دستبند


حالت نمایش:
نمایش سریع

دستبند خاص عقیق خطی یکصد اسم مقدس الهی و نقره و برنج حکاکی و قلمزنی وبند چرمی

(0)
9,120,000تومان

مشخصات دستبند با قابلیت بازوبند :دستبند خاص عقیق خطی یکصد اسم مقدس الهی و نقره و برنج حکاکی و قلمزنی وبند چرمینگین : عقیق سرخ خطیذکر روی عقیق  :الله و یکصد اسم مقدس الهیقاب : برنج و نقره ( عیار پایین )قلمزنی و حکاکیذکر روی قاب :اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ  الْمِصْبَاحُ فِ..

نمایش سریع

دستبند خاص عقیق خطی لوح کامل عین علی و نقره و برنج حکاکی و قلمزنی وبند چرمی

(0)
9,120,000تومان

مشخصات دستبند با قابلیت بازوبند :دستبند خاص عقیق خطی لوح کامل عین علی و نقره و برنج حکاکی و قلمزنی وبند چرمینگین : عقیق سرخ خطیذکر روی عقیق  :لوح کامل عین علیقاب : برنج و نقره ( عیار پایین )قلمزنی و حکاکیذکر روی قاب :العزه للَّهُ حسبی اللَّهُ بند : چرم طبیعی ساعتی..

نمایش سریع

دستبند خاص عقیق خطی یکصد اسم مقدس الهی و نقره و برنج حکاکی و قلمزنی وبند چرمی

(0)
9,120,000تومان

مشخصات دستبند با قابلیت بازوبند :دستبند خاص عقیق خطی یکصد اسم مقدس الهی و نقره و برنج حکاکی و قلمزنی وبند چرمینگین : عقیق سرخ خطیذکر روی عقیق  :الله و یکصد اسم مقدس الهیقاب : برنج و نقره ( عیار پایین )قلمزنی و حکاکیذکر روی قاب :اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ  الْمِصْبَاحُ فِ..

نمایش سریع

دستبند خاص عقیق خطی یکصد اسم مقدس الهی و نقره و برنج حکاکی و قلمزنی وبند چرمی

(0)
8,664,000تومان

مشخصات دستبند با قابلیت بازو بند :دستبند خاص عقیق خطی یکصد اسم مقدس الهی و نقره و برنج حکاکی و قلمزنی وبند چرمینگین : عقیق سرخ خطیذکر روی عقیق  :الله و یکصد اسم مقدس الهیقاب : برنج و نقره ( عیار پایین )قلمزنی و حکاکیذکر روی قاب :اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِی السَ..

نمایش سریع

دستبند خاص عقیق خطی فاطمه سر الله و نقره و برنج حکاکی و قلمزنی وبند چرمی

(0)
8,280,000تومان

مشخصات دستبند با قابلیت بازو بند :دستبند خاص عقیق خطی فاطمه سر الله و نقره و برنج حکاکی و قلمزنی وبند چرمینگین : عقیق سرخ خطیذکر روی عقیق  :فاطمه سر الله قاب : برنج و نقره ( عیار پایین )قلمزنی و حکاکیذکر روی قاب :اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا ف..

نمایش سریع

دستبند خاص عقیق خطی و نقره و برنج حکاکی یا ابا صالح المهدی ع و قلمزنی وبند چرمی

(0)
9,120,000تومان

مشخصات دستبند با قابلیت بازو بند :دستبند خاص عقیق خطی و نقره و برنج حکاکی یا ابا صالح المهدی ع و قلمزنی وبند چرمی نگین : عقیق سرخ خطیذکر روی عقیق  :یا ابا صالح المهدیقاب : برنج و نقره ( عیار پایین )قلمزنی و حکاکیذکر روی قاب :اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَم..

نمایش سریع

دستبند خاص عقیق خطی و نقره و برنج حکاکی و قلمزنی وبند چرمی

(0)
9,120,000تومان

مشخصات دستبند با قابلیت بازو بند :دستبند خاص عقیق خطی و نقره و برنج حکاکی و قلمزنی وبند چرمی نگین : عقیق سرخ خطیذکر روی عقیق  :یا ابا عبدالله الحسین عالسلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین قاب : برنج و نقره ( عیار پایین )قلمزنی و حکاکیذکر روی قاب :اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ ..

نمایش سریع

دستبند مردانه عقیق سبز خطی و بند چرمی

(0)
5,028,000تومان

مشخصات دستبند: دستبند مردانه عقیق سبز خطی و بند چرمی نگین : عقیق سبز خطی حکاکی علی ولی الله قاب : نقره دست ساز بند : چرم طبیعی ابعاد سنگ : 30 در 21 میلیمتر    دستبند مردانه عقیق خطی ولی الله, نقره  , چرم طبیعی , تراش تخت,  عقیق سبز,  قاب دست سازنقره, مصنوعات نقره در تهران,  فروشگاه آنلای..

