زمرد

زمرد

حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشترفاخرونفیس زمردشناسنامه بین المللی کلمبیا تراش جواهری رکاب فدیوم آصف قاسمی

(0)
50,600,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخرونفیس زمردشناسنامه بین المللی کلمبیا تراش جواهری رکاب فدیوم آصف قاسمینگین این انگشتر زمرد سبز کلمبیا دارای شناسنامه بین المللی قابل استعلام آنلاین است . تراش جواهری است  و استاد آصف قاسمی رکاب فدیوم این کار را به سبک خاص خودشان پولکی ساخته استابعاد سنگ 12 در 18 میلیمتر است و حدود 4 قیراط استتراش سنگ جواهری استسایز ا..

نمایش سریع

انگشترفاخرونفیس زمردسبزکریستالی سیبری تراش جواهری رکاب فدک قم

(0)
16,900,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخرونفیس زمرد سبز کریستالی سیبری تراش جواهری و رکاب پولکی نقره فدک قمنگین این انگشتر زمرد سبز کریستالی سیبری تراش جواهری است  و کارگاه فدک قم رکاب نقره این کار را همراه با ابکاری رادیوم ساخته استابعاد سنگ 12 در 18 میلیمتر استتراش سنگ جواهری استسایز انگشتر » 61 وزن انگشتر» 15 گرم..

نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)