اوپال


حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشتر عین الهر

(0)
1,300,000تومان

انگشتر عین الهر رکاب : نقره سایز :66وزن : 14 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر اپال و رکاب نقره قلمزنی

(0)
1,200,000تومان

                        انگشتر اپال و رکاب نقره قلمزنینگین : سنگ زیبای اپال رکاب :  نقره قلمزنی سایز : 63 وزن : 15 گرم..

نمایش سریع

انگشترهفت رنگ اوپال با رکاب احسان کد 1350

(0)
1,800,000تومان

              انگشتر اوپال هفت رنگ سواحل استرالیارکاب نقره شخصی ساز احسان امضا دار وزن :  14 گرمسایز انگشتر 62 توضیح اینکه پشت سنگ دارای برس میباشد..

نمایش سریع

انگشتر اوپال سبز سنتتیک و فیروزه کد 5302

(0)
2,000,000تومان

انگشتر فاخر اوپال سبز سنتتیک و فیروزه نیشابوریرکاب : نقره دست ساز ایینه کاری بدون مهر و امضا سایز : 62وزن :16 گرم ابعاد سنگ : 14 در 12 میلیمتر۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر اوپال ابی اسمانی سنتتیک رکاب سید کد 5404

(0)
2,600,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر اوپال آبی آسمانیسنتتیکرکاب : نقره دست سازسید تهران با مهر و امضا وزن انگشتر : 23 گرمسایز رکاب :62 قطر سنگ : 12  میلیمتر..

نمایش سریع

انگشتر اوپال سرخ سنتتیک کد 5465

(0)
1,200,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر اوپال رنگی سرخ دامله سنتتیکرکاب : نقره  با مهر و امضا کریمی وزن انگشتر : 13 گرمسایز رکاب :62 ابعاد سنگ : 18 در 15  میلیمتر..

نمایش سریع

انگشترزیبای اپال اسپرت زنانه و مردانه پرتقالی

(0)
2,400,000تومان

مشخصات انگشتر:  انگشترزیبای اپال اسپرت زنانه و مردانه پرتقالی  رکاب : نقره دست ساز با مهر کیمیا  وزن انگشتر : 10 گرم  سایز رکاب :54 ابعاد سنگ : 8 در 21 میلیمتر  انگشتراسپرت  , مردانه زنانه اپال پرتقالی تلالو کیمیا رکاب اسپرت رنگی  , ناب جواهر ,  فروشگاه آنلاین ,  انگشتر نقره در..

نمایش سریع

انگشتر اوپال زرد معدنی و رکاب پولکی جناب صبا

(0)
2,300,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر اوپال زرد معدنی و رکاب  پولکی جناب صبا نگین » اوپال زرد معدنی به ابعاد 12 در 10 میلیمتر رکاب » نقره جناب صبا وزن انگشتر 14 گرم سایز رکاب 63..

نمایش سریع

انگشتر اوپال مکزیکی هفت رنگ

(0)
1,900,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر اوپال مکزیکی هفت رنگنگین : اوپال هفت رنگ مکزیک ابعاد نگین : 15 در 12 میلیمتررکاب : نقره شبکهسایز انگشتر  : 63 وزن کل : 17 گرم..

نمایش سریع

انگشتراوپال معدنی آبی تراش عدسی و رکاب و قلمزنی جنگی

(0)
3,500,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتراوپال معدنی آبی تراش عدسی و رکاب و قلمزنی جنگی نگین » اوپال معدنی آبی تراش عدسی به ابعاد 13 در 11 میلیمتر مرصع با دو قطعه کوارتز طلایی رکاب و قلمزنی » نقره دست ساز استاد جنگی وزن انگشتر : 15 گرم سایز رکاب : 63 ابعاد سنگ : 13 در 11 میلیمتر    انگشتراوپال, نقره  , انگشتر مرصع , تر..

نمایش سریع

انگشتر نفیس اوپال طبیعی سفید شیری اصیل و رکاب دست ساز نقره

(0)
4,000,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر نفیس اوپال طبیعی سفید شیری اصیل و رکاب دست ساز نقره نگین » اوپال طبیعی سفید شیری اصیل به ابعاد 20 در14 میلیمتر مدل رکاب » شبکه سازنده » نا مشخص جنس رکاب » نقره امضا رکاب » پاک شده وزن انگشتر» 17 گرم سایز رکاب »  60 وضعیت موجودی » موجود در گالری ناب جواهر..

نمایش سریع

انگشتراوپال معدنی سبز اصیل اتیوپی و تلالو رنگ عالی تراش دامله و رکاب نقره دست ساز کاوه مشهد

(0)
3,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشتراوپال معدنی سبز اصیل اتیوپی و  تلالو رنگ عالی تراش دامله و رکاب نقره دست ساز کاوه مشهدنگین »  اوپال معدنی سبز اصیل اتیوپی و  تلالو رنگ عالی تراش داملهرکاب » رکاب نقره دست ساز کاوه مشهدابعاد سنگ » 11 در 8 میلیمترسایز انگشتر » 63 وزن انگشتر» 13 گرم..

نمایش سریع

انگشترفاخر اوپال طبیعی بسیار الوان و با تلئلو رکاب دست سازعدنان

(0)
5,400,000تومان

انگشترفاخر اوپال طبیعی بسیار الوان و با تلئلو رکاب دست سازعدنان وزن انگشتر » 19 گرم سایز رکاب » 61 ابعاد سنگ » 12 در 18 میلیمتر گالری ناب جواهر..

نمایش سریع

انگشترفاخر اوپال طبیعی بسیار الوان و با تلئلو رکاب دست سازمغان

(0)
3,000,000تومان

انگشترفاخر اوپال طبیعی بسیار الوان و با تلئلو رکاب دست سازمغان وزن انگشتر » 11 گرم سایز رکاب » 62 ابعاد سنگ » 14 در 9 میلیمتر گالری ناب جواهر رکاب دست سازمغان وزن انگشتر » 11 گرم سایز رکاب » 62 ابعاد سنگ » 14 در 9 میلیمتر گالری ناب جواهر..

نمایش سریع

انگشتراوپال معدنی اصیل اتیوپی و تلالو رنگ عالی تراش دامله و رکاب نقره دست ساز کاوه مشهد

(0)
3,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشتراوپال معدنی اصیل اتیوپی و  تلالو رنگ عالی تراش دامله و رکاب نقره دست ساز کاوه مشهدنگین »  اوپال معدنی اصیل اتیوپی و  تلالو رنگ عالی تراش داملهرکاب » رکاب نقره دست ساز کاوه مشهدابعاد سنگ » 11 در 7 میلیمترسایز انگشتر » 61 وزن انگشتر» 13 گرم..

نمایش 1 تا 15 از 22 (2 صفحه)