خط ضابطی


حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی حکاکی استاد سید عباس ضابطی

(0)
9,924,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی حکاکی تو کاس یا قاهر العدو یا والی الولی یا مظهرالعجائب یا مرتضی علی خط س ع حکاکی استاد سید عباس ضابطی رکاب پولکی قلمزنی حسین منی و انا من حسین حکاکی روی نگین » یا قاهر العدو یا والی الولی یا مظهرالعجائب یا مرتضی علی حکاکی » سید عباس ضابطیخط س عرکاب پولکی قلمزنی دست ساز ذکر قلمزنی » حسین منی و انا من حسیننگی..

نمایش سریع

انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سرخ یمنی حکاکی شعراسماء مقدس خداوند

(0)
11,160,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سرخ یمنی حکاکی شعراسماء مقدس خداوند و پنج تن آل عبا علیهم السلام خط س ع حکاکی استاد سید عباس ضابطی رکاب نقره دستسازحکاکی روی نگین » بسم الله ما نام خداوند جلی استدر است محمد و گهر نام علی استمحبوبه حق فاطمه تنها صدفی استمرجان حسن است و حسین عقیق یمنی استحکاکی » سید عباس ضابطیخط س عرکاب فاخر دست ساز نگین » ع..

نمایش سریع

انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی اسماء مقدس الله

(0)
11,328,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی اسماء مقدس الله جل جلاله و چهارده معصوم علیهم السلام خط س ع حکاکی استاد سید عباس ضابطی رکاب قلمزنی فاخر نقرهحکاکی روی نگین » الله محمد علی فاطمه حسن حسین علی محمد جعفر موسی علی محمد علی حسن مهدی  حکاکی » سید عباس ضابطیخط س عرکاب فاخر دست ساز قلمزنی اسدالله وجه الله یاقاهرالعدو یاوا..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی حکاکی ایت الکرسی خط سید عباس ضابطی خط س ع

(0)
14,808,000تومان

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی حکاکی ایت الکرسی خط سید عباس ضابطی خط س عروی نگین » ایت الکرسیاَللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْ‌ضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَ..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق زرد یمنی لوح شرف الشمس

(0)
4,884,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق زرد یمنی لوح شرف الشمس دو طرف نگین حکاکی سید عباس ضابطی خط س عروی نگین » لوح شرف الشمسپشت نگین » لوح شرف الشمسرکاب فیلی نقره به وزن 14 گرمنگین » عقیق زرد یمنی به ابعاد 14 در 11 میلیمترحکاکی » سید عباس ضابطی خط س عامضا » س عمدل رکاب » فیلی  قلمزنی سایز رکاب »  61..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق زرد یمنی لوح شرف الشمس دو طرف نگین

(0)
4,884,000تومان

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق زرد یمنی لوح شرف الشمس دو طرف نگین حکاکی سید عباس ضابطی خط س عروی نگین » لوح شرف الشمسپشت نگین » لوح شرف الشمسرکاب فیلی نقره به وزن 14 گرمنگین » عقیق زرد یمنی به ابعاد 14 در 11 میلیمترحکاکی » سید عباس ضابطی خط س عامضا » س عمدل رکاب » فیلی  قلمزنی سایز رکاب »  ..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق زرد یمنی لوح شرف الشمس دو طرف نگین حکاکی سید عباس ضابطی

(0)
4,884,000تومان

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق زرد یمنی لوح شرف الشمس دو طرف نگین حکاکی سید عباس ضابطی خط س عروی نگین » لوح شرف الشمسپشت نگین » لوح شرف الشمسرکاب فیلی نقره به وزن 14 گرمنگین » عقیق زرد یمنی به ابعاد 14 در 11 میلیمترحکاکی » سید عباس ضابطی خط س عامضا » س عمدل رکاب » فیلی  قلمزنی سایز رکاب »  ..

