود اعلای افغانی کد 2052

2,240,000 تومان

مشخصات تسبیح : شاه مقصود اصل افغانی قدیمی بسیار خوشرنگ و خوشدستتعداد 101 عددطول حلقه : 42 سانتیمتروزن : 40 گرم  ..

تسبیح شاه مقصود اعلای افغانی کد 2049

2,380,000 تومان

مشخصات تسبیح : تعداد 101 عددشاه مقصود اصل افغانی قدیمی بسیار خوشرنگ و خوشدستطول حلقه : 42 سانتیمتروزن : 38 گرمقیمت : 800 هزار تومان ..

تسبیح شاه مقصود اعلای افغانستان کد 2047

2,380,000 تومان

مشخصات تسبیح : تعداد 101 عددشاه مقصود اصل افغانی قدیمی بسیار خوشرنگ و خوشدستطول حلقه : 45 سانتیمتروزن : 45 گرم  ..

تسبیح شاه مقصود سبز چمنی کد 2044

3,000,000 تومان

مشخصات تسبیح : تعداد 101 عددشاه مقصود اصل افغانی سبز چمنیطول حلقه : 33 سانتیمتروزن : 22 گرم  ..

تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود خوش دست یشمی

2,400,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود خوش دست یشمی مشخصات : وزن تسبیح : 25 گرم طول حلقه : 38 سانتیمتر رنگ : یشمی اندازه متوسط هر دانه : 7 میلیمتر تسبیح خوش دست  شاه مقصود یشم..

تسبیح فاخر شاه مقصود افغانستان کد 2036

3,600,000 تومان

    مشخصات تسبیح : تعداد 101 عددسنگ شاه مقصود  افغانستانطول حلقه : 40 سانتیمتروزن : 37 گرم  ..

تسبیح صد و یک دانه کهنه شاه مقصود افغانی

3,120,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه کهنه شاه مقصود افغانی مشخصات : وزن تسبیح : 25 گرم طول حلقه : 44 سانتیمتر رنگ : سبز تراش گندمی اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر تسبیح شاه مقصود افغان..

تسبیح فاخر خوشرنگ شاه مقصود کد 2040

1,580,000 تومان

مشخصات تسبیح : تعداد 101 عددسنگ شاه مقصود قهوه ای خوشرنگ افغانستانطول حلقه : 40 سانتیمتروزن : 42 گرم  ..

تسبیح کشکول ساده کد2021

1,450,000 تومان

تسبیح 101 تایی کشکول ساده ..

تسبیح 71 دانه جید سرخ کد 2013

1,260,000 تومان

      مشخصات تسبیح : تعداد 71 دانهسنگ جید سرخطول حلقه : 25 سانتیمتروزن : 30 گرم ..

تسبیح صدویک دانه کهربای زرد

1,450,000 تومان

تسبیح صدویک دانه کهربای زرد مشخصات : وزن تسبیح : 25 گرم طول حلقه : 36 سانتیمتر رنگ : زرد اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر تسبیح کهربای زرد , تسبیح, خوش رنگ  ,زرد, کهرب..

تسبیح شاه مقصود افغانی کد59

2,280,000 تومان

تسبیح شاه مقصود افغانی   ..

تسبیح 33 تایی سندلوس المانی

2,510,000 تومان

تسبیح 33 تایی سندلوس المانیطول تسبیح : 28 سانتیمتروزن تسبیح : 74 گرمیکی از دانه پر رنگ تر هست ..

تسبیح 101 دانه کهنه افغانستان

2,880,000 تومان

تسبیح 101 دانه کهنه افغانستانشاه مقصود ..

تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود کهنه افغانی

3,600,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود کهنه افغانی مشخصات : وزن تسبیح : 25 گرم طول حلقه : 39 سانتیمتر رنگ : سبز انگوری اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر تسبیح شاه مقصود تراش افغانستا..

تسبیح شاه مقصود انگوری افغانستان

2,780,000 تومان

تسبیح 101 دانه سنگ اصلی شاه مقصود افغانستان انگوری  ..

تسبیح شاه مقصود سبز کد 2007

2,880,000 تومان

مشخصات تسبیح : تعداد 101 عددسنگ شاه مقصود افغان سبز رنگطول حلقه : 50 سانتیمتروزن : 75 گرم ..

تسبیح شاه مقصود شکلاتی کد 2010

1,850,000 تومان

        مشخصات تسبیح : تعداد 101 عددسنگ شاه مقصود رنگ شکلاتی افغانستانطول حلقه : 34 سانتیمتروزن : 27 گرم ..

تسبیح شاه مقصود شکلاتی کد2011

1,850,000 تومان

      مشخصات تسبیح : تعداد 101 عددسنگ شاه مقصود شکلاتی افغانطول حلقه : 37 سانتیمتروزن : 30 گرم ..

تسبیح شاه مقصود انگوری کد 2015

3,840,000 تومان

          تسبیح صدویک دانه سنگ شاه مقصود انگوری افغانستان طول حلقه : 43 سانتیمتر وزن تسبیح : 32 گرم  ..

تسبیح صد و یک دانه اعلای کهنه شاه مقصود افغانی

2,880,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه اعلای کهنه شاه مقصود افغانی مشخصات : وزن تسبیح : 38 گرم طول حلقه : 37 سانتیمتر رنگ : قهوه ای   ..

تسبیح کهنه شاه مقصود افغانی

3,600,000 تومان

   مشخصات تسبیح : تعداد 101 عددتسبیح سنگ شاه مقصود  افغانستانطول حلقه : 35 سانتیمتروزن : 22 گرم  ..

تسبیح 101 دانه شاه مقصود افغانی کد 2029

3,600,000 تومان

   مشخصات تسبیح : تعداد 101 عددسنگ شاه مقصود  افغانستانطول حلقه : 35 سانتیمتروزن : 35 گرم  ..

تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود بسیار ریز و خوش دست

1,680,000 تومان

   تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود بسیار ریز و خوش دست مشخصات : وزن تسبیح : 9 گرم طول حلقه : 27 سانتیمتر رنگ : زرد اندازه متوسط هر دانه : 4 میلیمتر تسبیح بسیار ریز..

تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود زیتونی کهنه افغانی

2,640,000 تومان

تسبیح صد و یک دانه شاه مقصود زیتونی کهنه افغانیوزن تسبیح : 27 گرمطول حلقه : 38 سانتیمتر ..

تسبیح درشت سندلوس اصل و تراش کردستان

1,850,000 تومان

تسبیح درشت سندلوس اصل  و تراش کردستان رنگ یاسی و در بازار معروف به رنگ شرابیهمراه با منگوله های نقرهوزن : 117 گرم ..

کمربند نقره کوب از هسته خرما

3,830,000 تومان

              کمربند کم نظیر هسته خرما نقره کوبی دوطرفه 146 دانه 75 سانتیمتر 100 گرم ..

نمایش 1 تا 100 از 100 (1 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout

logo-samandehi