یاقوت


حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشتریاقوت سنتتیک یاسی با رکاب خیاره ای رحیم

(0)
1,200,000تومان

مشخصات انگشتر :  انگشتریاقوت سنتتیک یاسی با رکاب خیاره ای رحیم رکاب : نقره دست ساز خیاره ای رحیم  وزن انگشتر : 16 گرم  سایز رکاب : 63 ابعاد سنگ : 13 در 11 میلیمتر   انگشتر  , یاقوت  , سنتتیک ,  رکاب دست ساز , ناب جواهر ,  فروشگاه آنلاین ,  انگشتر نقره در تهران , تهران  ,&..

نمایش سریع

انگشتر آماتیست با گوشواره های یاقوت کد 1953

(0)
3,000,000تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  اماتیست زیبا و دو نگین مخراجکاری یاقوت زرد ابعاد سنگ : 20 در 15 میلیمتر رکاب :  نقره دستساز مخراجکاری بدون مهرسازنده وزن کل : 29 گرمسایز انگشتر  : 65..

نمایش سریع

انگشتر خاص فیروزه و زبرجد و یاقوت کد 1685

(0)
4,500,000تومان

انگشتر خاص نگینهای اصیلیاقوت تراش الماسی در وسط8 نگین فیروزه نیشابوری6 نگین زبرجد خوشتراشرکاب : نقره 950 استاد بخشی با نام و امضا سازندهسایز رکاب  : 64 وزن انگشتر : 18 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر زیبای یاقوت استار کد 1127

(0)
1,000,000تومان

               انگشتر یاقوت سرخ استاررکاب : نقره سایز :61وزن : 5 گرم۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر فاخر یاقوت سرخ رکاب درشت کشکولی کد 1139

(0)
3,900,000تومان

               انگشتر یاقوت سرخ درشت با رکاب کشکولیفوق العاده زیبا رکاب : نقره 925 دست ساز سفارشی سایز :59 وزن : 43 گرم..

نمایش سریع

انگشتر فاخر یاقوت سرخ افریقایی کد 481

(0)
1,300,000تومان

نگین : یاقوت معدنی تراش خورده رکاب : نقره سایز :63 وزن :6 گرم  ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر فاخر یاقوت کبود استار

(0)
2,900,000تومان

انگشتر فاخر یاقوت کبود استار ( ستاره یا ستاره پران )رکاب : نقره دستساز مشهد که جواهر کاری و ایینه کاری شده استسایز :60وزن : 13 گرم۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر فاخر یاقوت کبود کد 1090

(0)
2,800,000تومان

انگشتر زیبای یاقوت کبود تراش دامله با رنگ بنفش رکاب : نقره قلمزنی طرح برجسته شیر خفته و عقاب شکار چی سایز :62 وزن : 21 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر نفیس یاقوت کبود استار ( ستاره )

(0)
3,100,000تومان

انگشتر نفیس یاقوت کبود استار ستاره یا ستاره پرانرکاب : نقره دستساز مشهد که جواهر کاری و ایینه کاری شده استسایز :61وزن : 19 گرم۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر یاقوت زرد معدنی کد 1975

(0)
2,700,000تومان

انگشتر یاقوت تراش فست زرد افریقایی ابعاد سنگ : 18 در 16 میلیمتررکاب : نقره با مهر کریمیسایز رکاب  : 60 وزن انگشتر : 19 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر یاقوت سرخ افریقایی و رکاب شاکری کد 5063

(0)
3,000,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر یاقوت رنگ سرخ جذاب تراش الماسی ابعاد سنگ : 15 در 12 میلیمتررکاب : نقره دست ساز شاکری خراسان با مهر و امضاسایز رکاب  : 64 وزن انگشتر : 20 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر یاقوت سرخ برمه

(0)
3,000,000تومان

         انگشتر اسپرت یاقوت سرخ و پاک معدنی برمه رکاب : نقره دست ساز بدون مهر دوازده اشکی سایز : 61 وزن :10 گرم ابعاد سنگ : 10 در 9 میلیمتر..

نمایش سریع

انگشتر یاقوت سرخ کد 652

(0)
1,200,000تومان

      انگشتر یاقوت سرخ  رکاب : نقره دستسازبا مهر حدادسایز :63وزن : 8 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر یاقوت و رکاب شمس کد 5056

(0)
4,000,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر یاقوت خوشرنگ افریقایی قطر سنگ : 14 میلیمتررکاب : نقره دست ساز شمس با مهر و امضاسایز رکاب  : 64 وزن انگشتر : 26 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتراسپرت یاقوت اتشین تراش اشکی کد 1978

(0)
3,000,000تومان

انگشتر اسپرت تراش اشکی یاقوت سرخ اتشینابعاد سنگ : 10 در 14 میلیمتررکاب : نقره سایز رکاب  : 60 وزن انگشتر : 5 گرم۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

نمایش 1 تا 15 از 51 (4 صفحه)