انگشتر خطی


حالت نمایش:
نمایش سریع

نگین خطی تورمالین هفت رنگ تراش جواهری حکاکی یا ساقی العطاشی مناسب انگشتری و گردن آویز

(0)
2,500,000تومان

نگین خطی تورمالین هفت رنگ تراش جواهری حکاکی یا ساقی العطاشی مناسب انگشتری و گردن آویزیا ساقی العطاشی حکاکی فخر22 در 15 میلیمتر وزن »4 گرم..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق سرخ یمنی حکاکی بقیه الله خیر لکم ان کنتم مومنین مناسب انگشتری

(0)
6,000,000تومان

نگین خطی عقیق سرخ یمنی حکاکی بقیه الله خیر لکم ان کنتم مومنین مناسب انگشتری بسم الله الرحمن الرحیم بقیه الله خیر لکم ان کنتم مومنین حکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی جناب حسین قربانی خط حق 28 در 20 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق سرخ دورنگ حکاکی شاه مردان شیر یزدان هو یاعلی یا مولا علی مناسب انگشتری

(0)
2,640,000تومان

نگین خطی عقیق سرخ دورنگ حکاکی شاه مردان شیر یزدان هو یاعلی یا مولا علی مناسب انگشتری شاه مردان شیر یزدان هو یاعلی یا مولا علی حکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی استاد مهدی شمس زنجانی 26 در 20 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق کهنه آجری خط کهنه چپ کنی و مهرانگشتری

(0)
12,000,000تومان

نگین خطی عقیق کهنه آجری خط کهنه چپ کنی و مهرانگشتری عبده الراجی امامقلی 20 در 15 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین سنگ یشم چهار قل

(0)
720,000تومان

نگین سنگ یشم چهار قلحکاکی چهارسوره قرانسوره های کافرون توحید فلق و ناس ابعاد سنگ 37 در 24..

نمایش سریع

هبهاب

(0)
4,608,000تومان

هبهابذکر هفت جلالهحکاکی دستی با آداب خاص 20 در 17 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین عقیق سه پوست خط ممتاز کوپال مناسب گردنی و انگشتر

(0)
3,600,000تومان

نگین عقیق سه پوست خط ممتاز کوپال مناسب گردنی و انگشترمحمد 23 میلیمتر..

نمایش سریع

انگشترشرف الشمس حاج حسین شهید عقیق زرد کهنه یمنی و رکاب شیخیان

(0)
30,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترشرف الشمس حاج حسین شهید عقیق زرد کهنه یمنی و رکاب شیخیان نگین » عقیق زرد کهنه یمنی حکاکی شده ذکر شرف الشمس به ابعاد 13 در 10 میلیمتر حکاکی با برکت شهید حاج حسین حکاکانرکاب » نقره جناب شیخیان با مهر علی 925 شیخیان تراش سنگ نیمه دامله هست سایز انگشتر » 56 وزن انگشتر» 7 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق ناب یمنی کهنه حکاکی ذکر یونسیه خط استاد جواد رحیمی رکاب نقره جناب قاسمی قم

(0)
18,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق ناب یمنی کهنه حکاکی ذکر یونسیه خط استاد جواد رحیمی رکاب نقره جناب قاسمی قم نگین » عقیق ناب یمنی کهنه زرد پرتقالی به ابعاد 13 در 10 میلیمتر ذکر » لاالله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمینحکاک این اثر استاد جواد رحیمی با امضای 14 ررکاب » نقره مدل فیلی گوارسه جناب قاسمی قمتراش سنگ نیمه دامله هست سایز انگشتر » 62 ..

نمایش سریع

انگشترمردانه نقره عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی ذکر یا فاطمه الزهرا س خط مهر و رکاب شبکه آصف قاسمی

(0)
24,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترمردانه نقره عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی ذکر یا فاطمه الزهرا س خط مهر و رکاب شبکه آصف قاسمی نگین » عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی ذکر یا فاطمه الزهرا س به ابعاد 14 در 12 میلیمتر حکاک این اثر محسن سعیدی منش استرکاب » مدل شبکه جناب آصف قاسمیسایز انگشتر » 63 وزن انگشتر» 14 گرم..

