چاقو و قلمتراش


چاقوی دو تیغه قلمتراش زنجان دستساز سفارشی قلمزنی رخ پادشاه

4,220,000 تومان

  چاقوی دو تیغه قلمتراش زنجان دستساز سفارشی قلمزنی رخ پادشاهمشخصات :جنس تیغه » فولاد آبدیدهجنس دسته » شاخ گاومیش ساخت و تراش و نقره کوبی و قلمزنی » استاد مهدی شمس زنجانیجودان کاری شده و قل..

چاقوی ضامن دار پنج دنده زنجان دستساز سفارشی قلمزنی شیرو قوچ ایران و امضادار

4,750,000 تومان

  چاقوی ضامن دار پنج دنده زنجان دستساز سفارشی قلمزنی شیرو قوچ ایران و امضادار مشخصات :جنس تیغه » فولاد آبدیدهجنس دسته » شاخ گاومیش ساخت و تراش و نقره کوبی و قلمزنی » استاد مهدی شمس زنجانیج..

قداره (قمه)تک لبه زنجان کلکسیونی دستساز قلمزنی پنج شیارساخت مهدی شمس زنجان

8,270,000 تومان

قداره (قمه)تک لبه زنجان کلکسیونی دستساز قلمزنی پنج شیارساخت مهدی شمس زنجان مشخصات :جنس تیغه » فولاد آبدیدهجنس دسته » شاخ گاومیش نقره و برنج کوبیساخت و تراش و نقره کوبی و قلمزنی » استاد مهدی شمس زنج..

چاقوی دنده ای ضامن دار زنجان دستساز قلمزنی اسلیمی دسته شاخ گاو میش

5,270,000 تومان

چاقوی دنده ای ضامن دار زنجان دستساز قلمزنی اسلیمی دسته شاخ گاو میشمشخصات :جنس تیغه » فولاد آبدیدهجنس دسته » شاخ گاو میش برنج کوبی و حکاکی شدهساخت و تراش و قلمزنی و میخکوبی برنجی» استاد مهدی شمس زنج..

چاقوی دنده ای ضامن دار زنجان دستساز قلمزنی رخ پادشاه و رخ درویش دسته سفید استخوان ساق شتر

5,410,000 تومان

چاقوی دنده ای ضامن دار زنجان دستساز قلمزنی رخ پادشاه و رخ درویش دسته سفید استخوان ساق شترمشخصات :جنس تیغه » فولاد آبدیدهجنس دسته » استخوان ساق شترحکاکی شدهساخت و تراش و قلمزنی و میخکوبی برنجی» استا..

کارد شکاری زنجان موزه ای دستساز قلمزنی رخ پادشاه و رخ درویش و یک جفت آهو

6,490,000 تومان

 کارد شکاری زنجان موزه ای دستساز قلمزنی رخ پادشاه و رخ درویش و یک جفت آهومشخصات :جنس تیغه » فولاد آبدیدهجنس دسته » شاخ گاومیش حکاکی شدهساخت و تراش و قلمزنی » استاد مهدی شمس زنجانیطول کارد » 26..

دشنه دولبه دسته استخوانی زنجان کلکسیونی دستساز قلمزنی دو شیارساخت استاد شمس و امضادار

5,120,000 تومان

دشنه دولبه دسته استخوانی زنجان کلکسیونی دستساز قلمزنی دو شیارساخت استاد شمس و امضادار مشخصات :جنس تیغه » فولاد آبدیدهجنس دسته » استخوان ساق شترساخت و تراش و قلمزنی » استاد مهدی شمس زنجانیطول کارد » ..

قداره تک لبه زنجان کلکسیونی دستساز قلمزنی پنج شیارعمل مهدی و امضادار

8,270,000 تومان

مشخصات :جنس تیغه » فولاد آبدیدهجنس دسته » شاخ گاومیش نقره و برنج کوبیساخت و تراش و نقره کوبی و قلمزنی » استاد مهدی شمس زنجانیطول کارد » 50 سانتیمترپهنای تیغه » 4 سانتیمترطول تیغه » 35  سانتیمتر..

کارد شکاری زنجان موزه ای دستساز سفارشیسازقلمزنی شیرو خورشید ایران و امضادار

33,120,000 تومان

کارد شکاری زنجان موزه ای دستساز سفارشیسازقلمزنی شیرو خورشید ایران و امضادار مشخصات :جنس تیغه » فولاد آبدیدهجنس دسته » شاخ گاومیش یک تیکه . هیدن شدهساخت و تراش و نقره کوبی و قلمزنی » استاد مهدی شمس ..

کارد شکاری دولب زنجان موزه ای دستساز و امضادار

7,540,000 تومان

  کارد شکاری دولب زنجان موزه ای دستساز و امضادارمشخصات :جنس تیغه » فولاد آبدیدهجنس دسته » شاخ گاومیشساخت و تراش و نقره کوبی و قلمزنی » استاد مهدی شمس زنجانیطول کارد » 40 سانتیمترپهنای تیغه..

کارد شکاری فولادی موزه ای قلمزنی ساخت استاد مهدی شمس زنجانی

12,030,000 تومان

کارد شکاری فولادی موزه ای قلمزنی ساخت استاد مهدی شمس زنجانیطول کارد 44 سانتپهنا » 42 میلیمترطول قبضه »14 سانتیمترجنس تیغه » فولاد ( فنر ماشین )جنس قبضه» برنج مرصع با یک قطعه برلیانمحل قلمزنیها » روی ق..

چاقوی قلمتراش زنجانی

713,000 تومان

چاقوی قلمتراش زنجانی ..

چاقوی قلمتراش دسته کهربای زنجانی

924,000 تومان

چاقوی قلمتراش دسته کهربای زنجانی روی دسته پریدگی جزیی دارد ..

چاقوی ضامن دار قدیمی ساخت سید

1,580,000 تومان

چاقوی ضامن دار قدیمی ساخت سید ..

چاقوی ضامن دار هفت دنده

924,000 تومان

چاقوی ضامن دار هفت دنده ..

چاقوی دو تیغه برند قدیمی

396,000 تومان

چاقوی دو تیغه برند قدیمی ..

قمه ساطوری با غلاف تیز

3,960,000 تومان

قمه ساطوری با غلاف تیز ..

سر نیزه فابریک ام یک تیز قدیمی

8,580,000 تومان

سر نیزه فابریک ام یک تیز قدیمی ..

کارد سنگری فابریک زنجانی غلاف دار

528,000 تومان

کارد سنگری فابریک زنجانی غلاف دار ..

چاقوی ضامن دار پنج دنده قدیمی با مهر اله دستساز

1,120,000 تومان

چاقوی ضامن دار پنج دنده قدیمی با مهر اله دستساز..

خنجر موزه ای مرصع افغانستان

5,280,000 تومان

خنجر موزه ای مرصع افغانستان خنجر فولادی دست ساز سازنده : بیک با ثبت مهر روی تیغه بلخ افغانستان . ثبت شده روی تیغه غلاف چرم طبیعی قدیمی طول خنجر 21 سانتیمتر..

نمایش 1 تا 21 از 21 (1 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout

logo-samandehi