انگشتر فدیوم

رکاب فدیوم

حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشترعقیق سرخ کهنه یمنی رنگ یاقوتی کمیاب با رکاب فدیوم_طلا فیلی گوارسه طلا استاد رسول محمدی

(0)
42,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترعقیق سرخ کهنه یمنی رنگ یاقوتی کمیاب با رکاب فدیوم_طلا فیلی گوارسه طلا استاد رسول محمدینگین » عقیق سرخ کهنه یمنی رنگ یاقوتی کمیاب به ابعاد 15 در 11میلیمتر سایز انگشتر » 60 وزن انگشتر» حدود 20 گرم..

نمایش سریع

انگشترعقیق سرخ کهنه یمنی کلاه دار با رکاب فدیوم_طلا فیلی گوارسه طلا استاد رسول محمدی

(0)
45,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترعقیق سرخ کهنه یمنی کلاه دار با رکاب فدیوم_طلا فیلی گوارسه طلا استاد رسول محمدینگین » عقیق سرخ کهنه دامله کلاه دار به قطر 13 میلیمتر و ارتفاع 12 میلیمتر سایز انگشتر » 60 وزن انگشتر» حدود 20 گرم..

نمایش سریع

انگشترعقیق سرخ کهنه یمنی با رکاب فدیوم صدفی چهار مهر نقره سازان تهران 1435

(0)
21,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترعقیق سرخ کهنه یمنی با رکاب فدیوم صدفی چهر مهر نقره سازان تهران 1435نگین » عقیق سرخ کهنه دامله به ابعاد 20 در 14 میلیمتر سایز انگشتر » 62 وزن انگشتر» حدود 24 گرم..

نمایش سریع

انگشترعقیق پرتقالی کهنه یمنی با رکاب یک تیکه فدیوم حصیری مهندس صفایی

(0)
25,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترعقیق پرتقالی کهنه یمنی با رکاب یک تیکه فدیوم حصیری مهندس صفایی نگین » عقیق زرد کهنه دامله به ابعاد 20 در 14 میلیمتر سایز انگشتر » 61 وزن انگشتر» حدود 21 گرم..

نمایش سریع

انگشترمردانه تورمالین سبز کم نظیر تراش جواهری و رکاب فاخراشکی فدیوم استاد رسول محمدی

(0)
31,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترمردانه تورمالین سبز کم نظیر تراش جواهری و رکاب فاخراشکی فدیوم استاد رسول محمدی نگین » تورمالین سبز کم نظیر تراش جواهری به ابعاد 14 در 12 میلیمتر رکاب » فدیوم اشکی استاد رسول محمدی تهران F رسول سایز انگشتر » 61 وزن انگشتر» 17 گرم..

نمایش سریع

انگشترمردانه یشم کم نظیر زجاجی یمنی و رکاب فاخررولکسی فدیوم استاد رسول محمدی

(0)
42,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترمردانه یشم کم نظیر زجاجی یمنی و رکاب فاخررولکسی فدیوم استاد رسول محمدی نگین » یشم کم نظیر زجاجی یمنی به ابعاد 22 در 14 میلیمتر رکاب » فدیوم رولکسی استاد رسول محمدی تهران F رسول سایز انگشتر » 63 وزن انگشتر» 23 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس فیروزه عجمی رنگ محک و رکاب فدیوم چهار مهرطلای استاد کاوه

(0)
32,400,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس فیروزه عجمی رنگ محک و رکاب فدیوم چهار مهرطلای استاد کاوهنگین » فیروزه درجه یک نیشابورابعاد » 10 در 7 میلیمترتراش سنگ نیمه دامله استفیروزه کهنه تراش و طبع و رنگ ممتاز داردرکاب » از جنس فدیوم مدل هشت ترک و 4 مهرطلای استاد محمد گل افشاریبرند کاوه تهرانسایز انگشتر » 60 وزن انگشتر» 6 گرم&nbs..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ پاک دامله ابدار کهنه یمنی و رکاب فاخر عقربی طلا فدیوم چنگ خودنویسی استاد مهدی انوار

(0)
52,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ پاک دامله ابدار کهنه یمنی و رکاب فاخر عقربی طلا فدیوم چنگ خودنویسی استاد مهدی انوار نگین این انگشترعقیق به ابعاد 25 در 17 میلیمتر است رکاب این انگشتر مدل عقربی چنگ خودنویسی است که استاد مهدی انوار ساخته است گوارسه ها از جنس طلای عیار 22 و جنس رکاب فدیوم هستسایز انگشتر » 63 وزن انگشتر» 23 ..