نمایش سریع

انگشترمردانه نقره عقیق شفه العبد یمنی حکاکی ذکر بسم الله الرحمن الرحیم خط مهر و رکاب مدل شیرازی حسن پور

(0)
28,800,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترمردانه نقره عقیق شفه العبد یمنی حکاکی ذکر بسم الله الرحمن الرحیم خط مهر و رکاب مدل شیرازی حسن پور نگین » عقیق شفه العبد یمنی حکاکی ذکر بسم الله الرحمن الرحیم به ابعاد 22 در 16 میلیمتر حکاک این اثر محسن سعیدی منش استرکاب » مدل شیرازی حسن پورسایز انگشتر » 63 وزن انگشتر» 16 گرم..

نمایش سریع

انگشترمردانه نقره در نجف درشت حکاکی شده ذکر یا امام حسین ادرکنی و رکاب فاخرسنگین وزن احمد نامی و قلمزنی رکاب جنگی

(0)
13,200,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترمردانه نقره در نجف درشت حکاکی شده ذکر یا امام حسین ادرکنی و رکاب فاخرسنگین وزن احمد نامی و قلمزنی رکاب جنگی نگین » در نجف درشت حکاکی شده ذکر یا امام حسین ادرکنی به ابعاد 20 در 30 میلیمتر حکاک این اثر مهدی شمس زنجانی استرکاب » سنگین وزن بی نقص جناب احمد نامی قلمزنی ذکر یا کاشف الکرب اکشف کربی بحق اخیک الحسین در دو بازوی رکاب ..

نمایش سریع

انگشترمردانه نقره کوارتزطلایی خطی حکاکی یاعلی و حرز شرف الشمس خط شمس حکاکی استاد مهدی شمس و رکاب دستسازناب جواهر

(0)
9,900,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترمردانه نقره کوارتزطلایی خطی حکاکی یاعلی و حرز شرف الشمس خط شمس حکاکی استاد مهدی شمس و رکاب دستسازناب جواهرحکاکی روی نگین » یاعلی و حرز شرف الشمس حکاکی » استاد مهدی شمسخط عبده شمسرکاب دستسازناب جواهرنگین » کوارتز طلایی به ابعاد 24 در 18 میلیمترسایز رکاب » 61 وزن » 23 گرم..

نمایش سریع

انگشترمردانه نقره عقیق سرخ خطی حکاکی العزه لله و غبار نویسی الحمدلله و حسبی الله خط شمس حکاکی استاد مهدی شمس و رکاب دستسازناب جواهر

(0)
9,240,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترمردانه نقره عقیق سرخ خطی حکاکی العزه لله و غبار نویسی الحمدلله و حسبی الله خط شمس حکاکی استاد مهدی شمس و رکاب دستسازناب جواهرحکاکی روی نگین » العزه لله و غبار نویسی الحمدلله و حسبی اللهحکاکی » استاد مهدی شمسخط الفقیرشمسرکاب دستسازناب جواهرنگین » عقیق سرخ به ابعاد 23 در 16 میلیمترسایز رکاب » 61 و..

نمایش سریع

انگشترنفیس توپازآبی لندنی حکاکی یا رقیه س خط رئوف حکاکی استاد هادی یونسیان رکاب دستسازتهران ماهان و قلمزنی کوهستانی

(0)
9,900,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس توپازآبی لندنی حکاکی یا رقیه س خط رئوف حکاکی استاد هادی یونسیان رکاب دستسازتهران ماهان و قلمزنی کوهستانیحکاکی روی نگین » یا رقیه سحکاکی » استاد هادی یونسیانخط رئوفرکاب دست ساز تهران ماهانقلمزنی رکاب » کوهستانی با مهر و امضانگین » توپازآبی لندنی به ابعاد 20 در 16 میلیمترسایز رکاب » 64 وزن ..

نمایش 1 تا 15 از 311 (21 صفحه)