عقیق سلیمانی


حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشترعقیق باباغوری سلیمانی

(0)
1,800,000تومان

مشخصات انگشتر:   انگشترعقیق باباغوری سلیمانی   رکاب : نقره ترکیبی   وزن انگشتر : ۲۴ گرم   سایز رکاب :۶۳   ابعاد سنگ : 20 در 1۵ میلیمتر   انگشتر  , عقیق باباغوری, سلیمانی  , ناب جواهر ,  فروشگاه آنلاین ,  انگشتر نقره در تهران , تهران  , بداغی  , نقره تر..

نمایش سریع

انگشتر عقیق باباغوری

(0)
2,300,000تومان

                  انگشتر عقیق باباغوری رکاب : نقره 925 سایز 61وزن :  10 گرم..

نمایش سریع

انگشتر عقیق باباغوری کد 5440

(0)
3,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سلیمانی طوق دار باباغوریرکاب : نقره با مهر وطن وزن انگشتر : 8 گرمسایز رکاب :58 ابعاد سنگ : 12  در 10 میلیمتر..

نمایش سریع

انگشتر عقیق باباغوری کد 5442

(0)
1,900,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق باباغوری طبیعیرکاب : نقره قلمزنی ماشینی با ذکر من کنت مولاه  فهذا غلی مولاه وزن انگشتر : 16 گرمسایز رکاب :62 ابعاد سنگ : 16  در 12 میلیمتر..

نمایش سریع

انگشتر عقیق سلیمانی و رکاب نقره عربی

(0)
1,900,000تومان

                                       انگشتر عقیق سلیمانی و رکاب نقره عربینگین : سنگ عقیق سلیمانی رکاب :  نقره قلمزنی عربی  سایز : 68 وزن : 13 گرم..

نمایش سریع

انگشتر عقیق سلیمانی کد 1045

(0)
2,800,000تومان

               انگشتر عقیق درشت سلیمانی رکاب : نقره شخصی ساز با مهر و امضا سازنده علی وزن انگشتر : 34 گرمسایز :63..

نمایش سریع

انگشتر عقیق سلیمانی کد 5447

(0)
2,200,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق سلیمانی طوق داررکاب : نقره ترکیبی وزن انگشتر : 14 گرمسایز رکاب :60 ابعاد سنگ : 18  در 15 میلیمتر..

نمایش سریع

انگشتر عقیق سه پوست سلیمانی

(0)
4,800,000تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  عقیق زبده و درشت و درخشنده سلیمانی  رکاب : نقره دستسازتهران کریمی وزن کل : 31 گرمسایز انگشتر  : 62..

نمایش سریع

انگشتر عقیق سه پوست کد 987

(0)
1,900,000تومان

            انگشتر عقیق سه پوست سلیمانیبا رکاب زیبای نقرهوزن انگشتر : 21 گرمسایز :67..

نمایش سریع

انگشتر عقیق فاخر کد 263

(0)
4,200,000تومان

                        نگین : عقیق سرخ یمانی گرد:  13 میلیمتر  رکاب : نقره دست ساز استاد رسول تهران سایز :59 وزن :22 گرم  ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر فاخر عقیق باباغوری کد1048

(0)
3,000,000تومان

                  انگشتر فاخر عقیق باباغوری رکاب : نقره شخصی ساز قدیمی وزن انگشتر : 27 گرمسایز :68..

نمایش سریع

انگشتر فاخر عقیق باباغوری سبز یک چشم

(0)
2,700,000تومان

انگشتر فاخر عقیق باباغوری سبز یک چشم نگین :عقیق سبز باباغوری یک چشم  رکاب : نقره سنگین دست ساز وطن با مهر و امضاء سایزرکاب : 61 وزن انگشتر : 17 گرم  ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر فاخر عقیق باباغوری کد 1418

(0)
1,700,000تومان

نگین : عقیق زیبای طبیعی باباغوری رکاب : نقره سایز :61 وزن :  8  گرم..

نمایش سریع

انگشتر فاخر عقیق سلیمانی کد968

(0)
2,200,000تومان

                  انگشتر فاخر عقیق سلیمانی  کد 968 رکاب : نقره شخصی ساز فتحیان طهران با مهر و امضاسایز : 66وزن : 21 گرم۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر فاخر عقیق سلیمانی با رکاب استاد دهقانی کد 1334

(0)
3,600,000تومان

              انگشتر فاخر عقیق سلیمانی  رکاب : نقره دستساز سنگین وزن استاد دهقانی سایز :68 وزن : 44 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش 1 تا 15 از 84 (6 صفحه)