اماتیست


حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشترجواهری سنگهای زمرد و یاقوت و اماتیس اصیل

(0)
6,530,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترجواهری سنگهای زمرد و یاقوت و اماتیس اصیل شیک و فاخر و رکاب نقره دست ساز بخشی مشهدنگینها »  12 قطعه زمرد یک قطعه یاقوت کبود و دو قطعه اماتیسترکاب » رکاب نقره دست ساز بخشی مشهدابعاد تاج انگشتر » 34 در 24 میلیمترسایز انگشتر » 63 وزن انگشتر» 26 گرم..

نمایش سریع

انگشترفاخراماتیست درشت و خوشرنگ رکاب نقره

(0)
4,160,000تومان

انگشترفاخر اماتیست درشت و خوشرنگ رکاب نقره وزن انگشتر » 21 گرم سایز رکاب » 65 ابعاد سنگ » 22 در 16 میلیمتر گالری ناب جواهر..

نمایش سریع

انگشتر اماتیست معدنی درشت و رکاب یکتا تهران

(0)
2,900,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر اماتیست معدنی درشت و رکاب یکتا تهران نگین » اماتیست معدنی درشت به ابعاد  24 در 14 میلیمتر رکاب » نقره یکتا تهران وزن انگشتر 16 گرم سایز رکاب 63..

نمایش سریع

انگشترفاخراسپرت اماتیست

(0)
4,500,000تومان

مشخصات انگشتر :   انگشترفاخراسپرت اماتیست  رکاب : نقره دست ساز کیمیا  وزن انگشتر : 13 گرم  سایز رکاب : 59  ابعاد سنگ : 22 در 15 میلیمتر   انگشتر  , آماتیست  , کیمیا ,  رکاب  ,  نقره اشکی , ناب جواهر ,  فروشگاه آنلاین ,  انگشتر نقره در تهران , تهران ..

نمایش سریع

انگشتر اماتیست تراش جواهری

(0)
3,190,000تومان

انگشتر اماتیست تراش جواهریرکاب : نقره دست ساز استاد زرگروزن انگشتری : 16 گرمسایز رکاب : 64..

نمایش سریع

انگشتر اماتیست با رکاب کرم کد 5073

(0)
2,200,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر تراش الماسی اماتیستابعاد سنگ : 10 در12 میلیمتررکاب : نقره دست ساز کرم با مهر و امضاسایز رکاب  : 65 وزن انگشتر : 11 گرم۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر آماتیست با گوشواره های یاقوت کد 1953

(0)
4,800,000تومان

مشخصات انگشتر :نگین :  اماتیست زیبا و دو نگین مخراجکاری یاقوت زرد ابعاد سنگ : 20 در 15 میلیمتر رکاب :  نقره دستساز مخراجکاری بدون مهرسازنده وزن کل : 29 گرمسایز انگشتر  : 65..

نمایش سریع

عقیق یمنی و زبرجد و اماتیست کد 1279

(0)
5,510,000تومان

              انگشتر عقیق  و زبرجد و اماتیستنگین : عقیق یمانی و پنج عدد اماتیست و پنج نگین زبرجدوزن انگشتر : 23 گرمجنس رکاب : نقرهسایز : 65..

نمایش سریع

انگشتر اماتیست درشت خوش تراش و خوشرنگ کد 1632

(0)
4,160,000تومان

  مشخصات انگشتر :نگین :  سنگ اماتیست خوشرنگ و تراش دامله رکاب : نقره دستساز مهردارسایز انگشتر  : 62 وزن کل : 20 گرم..

نمایش سریع

انگشتر زیباو درشت امیتیست

(0)
5,000,000تومان

انگشتر زیبا و درشت اماتیست رکاب : نقره شخصی ساز استاد دهقانی  با امضا وزن انگشتر : 26 گرمسایز :65..

نمایش سریع

انگشتر اماتیست تراش جواهری رکاب اذری

(0)
2,460,000تومان

 انگشتر اماتیست تراش جواهری رکاب اذریرکاب نقره 10 گرمی دست ساز آذری با امضاسایز انگشتر 60..

نمایش سریع

انگشتر اماتیست کد 491

(0)
1,450,000تومان

            نگین : امیتیست (اماتیس) و تراش الماسی رکاب :اسپرت نقره  وزن : 15 گرم سایز : 59..

نمایش سریع

انگشتر امیتیست خوشرنگ کد 894

(0)
2,180,000تومان

                        نگین : سنگ تراش الماسی زیبای امیتیست رکاب : دستساز وزن : 16 گرم سایز : 62..

نمایش سریع

انگشتر اماتیست ناب معدنی تراش کابوشن و رکاب امین شیرازی

(0)
3,770,000تومان

                   انگشتر اماتیست  ناب معدنی تراش کابوشن و رکاب امین شیرازی انگشتر اماتیست بسیار خوشرنگ معدنیرکاب دستساز استاد شیرازیسایز 65 وزن 16 گرم..

نمایش سریع

انگشتر زیبای آمیتیست

(0)
3,800,000تومان

            نگین : امیتیست (گرانبها ترین سنگ در گروه کوارتزها)5 قیراط رکاب :نقره  هنر دست استاد محمد تبریز با امضا وزن : 13 گرم سایز : 61..

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)