خط طه


حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشترنفیس وفاخرعقیق سبز کهنه یمنی وحکاکی استاد جواد حیدری خط طه و رکاب نقره استاد حمید ابراهیمی

(0)
28,000,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس وفاخرعقیق سبز کهنه یمنی وحکاکی استاد جواد حیدری خط طه و رکاب نقره استاد حمید ابراهیمینگین » با تایید مکتوب کارشناسان ازجمله استاد حکاکی جناب جواد حیدری عقیق سبز ناب یمنی هست به ابعاد 25 در 17 میلیمترذکرحکاکی شده حدیث نبوی است ان الحسین مصباح الهدی و سفینته النجاهحکاک » استاد جواد حیدریامضا » طهمدل رکاب » فیلیجنس ..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی استاد جواد حیدری رکاب نقره نوروزی

(0)
24,200,000تومان

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی حسین ع منی و انا من حسین ع خط دو امضا طه حکاکی استاد جواد حیدری رکاب نقره نوروزی حکاکی روی نگین » حدیث نبوی :حسین ع منی و انا من حسین عحکاکی » اقا جواد حیدری طایفهخط طه دو امضارکاب فاخر دست ساز تهران نوروزینگین » عقیق سرخ کهنه یمنی به ابعاد 23 در 18 میلیمترسایز رکاب » 60 ..

نمایش سریع

گردن آویز نفیس و فاخرعقیق سرخ ناب کهنه درشت یمنی وحکاکی جواد اقا حیدری خط طه وذکر حسبی الله

(0)
23,100,000تومان

مشخصات گردن آویز درشت خط طه:گردن آویز نفیس و فاخرعقیق سرخ ناب کهنه درشت یمنی وحکاکی جواد اقا حیدری خط طه وذکر حسبی الله نگین » عقیق سرخ کهنه یمنی ناب درشت حکاکی روی نگین »حسبی الله حکاک » استاد جواد حیدریامضا » طهمدل رکاب » شبکهسازنده » شایقامضا رکاب » طهران شایقوزن » 31 گرمابعاد سنگ »  27 در 20 میلیمترابعاد گردن اویز »37 در 32 میلیمتر ..

نمایش سریع

انگشتر نفیس عقیق سرخ بسیار کهنه خطی و رکاب حمید تهران

(0)
27,500,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس عقیق سرخ بسیار کهنه خطی وحکاکی آیه نوردرپشت نگین و حکاکی یا لثارات الحسین ابن علی ع استاد جواد حیدری خط طه و رکاب حمید تهراننگین » عقیق سرخ بسیار کهنه خطی به ابعاد 17 در 14 میلیمترذکر » یا لثارات الحسین ابن علی عپشت نگین » اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ  ا..

نمایش سریع

انگشتر نفیس عقیق سرخ خاص یمنی و رکاب فدیوم استاد محمد خانی

(0)
46,200,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس عقیق سرخ خاص یمنی وحکاکی استاد جواد حیدری خط طه و رکاب فدیوم استاد محمد خانینگین » عقیق سرخ خاص یمنی به ابعاد 23 در 17 میلیمترذکر » یا اسد الله ثانی ابا الفضل العباسحکاک » استاد جواد حیدریامضا » طهمدل رکاب » فیلی ناودانیجنس رکاب » فدیومسازنده » استاد محمد محمود خانیامضا رکاب » خانی F تهرانوزن انگشتر» 20 گرمسایز رکاب » &nb..

نمایش سریع

انگشتر نفیس عقیق سرخ یمنی و رکاب فدیوم استاد مهدی جدی

(0)
48,400,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس عقیق سرخ یمنی وحکاکی استاد جواد حیدری خط طه و رکاب فدیوم استاد مهدی جدینگین » عقیق سرخ یمنی به ابعاد 17 در 14 میلیمترذکر » حدیث نبویحسین منی و انا من حسینحکاک » استاد جواد حیدریامضا » طهمدل رکاب » فیلی خیاره ایجنس رکاب » فدیومسازنده » استاد مهدی جدیامضا رکاب » مهدی F جدیوزن انگشتر» 14 گرمسایز رکاب »  62 ..

نمایش سریع

انگشتر نفیس عقیق سفید نباتی یمنی و رکاب فدیوم استاد مهدی جدی

(0)
37,400,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس عقیق سفید نباتی یمنی وحکاکی استاد جواد حیدری خط طه و رکاب فدیوم استاد مهدی جدینگین » عقیق سفید نباتی یمنی به ابعاد 23 در 17 میلیمترذکر » یا علی عحکاک » استاد جواد حیدریامضا » طهمدل رکاب » فیلیجنس رکاب » فدیومسازنده » استاد مهدی جدیامضا رکاب » مهدی F جدیوزن انگشتر» 19 گرمسایز رکاب »  62 ..

نمایش سریع

انگشتر نفیس عقیق سرخ یمانی کهنه و رکاب طهران افتخاری

(0)
26,400,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس پنج تن آل عبا وعقیق سرخ یمانی کهنه  وحکاکی استادجواد حیدری خط طه و رکاب طهران افتخارینگین » عقیق سرخ یمانی کهنه به ابعاد 22 در 18 میلیمترذکر » اسماء خمسه . اهل الکساء . پنج تن آل عبا . اسماء مقدسهالله محمد علی فاطمه حسن و حسین علیهم السلامحکاک » استادجواد حیدریامضا » طهمدل رکاب » فیلی  گوارسه منظمسازنده » محمد..

نمایش سریع

انگشتر نفیس عقیق زرد کهنه یمنی و رکاب مرصع سه مهر جناب محمد اقبال

(0)
17,600,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر نفیس عقیق زرد کهنه یمنی وحکاکی استاد جواد حیدری خط طه و رکاب مرصع سه مهر جناب محمد اقبال نگین » عقیق زرد کهنه یمنی به ابعاد 11 در 10 میلیمتر رکاب » مرصع سه مهر جناب محمد اقبال تهران محمد اقبال متن حکاکی » یاعلی ع حکاکی استاد جواد حیدری خط طه خط طه وزن انگشتر 17 گرم سایز رکاب 62..

نمایش سریع

انگشتر قدیمی عقیق آجری یمنی کهنه وحکاکی استاد جواد حیدری خط دو امضا طه

(0)
11,000,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر قدیمی عقیق آجری یمنی کهنه وحکاکی استاد جواد حیدری خط دو امضا طه نگین » عقیق بسیار کهنه یمنی به ابعاد 15 در 13 میلیمتر رکاب » فابریک قدیمی صفوی متن حکاکی » یا امام حسین ع حکاک » استاد جواد حیدری خط طه دو امضا وزن انگشتر 6 گرم سایز رکاب 60..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی وحکاکی استاد جواد حیدری و رکاب جواهر نشان جناب مظهری

(0)
38,500,000تومان

مشخصات انگشتر: اثرنفیس عقیق سرخ یمنی وحکاکی استاد جواد حیدری و رکاب جواهر نشان جناب مظهری نگین » عقیق سرخ یمنی آب دارکهنه رکاب » نقره جواهر نشان جناب مظهری متن حکاکی » یاعلی بن موسی الرضا حکاک » استاد جواد حیدری خط طه ابعاد سنگ » 25 در 20 میلیمترسایز رکاب » 63..

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)