عقیق سلیمانی


حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشتر عقیق خوش رنگ سلیمانی کد 1367

(0)
2,880,000تومان

                 نگین : عقیق خوش رنگ و زنده سلیمانی رکاب : نقره شبکه ای سایز :60 وزن :18 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر عقیق درشت سلیمانی اب دارکم نظیر در رنگ

(0)
3,240,000تومان

انگشتر عقیق درشت سلیمانی اب دارکم نظیر در رنگنگین : عقیق سرخ درشت بیضی  27  در 19 میلیمتر  رکاب : نقره دست ساز استاد دهقان سایز :63 وزن : 27 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر فاخر عقیق سلیمانی با رکاب استاد دهقانی کد 1334

(0)
4,320,000تومان

              انگشتر فاخر عقیق سلیمانی  رکاب : نقره دستساز سنگین وزن استاد دهقانی سایز :68 وزن : 44 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشترعقیق عسلی

(0)
4,920,000تومان

                            نگین : عقیق با رنگ و رگه های استثنایی تراش دامله 25 در 18 میلیمتر رکاب : نقره دستساز سایز :60 وزن : 21 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر عقیق فاخر کد 263

(0)
5,040,000تومان

                        نگین : عقیق سرخ یمانی گرد:  13 میلیمتر  رکاب : نقره دست ساز استاد رسول تهران سایز :59 وزن :22 گرم  ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر عقیق سلیمانی کد 1045

(0)
3,360,000تومان

               انگشتر عقیق درشت سلیمانی رکاب : نقره شخصی ساز با مهر و امضا سازنده علی وزن انگشتر : 34 گرمسایز :63..

نمایش سریع

انگشتر عقیق سلیمانی کد 1027

(0)
2,280,000تومان

               انگشتر عقیق فاخر سلیمانی رکاب : نقره دست ساز شبکه تهران سایز 62وزن :  15 گرم ..

نمایش سریع

انگشتری باباغوری اعلا نی نی دار

(0)
6,600,000تومان

               انگشتر باباغوری کوچک اعلا نی نی داررکاب : نقره دست ساز دو مهره فاخر ری احمد سایز 57وزن :  19 گرم..

نمایش سریع

انگشتر فاخر عقیق باباغوری کد1048

(0)
3,600,000تومان

                  انگشتر فاخر عقیق باباغوری رکاب : نقره شخصی ساز قدیمی وزن انگشتر : 27 گرمسایز :68..

نمایش سریع

انگشتر عقیق سه پوست کد 987

(0)
2,280,000تومان

            انگشتر عقیق سه پوست سلیمانیبا رکاب زیبای نقرهوزن انگشتر : 21 گرمسایز :67..

نمایش سریع

انگشتر فاخر عقیق سلیمانی کد968

(0)
2,640,000تومان

                  انگشتر فاخر عقیق سلیمانی  کد 968 رکاب : نقره شخصی ساز فتحیان طهران با مهر و امضاسایز : 66وزن : 21 گرم۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر عقیق سفید برفی باباغوری کد 965

(0)
3,480,000تومان

            انگشتر عقیق سفید برفی باباغوری  کد  با ترکیب رنگ طبیعی فوق العاده زیبا965 رکاب : نقره دست ساز سنگین وزن حاجی سایز :61 وزن : 35 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر عقیق باباغوری

(0)
2,760,000تومان

                  انگشتر عقیق باباغوری رکاب : نقره 925 سایز 61وزن :  10 گرم..

نمایش سریع

انگشترفاخر عقیق باباغوری کد 659

(0)
2,280,000تومان

نگین : عقیق سفید و سرخ باباغوری چشم کفتریرکاب : نقره دست ساز شبکهسایز :63وزن :15 گرم۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر عقیق سلیمانی و رکاب نقره عربی

(0)
2,280,000تومان

                                       انگشتر عقیق سلیمانی و رکاب نقره عربینگین : سنگ عقیق سلیمانی رکاب :  نقره قلمزنی عربی  سایز : 68 وزن : 13 گرم..

نمایش 61 تا 75 از 84 (6 صفحه)