زمرد

زمرد

حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشترجواهری مردانه نقره زمرد ممتاز کلمبیا و رکاب فاخرتهران امینی

(0)
28,800,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترجواهری مردانه نقره زمرد ممتاز کلمبیا و رکاب فاخرتهران امینی نگین » زمرد ممتاز سه قیراطی کلمبیا به ابعاد 10 در 8 میلیمتررکاب » تهران امینی سایز انگشتر » 63 وزن انگشتر» 12 گرم..

نمایش سریع

انگشترفاخرونفیس زمردسبزکریستالی سیبری تراش جواهری رکاب فدک قم

(0)
22,800,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخرونفیس زمرد سبز کریستالی سیبری تراش جواهری و رکاب پولکی نقره فدک قمنگین این انگشتر زمرد سبز کریستالی سیبری تراش جواهری است  و کارگاه فدک قم رکاب نقره این کار را همراه با ابکاری رادیوم ساخته استابعاد سنگ 12 در 18 میلیمتر استتراش سنگ جواهری استسایز انگشتر » 61 وزن انگشتر» 15 گرم..

نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)