خط شمس


حالت نمایش:
نمایش سریع

نگین خطی آپسیدین حکاکی یا غفار بصورت چپ کنی

(0)
1,500,000تومان

نگین خطی آپسیدین حکاکی یا غفار بصورت چپ کنی یاغفارحکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی استاد مهدی شمس زنجانی 22 در 21 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق سوسنی یمنی حکاکی چپ کنی الملک لله مناسب انگشتری خط شمس

(0)
700,000تومان

نگین خطی عقیق سوسنی یمنی حکاکی چپ کنی الملک لله مناسب انگشتری خط شمس الملک للهحکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی استاد مهدی شمس زنجانی 20 در 17 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق سوسنی یمنی حکاکی چپ کنی یاحیدرمناسب انگشتری خط شمس

(0)
800,000تومان

نگین خطی عقیق سوسنی یمنی حکاکی چپ کنی یاحیدرمناسب انگشتری خط شمس یاحیدرحکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی استاد مهدی شمس زنجانی 12 در 10 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق سرخ حکاکی افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد مناسب انگشتری خط شمس

(0)
1,600,000تومان

نگین خطی عقیق سرخ حکاکی افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد مناسب انگشتری خط شمس افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد حکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی استاد مهدی شمس زنجانی 18 در 12 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق سرخ حکاکی یاحسین بدرالدجی مناسب انگشتری و گردن اویزخط شمس

(0)
2,400,000تومان

نگین خطی عقیق سرخ حکاکی یاحسین بدرالدجی مناسب انگشتری و گردن اویزخط شمسیاحسین بدرالدجی حکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی استاد مهدی شمس زنجانی 31 در 22 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق جزع یمنی حکاکی ای ماه بنی هاشم سلطان وفا عباس مناسب انگشتری خط شمس

(0)
1,500,000تومان

نگین خطی عقیق جزع یمنی حکاکی ای ماه بنی هاشم سلطان وفا عباس مناسب انگشتری خط شمسای ماه بنی هاشم سلطان وفا عباس یا رقیهحکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی استاد مهدی شمس زنجانی 22 در 17 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق سرخ حکاکی و حجاری طرح گنبد و السلام علیک یا امیرالمومنین مناسب انگشتری و گردنی خط شمس

(0)
1,800,000تومان

نگین خطی عقیق سرخ حکاکی و حجاری طرح گنبد و السلام علیک یا امیرالمومنین  مناسب انگشتری و گردنی خط شمسطرح گنبد و السلام علیک یا امیرالمومنین غبار نویسیحکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی استاد مهدی شمس زنجانی 28 در 20 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق سرخ حکاکی و حجاری طرح گنبد و گلدسته و یا زینب خط شمس

(0)
2,600,000تومان

نگین خطی عقیق سرخ حکاکی و حجاری طرح گنبد و گلدسته و یا زینب  مناسب انگشتری و گردنی خط شمسطرح گنبد و گلدسته و یا زینبغبار نویسیحکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی استاد مهدی شمس زنجانی 30 در 22 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق سرخ حکاکی و حجاری طرح گنبد و گلدسته و یا زینب مناسب انگشتری و گردنی خط شمس

(0)
2,400,000تومان

نگین خطی عقیق سرخ حکاکی و حجاری طرح گنبد و گلدسته و یا زینب  مناسب انگشتری و گردنی خط شمسطرح گنبد و گلدسته و یا زینبغبار نویسیحکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی استاد مهدی شمس زنجانی 30 در 22 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق سرخ یمنی حکاکی پنج تن آل عبا مناسب انگشتری خط شمس

(0)
2,700,000تومان

نگین خطی عقیق سرخ یمنی حکاکی پنج تن آل عبا  مناسب انگشتری خط شمسالله محمد علی فاطمه حسین و حسین یا اباالفضل العباسحکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی استاد مهدی شمس زنجانی 25 در 18 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق سرخ یمنی حکاکی یاحسین ع مناسب انگشتری خط شمس

(0)
2,300,000تومان

نگین خطی عقیق سرخ یمنی حکاکی یاحسین ع مناسب انگشتری خط شمسیاحسین ع حکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی استاد مهدی شمس زنجانی 19 در 14 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق آجری یمنی حکاکی یااباعبدالله ادرکنی مناسب انگشتری و گردن اویز

(0)
2,000,000تومان

نگین خطی عقیق آجری یمنی حکاکی یااباعبدالله ادرکنی مناسب انگشتری و گردن اویزیااباعبدالله ادرکنی حکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی استاد مهدی شمس زنجانی 26 در 18 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق زرد زجاجی حکاکی یاعلی اکبرمناسب انگشتری

(0)
1,600,000تومان

نگین خطی عقیق زرد زجاجی حکاکی یاعلی اکبرمناسب انگشتری یا علی اکبرحکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی استاد مهدی شمس زنجانی 22 در 16 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق سرخ یمنی حکاکی یاعلی اصغرمناسب انگشتری

(0)
2,000,000تومان

نگین خطی عقیق سرخ یمنی حکاکی یاعلی اصغرمناسب انگشتری یا علی اصغرحکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی استاد مهدی شمس زنجانی 20 در 15 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق سرخ یمنی حکاکی العزه لله حسبی الله مناسب انگشتری

(0)
2,600,000تومان

نگین خطی عقیق سرخ یمنی حکاکی العزه لله حسبی الله مناسب انگشتری العزه لله حسبی الله حکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی استاد مهدی شمس زنجانی 22 در 16 میلیمتر..

نمایش 1 تا 15 از 114 (8 صفحه)