قلمزنی جنگی


حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشترمردانه نقره در نجف درشت حکاکی شده ذکر یا امام حسین ادرکنی و رکاب فاخرسنگین وزن احمد نامی و قلمزنی رکاب جنگی

(0)
13,200,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترمردانه نقره در نجف درشت حکاکی شده ذکر یا امام حسین ادرکنی و رکاب فاخرسنگین وزن احمد نامی و قلمزنی رکاب جنگی نگین » در نجف درشت حکاکی شده ذکر یا امام حسین ادرکنی به ابعاد 20 در 30 میلیمتر حکاک این اثر مهدی شمس زنجانی استرکاب » سنگین وزن بی نقص جناب احمد نامی قلمزنی ذکر یا کاشف الکرب اکشف کربی بحق اخیک الحسین در دو بازوی رکاب ..

نمایش سریع

انگشترعقیق سرخ یمنی خط حر و رکاب قلمزنی سورهای توحید و کوثر استاد جنگی

(0)
27,012,000تومان

مشخصات انگشتر : انگشترعقیق سرخ یمنی خط حر و رکاب قلمزنی سورهای توحید و کوثر استاد جنگی نگین »  عقیق سرخ یمنی به ابعاد 15 در 10 حکاکی » اقا رضا قربانی ( دو امضا) خط حر مظلومه زهرا س رکاب » نقره قلمزنی استاد جنگی سوره توحید بصورت برجسته روی یک طرف رکاب سوره کوثر بصورت برجسته روی طرف دیگر رکاب سازنده رکاب » استاد رحم..

نمایش سریع

انگشتر فاخرعقیق درشت سرخ یمنی و رکاب نامی و قلمزنی فاخر جنگی

(0)
14,280,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر فاخرعقیق درشت سرخ یمنی و رکاب نامی و قلمزنی فاخر جنگی نگین » عقیق درشت سرخ پاک یمنی به ابعاد 26 در 20 میلیمتر رکاب » نقره دست ساز استاد احمد نامی قلمزنی استاد جنگی متن قلم » سلطان سریر ارتضاء یا علی ابن موسی الرضا وزن انگشتر » 38 گرم سایز رکاب » 65..

نمایش سریع

انگشتر فاخرعقیق درشت سرخ یمنی و رکاب نامی و قلمزنی فاخر جنگی

(0)
13,068,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر فاخرعقیق درشت سرخ یمنی و رکاب نامی و قلمزنی فاخر جنگی نگین » عقیق درشت سرخ پاک یمنی به ابعاد 26 در 18 میلیمتر رکاب » نقره دست ساز استاد احمد نامی قلمزنی استاد جنگی متن قلم » یا باب الحوائج یا موسی ابن جعفر وزن انگشتر » 30 گرم سایز رکاب » 65..

نمایش سریع

انگشتر فاخرعقیق درشت سرخ یمنی و رکاب نامی و قلمزنی فاخر جنگی

(0)
16,020,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر فاخرعقیق درشت سرخ یمنی و رکاب نامی و قلمزنی فاخر جنگی نگین » عقیق درشت سرخ پاک یمنی به ابعاد 30 در 20 میلیمتر رکاب » نقره دست ساز استاد احمد نامی قلمزنی استاد جنگی متن قلم » یارب مرا به تشنه لب کربلا ببخش یارب مرا به ساقی دشت بلا ببخش وزن انگشتر » 41 گرم سایز رکاب » 67..

نمایش سریع

انگشتر فاخرعقیق ناب سرخ پاک یمنی وتراش فست جواهری رکاب احمد نامی

(0)
12,720,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر فاخرعقیق ناب سرخ پاک یمنی وتراش فست جواهری رکاب احمد نامی و قلمزنی استاد جنگی نگین » عقیق ناب کم نظیرسرخ پاک یمنی تراش جواهری به قطر 17 میلیمتر رکاب » نقره دست ساز استاد احمد نامی قلم » استاد جنگی مشهد با مهر و امضا متن قلم » علی حجه الله و فاطمه حبیبه الله وزن انگشتر » 25 گرم سایز رکاب » 67  ..

نمایش سریع

انگشتر فاخر قواره درشت عقیق ناب سرخ پاک یمنی و رکاب احمد نامی و قلمزنی استاد جنگی

(0)
13,944,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر فاخر قواره درشت عقیق ناب سرخ پاک یمنی و رکاب احمد نامی و قلمزنی استاد جنگی نگین » عقیق ناب کم نظیرسرخ پاک یمنی به ابعاد 27 در 20 میلیمتر رکاب » نقره دست ساز استاد احمد نامی با مهر و امضا قلم » استاد جنگی مشهد با مهر و امضا متن قلم » لعن الله قاتلیک یا فاطمه الزهرا وزن انگشتر » 36 گرم سایز رکاب » 65 &..