نمایش سریع

انگشترنفیس ممتازعقیق سرخ کرزی یمنی درشت دامله پاک و ابدار و رکاب فاخر ستونی طلا و فدیوم استاد رسول محمدی تهران

(0)
71,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس ممتازعقیق سرخ کرزی یمنی درشت دامله پاک و ابدار و رکاب فاخر ستونی طلا و فدیوم استاد رسول محمدی تهران نگین این انگشتر عقیق سرخ کرزی یمنی درشت دامله پاک و ابدار به ابعاد 28 در 16 میلیمتر است رکاب این انگشتر مدل ستونی گوارسه طلا از جنس فدیوم و طلای 22 عیار است که استاد رسول محمدی ساخته و تماما کار دست و همراه با حک مهرهای ..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق آبی ابدار یمنی و رکاب فاخر طلا فدیوم استاد رسول محمدی

(0)
62,400,000تومان

انگشترنفیس عقیق آبی ابدار یمنی و رکاب فاخر طلا فدیوم استاد رسول محمدینگین این انگشتر عقیق آبی ابدار یمنی به ابعاد 27 در 15 میلیمتر استرکاب این انگشتر مدل خاص معروف مرحوم حسین جدی است که از طلای 22 عیار و فدیوم توسط استاد رسول محمدی ساخته و تماما کار دست و همراه با حک سه مهر ایشان استتراش سنگ دامله بادامی استسایز انگشتر » 63 و..

نمایش سریع

انگشترنفیس جزع کهنه ابدار تراش بادامی یمنی و رکاب فاخر فدیوم استاد رسول محمدی

(0)
36,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس جزع کهنه ابدار تراش بادامی یمنی و رکاب فاخر فدیوم استاد رسول محمدی نگین این انگشتر جزع کهنه ابدار تراش بادامی یمنی به ابعاد 23 در 11 میلیمتر است رکاب این انگشتر مدل ناودانی معروف رسول تهران است که استاد رسول محمدی ساخته و تماما کار دست و همراه با حک سه مهر ایشان است تراش سنگ دامله بادامی است سایز انگشتر » 62 ..

نمایش سریع

انگشترنفیس سفارشی سازعقیق زرد کهنه ابدارتراش بادومی و رکاب فدیوم دستساز استاد مهدی جدی

(0)
47,916,000تومان

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس سفارشی سازعقیق زرد کهنه ابدارتراش بادومی و رکاب فدیوم دستساز استاد مهدی جدی نگین » عقیق زرد کهنه ابدارتراش بادومی به ابعاد 25 در 14 میلیمتررکاب فدیوم سفارشی سازفاخر دست ساز بی نقصاستاد محمدمهدی جدیمهدی F  جدیسایز رکاب » 65 وزن » 25 گرم..

نمایش سریع

انگشترفاخرونفیس و بی نظیرعقیق سه پوست کهنه یمنی و ذکر اسماء مقدسه پنج تن آل عبا با حکاکی فخر حکاکان مرحوم علی اصغر حیدری و رکاب ممتازعقربی طلا فدیوم مهدی انوار

(0)
72,000,000تومان

مشخصات انگشتر : انگشترفاخرونفیس و بی نظیرعقیق سه پوست کهنه یمنی و ذکر اسماء مقدسه پنج تن آل عبا با حکاکی فخر حکاکان مرحوم علی اصغر حیدری و رکاب ممتازعقربی طلا فدیوم مهدی انوارنگین این انگشتر بی نظیرعقیق سه پوست کهنه یمنی است که هیچگونه رنگ شدگی و تقویت رنگ و اثری از اقدامات لابراتواری و غیره ندارد و 18 در 14 میلیمتر ابعاد سنگ هستمرحوم اس..

نمایش سریع

انگشترنفیس جواهری توپاز سوییسی تراش جواهری و رکاب فدیوم مرصع برلیان ماه و ستاره نعیم قاسمی

(0)
22,800,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس جواهری توپاز سوییسی تراش جواهری و رکاب فدیوم مرصع برلیان ماه و ستاره نعیم قاسمی نگین این انگشتر توپاز سوییسی تراش جواهری است  و رکاب را نعیم قاسمی از جنس فدیوم و مدل ماه و ستاره ساخته و امینی قم دو قطعه برلیان در دوطرف رکاب مخراجی کرده است ابعاد سنگ 11 در 8 میلیمتر است تراش سنگ جواهری و سایز انگشتر ..

نمایش سریع

انگشترنفیس جواهری توپاز لندن تراش باگت و رکاب فدیوم مرصع برلیان ماه و ستاره نعیم قاسمی

(0)
21,600,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس جواهری توپاز لندن تراش باگت و رکاب فدیوم مرصع برلیان ماه و ستاره نعیم قاسمی نگین این انگشتر توپاز لندن تراش باگت است  و رکاب را نعیم قاسمی از جنس فدیوم و مدل ماه و ستاره ساخته و امینی قم دو قطعه برلیان در دوطرف رکاب مخراجی کرده است ابعاد سنگ 11 در 6 میلیمتر است تراش سنگ باگت و سایز انگشتر  61 و ..

نمایش 1 تا 15 از 31 (3 صفحه)