انواع محصولات


حالت نمایش:
نمایش سریع

چاقوی دستسازاوکاپی افریقای جنوبی ضامن دار و کلکسیونی همراه با حک نام و نشان و سازنده روی تیغه و دسته چوبی خاص okapi

(0)
1,440,000تومان

چاقوی دستسازاوکاپی افریقای جنوبی ضامن دار و کلکسیونی همراه با حک نام و نشان و سازنده روی تیغه و دسته چوبی خاص okapi طول کارد » 22 سانتیمترپهنای تیغه » 2 سانتیمترطول تیغه »9 سانتیمتر madi in south africa سه عدد موجود است ..

نمایش سریع

سکه دو هزار دینار احمد شاه قاجار

(0)
1,190,000تومان

سکه دو هزار دینار احمد شاه قاجارویژگی هاروی سکه» السلطان احمد شاه قاجار شاهنشاه ایراندو هزار دینارچهره شاه برگ زیتون و برگ بلوطپشت سکه »شیر و خورشیدبرگ زیتون و برگ بلوط تاریختاجسال ضرب: 1334ضرب: ایرانجنس: نقرهوزن: 9.21 گرم قطر: 27 میلیمتر..

نمایش سریع

سکه دو هزار دینار احمد شاه قاجار

(0)
1,190,000تومان

سکه دو هزار دینار احمد شاه قاجارویژگی هاروی سکه» السلطان احمد شاه قاجار شاهنشاه ایراندو هزار دینارچهره شاه برگ زیتون و برگ بلوطپشت سکه »شیر و خورشیدبرگ زیتون و برگ بلوط تاریختاجسال ضرب: 1335ضرب: ایرانجنس: نقرهوزن: 9.21 گرم قطر: 27 میلیمتر..

نمایش سریع

سکه دو قران محمد علی شاه قاجار

(0)
1,120,000تومان

سکه دو قران محمد علی شاه قاجارویژگی هاروی سکه »     السلطان محمد علی شاه قاجاردو قرانبرگ زیتون و برگ بلوطتاجپشت سکه » شیر و خورشیدطهرانبرگ زیتون و برگ بلوطتاجتاریخ 1327 قمریجنس» نقرهوزن» 9.21 گرم قطر» 27 میلیمتر..

نمایش سریع

سکه دوهزار دینار صاحبقران ناصرالدین شاه قاجار

(0)
1,260,000تومان

سکه دوهزار دینار صاحبقران ناصرالدین شاه قاجارویژگی ها»روی سکه   السلطان صاحبقران ناصرالدین شاه قاجاردوهزار دیناربرگ زیتون و برگ بلوطپشت سکه »شیر و شمشیرطهرانبرگ زیتون و برگ بلوطتاجتاریخ ضرب » 1301جنس» نقره 900وزن» 9.2 گرم قطر» 27 میلیمتر..

نمایش سریع

سکه دوهزار دیناری 1306 تصویری رضا شاه پهلوی این سکه ضرب ضرابخانه هیتون بیرمنگام انگلستان(H) می باشد.

(0)
1,850,000تومان

توضیحاتسکه دوهزار دیناری 1306 تصویری  رضا شاه پهلویاین سکه ضرب ضرابخانه هیتون بیرمنگام انگلستان(H) می باشد. روی سکه»پهلوی شاهنشاه ایرانتصویر رضا شاهجلوس آذر 1304برگ زیتون و بلوطتاریخ پشت سکهدوهزار دینارتاجشیر و خورشیدبرگ زیتون و بلوط جنس» نقرهوزن»9.2 گرم ..

نمایش سریع

سکه دو ریالی رضا شاه پهلوی

(0)
1,320,000تومان

سکه دو ریالی رضا شاه پهلویتوضیحاتسکه 2 ریال 1312  رضا شاهاین محصول دارای کیفیت همانند تصویر می باشد.روی سکه»2 ریالرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایرانبرگ زیتون و بلوطتاجتاریخپشت سکه»دو ریالشیر و خورشیدبرگ زیتون و بلوطتاججنس» نقره وزن» 10 گرم قطر: 26.5میلیمتر..