نمایش سریع

انگشتری نفیس عقیق زرد یمنی لوح شرف الشمس دو طرف نگین

(0)
4,884,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق زرد یمنی لوح شرف الشمس دو طرف نگین حکاکی سید عباس ضابطی خط س عروی نگین » لوح شرف الشمسپشت نگین » لوح شرف الشمسرکاب فیلی نقره به وزن 13 گرمنگین » عقیق زرد یمنی به ابعاد 13 در 11 میلیمترحکاکی » سید عباس ضابطی خط س عامضا » س عمدل رکاب » فیلی  قلمزنی دستساز سایز رکاب »  61..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق زرد یمنی دو طرف نگین حکاکی سید عباس ضابطی خط س ع

(0)
4,968,000تومان

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق زرد یمنی لوح شرف الشمس دو طرف نگین حکاکی سید عباس ضابطی خط س عروی نگین » لوح شرف الشمسپشت نگین » لوح شرف الشمسرکاب فیلی نقره به وزن 14 گرمنگین » عقیق زرد یمنی به ابعاد 14 در 10 میلیمترحکاکی » سید عباس ضابطی خط س عامضا » س عمدل رکاب » فیلی  قلمزنی دستساز سایز رکاب »..

نمایش سریع

انگشتر عقیق زرد یمنی لوح شرف الشمس دو طرف نگین حکاکی سید عباس ضابطی خط س ع

(0)
4,968,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق زرد یمنی لوح شرف الشمس دو طرف نگین حکاکی سید عباس ضابطی خط س عروی نگین » لوح شرف الشمسپشت نگین » لوح شرف الشمسرکاب فیلی نقره به وزن 14 گرمنگین » عقیق زرد یمنی به ابعاد 14 در 10 میلیمترحکاکی » سید عباس ضابطی خط س عامضا » س عمدل رکاب » فیلی  قلمزنی دستساز سایز رکاب »  63..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق زرد یمنی لوح شرف الشمس دو طرف نگین خط س ع

(0)
5,052,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق زرد یمنی لوح شرف الشمس دو طرف نگین حکاکی سید عباس ضابطی خط س عروی نگین » لوح شرف الشمسپشت نگین » لوح شرف الشمسرکاب فیلی نقره به وزن 15 گرمنگین » عقیق زرد یمنی به ابعاد 15 در 12 میلیمترحکاکی » سید عباس ضابطی خط س عامضا » س عمدل رکاب » فیلی  قلمزنی سایز رکاب »  63..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق زرد یمنی دو طرف نگین حکاکی سید عباس ضابطی خط س ع

(0)
5,232,000تومان

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق زرد یمنی لوح شرف الشمس دو طرف نگین حکاکی سید عباس ضابطی خط س عروی نگین » لوح شرف الشمسپشت نگین » لوح شرف الشمسرکاب فیلی نقره به وزن 14 گرمنگین » عقیق زرد یمنی به ابعاد 16 در 13 میلیمترحکاکی » سید عباس ضابطی خط س عامضا » س عمدل رکاب » فیلی  قلمزنی سایز رکاب »  ..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق زرد یمنی لوح شرف الشمس دو طرف نگین حکاکی سید عباس ضابطی خط س ع

(0)
4,968,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق زرد یمنی لوح شرف الشمس دو طرف نگین حکاکی سید عباس ضابطی خط س عروی نگین » لوح شرف الشمسپشت نگین » لوح شرف الشمسرکاب فیلی نقره به وزن 14 گرمنگین » عقیق زرد یمنی به ابعاد 13 در 11 میلیمترحکاکی » سید عباس ضابطی خط س عامضا » س عمدل رکاب » فیلی  قلمزنی سایز رکاب »  62..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی و کف العباس علیه السلام حکاکی توکاس استاد سیدعباس ضابطی و رکاب بدون مهر جناب اسدی

(0)
8,364,000تومان

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی و کف العباس علیه السلام حکاکی توکاس استاد سیدعباس ضابطی و رکاب بدون مهر جناب اسدیروی نگین » السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین السلام علیک یا اباعبداللهرکاب دستساز نقره جناب اسدی بدون مهرنگین » عقیق سرخ یمنی در ابعاد 16 در 13 میلیمترحکاکی » سیدعباس ضابطیخط ضابطی..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق یمنی و رکاب شیک شبکه بدون مهر جناب اسدی

(0)
10,452,000تومان

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق یمنی و ذکر نام مقدس چهارده معصوم علیهما السلام حکاکی توکاس استاد سیدعباس ضابطی و رکاب شیک شبکه بدون مهر جناب اسدیروی نگین » الله محمد علی فاطمه حسن حسین علی محمد جعفر موسی علی محمد علی حسن مهدی رکاب دستساز نقره جناب اسدی بدون مهرنگین » عقیق سرخ یمنی به ابعاد 16 در 14 میلیمترحکاکی » سیدعباس ضابطیخط ضابطیامضا » ..

نمایش 1 تا 15 از 20 (2 صفحه)