خط حم


حالت نمایش:
نمایش سریع

نگین خطی عقیق سرخ یمنی حکاکی ذکر الله اکبر مناسب انگشتری و گردن آویز

(0)
3,200,000تومان

نگین خطی عقیق سرخ یمنی حکاکی ذکر الله اکبر مناسب انگشتری و گردن آویزالله اکبرحکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی استاد علی همتیخط حم ابعاد سنگ » 24 در 20 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین عقیق سرخ یمنی خط ممتاز حم مناسب گردنی و انگشتر

(0)
3,600,000تومان

نگین عقیق سرخ یمنی خط ممتاز حم مناسب گردنی و انگشتریا علی 27 در 18 میلیمتر..

نمایش سریع

انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سه پوست یمنی حکاکی یا فاطمه بنت نبی خط حم حکاکی استاد علی همتی رکاب بی نقص استاد وحید امامی

(0)
7,920,000تومان

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سه پوست یمنی حکاکی یا فاطمه بنت نبی خط حم حکاکی استاد علی همتی رکاب بی نقص استاد وحید امامی حکاکی روی نگین » یا فاطمه بنت نبیحکاکی » علی همتیخط حمرکاب فاخر دست ساز زیبا و بی نقصطهران امامی سایز رکاب » 63..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سبز حکاکی علی همتی رکاب نقره طهران امامی

(0)
9,288,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سبز حکاکی یا امام حسن ع و خط حم حکاکی علی همتی رکاب نقره طهران امامیحکاکی روی نگین » یا امام حسن عحکاکی » علی همتیخط حمرکاب فاخر دست ساز طهران امامی نگین » عقیق سبز زمردی به ابعاد 23 در 17 میلیمترسایز رکاب » 64 وزن » 27 گرم..

نمایش سریع

انگشترعقیق سرخ اب دار یمنی یازینب س اثر حکاکی جناب علی همتی ورکاب دست امامی

(0)
9,288,000تومان

 مشخصات انگشتر:انگشترعقیق سرخ اب دار یمنی یازینب س اثر حکاکی جناب علی همتی ورکاب دست امامینگین » عقیق سرخ اب دار یمنی به ابعاد 20 در 12 میلیمتر ذکر روی نگین » یا زینب سحکاکی » علی همتی خط حمامضا » حمرکاب نقره دستسازمدل رکاب » رولکسی  امضا رکاب » طهران امامیوزن انگشتر» 21 گرم سایز ..

نمایش سریع

گردن آویزنفیس عقیق سرخ تراش اشکی حکاکی حم و ساخت نقره ملیله استاد جز موسوی

(0)
16,560,000تومان

گردن آویزنفیس عقیق سرخ تراش اشکی حکاکی حم و ساخت نقره ملیله استاد جز موسوی  مشخصات:ذکر»اللَّهَ نگین : عقیق سرخ تراش اشکیحکاک : جناب همتیخط حمجنس رکاب » نقره با ابکاری رادیوم (عدم کدر و سیاه شدن نقره در تماس با بدن و براق دایمی )رکاب نقره ملیله دست ساز استاد جز موسوی ابعاد سنگ : 30 در 20 میلیمترابعاد قاب :57 در 42 میلیمتر ..

نمایش سریع

انگشتر نفیس عقیق سرخ یمنی و رکاب تهران افتخاری

(0)
10,164,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر نفیس عقیق سرخ یمنی وحکاکی جناب همتی خط حم و رکاب تهران افتخاری نگین » عقیق سرخ یمنی به ابعاد 24 در 18 میلیمتر ذکر » مهری ازمهرعلی کنده به یاقوت دلم از ازل تا به ابد شکر کنم  حکاکش حکاک » جناب همتی امضا » حم مدل رکاب » فیلی دور چنگ سازنده » محمد افتخاری امضا رکاب » طهران افتخاری وزن انگشت..

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)