خط حم


حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سه پوست یمنی حکاکی یا فاطمه بنت نبی خط حم حکاکی استاد علی همتی رکاب بی نقص استاد وحید امامی

(0)
4,500,000تومان 6,600,000تومان

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سه پوست یمنی حکاکی یا فاطمه بنت نبی خط حم حکاکی استاد علی همتی رکاب بی نقص استاد وحید امامی حکاکی روی نگین » یا فاطمه بنت نبیحکاکی » علی همتیخط حمرکاب فاخر دست ساز زیبا و بی نقصطهران امامی سایز رکاب » 63..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سبز حکاکی علی همتی رکاب نقره طهران امامی

(0)
7,740,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سبز حکاکی یا امام حسن ع و خط حم حکاکی علی همتی رکاب نقره طهران امامیحکاکی روی نگین » یا امام حسن عحکاکی » علی همتیخط حمرکاب فاخر دست ساز طهران امامی نگین » عقیق سبز زمردی به ابعاد 23 در 17 میلیمترسایز رکاب » 64 وزن » 27 گرم..

نمایش سریع

انگشترعقیق سرخ اب دار یمنی یازینب س اثر حکاکی جناب علی همتی ورکاب دست امامی

(0)
7,740,000تومان

 مشخصات انگشتر:انگشترعقیق سرخ اب دار یمنی یازینب س اثر حکاکی جناب علی همتی ورکاب دست امامینگین » عقیق سرخ اب دار یمنی به ابعاد 20 در 12 میلیمتر ذکر روی نگین » یا زینب سحکاکی » علی همتی خط حمامضا » حمرکاب نقره دستسازمدل رکاب » رولکسی  امضا رکاب » طهران امامیوزن انگشتر» 21 گرم سایز ..

نمایش سریع

گردن آویزنفیس عقیق سرخ تراش اشکی حکاکی حم و ساخت نقره ملیله استاد جز موسوی

(0)
11,500,000تومان

گردن آویزنفیس عقیق سرخ تراش اشکی حکاکی حم و ساخت نقره ملیله استاد جز موسوی  مشخصات:ذکر»اللَّهَ نگین : عقیق سرخ تراش اشکیحکاک : جناب همتیخط حمجنس رکاب » نقره با ابکاری رادیوم (عدم کدر و سیاه شدن نقره در تماس با بدن و براق دایمی )رکاب نقره ملیله دست ساز استاد جز موسوی ابعاد سنگ : 30 در 20 میلیمترابعاد قاب :57 در 42 میلیمتر ..

نمایش سریع

انگشتر نفیس عقیق سرخ یمنی و رکاب تهران افتخاری

(0)
8,470,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر نفیس عقیق سرخ یمنی وحکاکی جناب همتی خط حم و رکاب تهران افتخاری نگین » عقیق سرخ یمنی به ابعاد 24 در 18 میلیمتر ذکر » مهری ازمهرعلی کنده به یاقوت دلم از ازل تا به ابد شکر کنم  حکاکش حکاک » جناب همتی امضا » حم مدل رکاب » فیلی دور چنگ سازنده » محمد افتخاری امضا رکاب » طهران افتخاری وزن انگشت..

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)