نمایش سریع

دستبند اسپرت عقیق آبی خطی و بند چرمی

(0)
4,524,000تومان

مشخصات دستبند: دستبند اسپرت عقیق آبی خطی و بند چرمی نگین : عقیق آبی خطی حکاکی یا ابوفاضل مدد قاب : نقره دست ساز بند : چرم طبیعی ابعاد سنگ : 24 در 18 میلیمتر    دستبند اسپرت عقیق خطی , نقره  , چرم طبیعی , تراش دامله,  عقیق,  قاب دست سازنقره, مصنوعات نقره در تهران,  فروشگاه آنلاین , مردانه ..

نمایش سریع

دستبند مردانه عقیق سرخ خطی درشت وبند چرمی

(0)
5,256,000تومان

مشخصات دستبند: دستبند مردانه عقیق سرخ خطی درشت وبند چرمی نگین : عقیق سرخ خطی متن حکاکی : یا عباس ع حکاکی دستی زهیر قاب : نقره دست ساز بند : چرم طبیعی ابعاد سنگ : 28 در 20 میلیمتر    دستبند مردانه عقیق سرخ خطی , نقره  , چرم طبیعی , تراش دامله,  سرخ,  قاب دست سازنقره, مردانه ,  فروشگا..

نمایش سریع

دستبند مردانه عقیق سرخ خطی درشت وبند چرمی

(0)
5,256,000تومان

مشخصات دستبند: دستبند مردانه عقیق سرخ خطی درشت وبند چرمی نگین : عقیق سرخ خطی متن حکاکی : یا امام هادی ع حکاکی دستی قاب : نقره دست ساز بند : چرم طبیعی ابعاد سنگ : 37 در 27 میلیمتر    دستبند مردانه عقیق سرخ خطی , نقره  , چرم طبیعی , تراش دامله,  سرخ,  قاب دست سازنقره, مردانه ,  فروشگ..

نمایش سریع

دستبند مردانه عقیق زرد شرف الشمس وبند چرمی

(0)
4,272,000تومان

مشخصات دستبند: دستبند مردانه عقیق زرد شرف الشمس وبند چرمی نگین : عقیق زرد و حرز شرف الشمس قاب : نقره دست ساز بند : چرم طبیعی ابعاد سنگ : 42 در 30 میلیمتر    دستبند مردانه عقیق زرد , نقره  , چرم طبیعی , تراش تخت,  شرف الشمس,  قاب دست سازنقره, مردانه ,  فروشگاه آنلاین ,  مصنوعات نقره ..

نمایش سریع

دستبند اسپرت فیروزه ابی طبع دار وبند چرمی

(0)
6,036,000تومان

مشخصات دستبند: دستبند اسپرت فیروزه ابی طبع دار وبند چرمی نگین : فیروزه شجر ایران قاب : نقره دست ساز بند : چرم طبیعی ابعاد سنگ : 18 در 14 میلیمتر    دستبند اسپرت فیروزه طبع دار, نقره  , چرم طبیعی , تراش دامله,  فیروزه شجر,  قاب دست سازنقره, مردانه ,  فروشگاه آنلاین ,  مصنوعات نقره در..

نمایش سریع

دستبند اسپرت فیروزه ابی طبع دار وبند چرمی

(0)
6,276,000تومان

مشخصات دستبند: دستبند اسپرت فیروزه ابی طبع دار وبند چرمی نگین : فیروزه شجر ایران قاب : نقره دست ساز بند : چرم طبیعی ابعاد سنگ : 25 در 15 میلیمتر    دستبند اسپرت فیروزه درشت, نقره  , چرم طبیعی , تراش دامله,  فیروزه شجر,  قاب دست سازنقره, مردانه ,  فروشگاه آنلاین ,  مصنوعات نقره در تهر..

نمایش سریع

دستبند اسپرت فیروزه ابی طبع دار

(0)
5,892,000تومان

مشخصات دستبند: دستبند اسپرت فیروزه ابی طبع دار وبند چرمی نگین : فیروزه شجر ایران قاب : نقره دست ساز بند : چرم طبیعی ابعاد سنگ : 18 در 15 میلیمتر    دستبند اسپرت فیروزه, نقره  , چرم طبیعی , تراش دامله,  فیروزه شجر,  قاب دست سازنقره, مردانه ,  فروشگاه آنلاین ,  مصنوعات نقره در تهران , ..

نمایش 1 تا 15 از 17 (2 صفحه)