نمایش سریع

انگشتر فاخر فیروزه سبزشجر نیشابوری تراش گنبدی و رکاب نامی و قلمزنی استاد جنگی

(0)
10,452,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر فاخر فیروزه سبزشجر نیشابوری تراش گنبدی و رکاب نامی و قلمزنی استاد جنگی نگین » فیروزه سبزشجر نیشابوری تراش گنبدی به ابعاد 10 در 12 میلیمتر رکاب » نقره دست ساز فیلی جناب نامی قلمزنی گود و تذهیب » استاد جنگی متن قلم » یا رحمن و یا غفران وزن انگشتر » 19 گرم سایز رکاب » 65    انگشترفیروزه سب..

نمایش سریع

انگشتر فاخر فیروزه سبزشجر نیشابوری و رکاب نامی و قلمزنی استاد جنگی

(0)
10,800,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر فاخر فیروزه سبزشجر نیشابوری و رکاب نامی و قلمزنی استاد جنگی نگین » فیروزه سبزشجر نیشابوری به ابعاد 20 در 12 میلیمتر رکاب » نقره دست ساز فیلی جناب نامی قلمزنی گود و تذهیب » استاد جنگی متن قلم » اللهم العن الجبت و الطاغوت وزن انگشتر » 22 گرم سایز رکاب » 64    انگشترفیروزه سبز, انگشتر قلمزن..

نمایش سریع

انگشتر فاخر فیروزه سبزشجر نیشابوری و رکاب نامی و قلمزنی استاد جنگی

(0)
10,800,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر فاخر فیروزه سبزشجر نیشابوری و رکاب نامی و قلمزنی استاد جنگی نگین » فیروزه سبزشجر نیشابوری به ابعاد 18 در 10 میلیمتر رکاب » نقره دست ساز فیلی جناب نامی قلمزنی گود و تذهیب » استاد جنگی متن قلم » یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله وزن انگشتر » 24 گرم سایز رکاب » 64    انگشترفیروزه سبز, انگشتر..

نمایش سریع

انگشتر فاخر قواره درشت تراش زاویه عقیق ناب یمنی و رکاب احمد نامی

(0)
17,256,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر فاخر قواره درشت تراش زاویه عقیق ناب یمنی و رکاب احمد نامی و قلمزنی استاد جنگی نگین » عقیق ناب کمنظیرسرخ پاک یمنی به ابعاد 21 در 17 میلیمتر رکاب » نقره دست ساز استاد احمد نامی با مهر و امضا قلم » استاد جنگی مشهد با مهر و امضا متن قلم » محمد نبی الله علی ولی الله وزن انگشتر » 46 گرم سایز رکاب » 67 ..

نمایش سریع

انگشتر فاخر قواره درشت عقیق ناب یمنی و رکاب احمد نامی و قلمزنی استاد جنگی

(0)
18,300,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر فاخر قواره درشت عقیق ناب یمنی و رکاب احمد نامی و قلمزنی استاد جنگی نگین » عقیق ناب کمنظیرسرخ پاک یمنی به قطر 22 میلیمتر رکاب » نقره دست ساز استاد احمد نامی با مهر و امضا قلم » استاد جنگی مشهد با مهر و امضا متن قلم » حسین امیری و نعم الامیر وزن انگشتر » 33 گرم سایز رکاب » 68    انگشتر..

نمایش سریع

انگشتر فاخر قواره درشت عقیق ناب یمنی و رکاب احمد نامی و قلمزنی استاد جنگی

(0)
18,300,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر فاخر قواره درشت عقیق ناب یمنی و رکاب احمد نامی و قلمزنی استاد جنگی نگین » عقیق ناب کمنظیرسرخ پاک یمنی به ابعاد 26 در 22 میلیمتر رکاب » نقره دست ساز استاد احمد نامی با مهر و امضا قلم » استاد جنگی مشهد با مهر و امضا متن قلم » قال المهدی عج ان جدی الحسین قتلوه عطشانا وزن انگشتر » 42 گرم سایز رکاب » ..

نمایش سریع

انگشترعقیق سرخ یمنی کبدی و رکاب قلمزنی استاد جنگی

(0)
13,236,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشترعقیق سرخ یمنی کبدی و رکاب قلمزنی استاد جنگی نگین » عقیق سرخ یمنی کبدی به ابعاد 15 در 13 میلیمتر رکاب » نقره دست ساز استاد جنگی قلمزنی » گوزن و آهو وزن انگشتر » 28 گرم سایز رکاب » 64    انگشتر عقیق سرخ یمنی کبدی, نقره  , انگشتر جنگی , عقیق یمنی,  رکاب قلمزنی جنگی,  عقیق کب..

نمایش سریع

انگشتر فیروزه شجری نیشابوری درشت و رکاب قلمزنی استاد جنگی

(0)
11,328,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر فیروزه شجری نیشابوری درشت و رکاب قلمزنی استاد جنگی نگین » فیروزه شجری نیشابوری تخت درشت به ابعاد 25 در 17 میلیمتر رکاب » نقره دست ساز استاد جنگی قلمزنی » ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه وزن انگشتر » 36 گرم سایز رکاب » 66    انگشترفیروزه شجر نیشابوری, نقره  , انگشتر جنگی , فی..

نمایش 1 تا 15 از 75 (5 صفحه)