نمایش سریع

تسبیح نود و یک دانه عقیق یمنی

(0)
4,270,000تومان

تسبیح نود و یک دانه عقیق یمنیمشخصات :وزن تسبیح : 49 گرمطول حلقه : 30 سانتیمترجنس تسبیح » عقیق یمنیرنگ تسبیح: سرخ پرتقالی اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر..

نمایش سریع

تسبیح هفتاد و پنج دانه بدون شیخک شاه مقصود اصیل افغان

(0)
3,260,000تومان

تسبیح هفتاد و پنج دانه بدون شیخک شاه مقصود اصیل افغانمشخصات :وزن تسبیح : 29 گرمطول حلقه : 28 سانتیمترجنس تسبیح » شاه مقصود اصیل افغانرنگ تسبیح: بین زرد و سبز اندازه متوسط هر دانه : 7 میلیمتر..

نمایش سریع

فرش ذرع ونیم تمام ابریشم بافت شهابی قم نقشه شکارگاه بهرام شاه

(0)

فرش ذرع ونیم تمام ابریشم بافت شهابی قماین فرش نفیس حدود دوازده سال پیش از ایران به انگلیس فرستاده شده و در روز های اخیر توسط مهندس رسالتی که ارق ایراندوستی کم نظیری دارند شخصا به ایران بازگردانده و به گالری ناب جواهر تحویل شدابعاد فرش ۱۵۶ سانتیمتر در ۱۰۰ سانتیمتر هستبسیار ریزبافت و ممتاز و موزه ای هستنقشه این فرش شکارگاه بهرام بر مبنای حکایت نظام..

نمایش سریع

تسبیح صد و یک دانه عقیق سبز فوق العاده خوشرنگ

(0)
4,120,000تومان

تسبیح صد و یک دانه عقیق سبز فوق العاده خوشرنگمشخصات :وزن تسبیح : 63 گرمطول حلقه : 40 سانتیمترجنس تسبیح » عقیق سبز فوق العاده خوشرنگرنگ تسبیح: سبز اندازه متوسط هر دانه : 8 میلیمتر..

نمایش سریع

قمه دو دم نقره کوب زنجان موزه ای دستساز سفارشی سازقلمزنی و امضاداراستاد شمس زنجانی

(0)
20,460,000تومان

قمه دو دم نقره کوب زنجان موزه ای دستساز سفارشی سازقلمزنی و امضاداراستاد شمس زنجانی مشخصات :جنس تیغه » فولاد آبدیدهجنس دسته » شاخ گاومیش ساخت و تراش و نقره کوبی و قلمزنی » استاد مهدی شمس زنجانیطول کارد » 58 سانتیمترپهنای تیغه » 45 میلییمترطول تیغه »34 سانتیمترنقره کوبی ( شمش نقره ) و قلمزنی بهمراه غلافمیخ کوبی نقره قبضه ..

نمایش سریع

انگشترحلقه تمام نقره حرز امام جواد علیه السلام

(0)
2,892,000تومان

انگشترحلقه تمام نقره حرز امام جواد علیه السلاموزن انگشتر » 6 گرم سایز رکاب » 62 گالری ناب جواهر..

نمایش سریع

انگشترحلقه تمام نقره حرز امام جواد علیه السلام

(0)
3,012,000تومان

انگشترحلقه تمام نقره حرز امام جواد علیه السلاموزن انگشتر » 8 گرم سایز رکاب » 66 گالری ناب جواهر..

نمایش سریع

عکس امضا شده امام خمینی( فروشی نیست)

(0)

عکس امضا شده امام خمینی ماجرای این عکس و دو فقره عکس مشابه که به امضای معظم له مزین شده است از قرار ذیل است:اولین عکسی که بنا بر اطلاعات بدست امده توسط ایشان امضا شده مربوط به سال 1357 در پاریس هست. این عکس با تقاضای دختران فرانسوی ساکن نوفل لوشاتو امضا و به انان تحویل شده و اطلاعی ازسرنوشت عکس نیست. دومین عکس مربوط به دهه 60 و سالهای 1365 و ..

نمایش 1 تا 15 از 153 (11 صفحه)