عقیق یمنی

عقیق یمنی

حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشترنفیس اسپرت عقیق پرتقالی یمنی کهنه و حکاکی شهید حاج حسین حکاکان و ذکر الله و پنج تن با رکاب ظریف دستساز نقره فابریک

(0)
30,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس اسپرت عقیق پرتقالی یمنی کهنه و حکاکی شهید حاج حسین حکاکان و ذکر الله و پنج تن با رکاب ظریف دستساز نقره فابریکنگین این انگشتر عقیق پرتقالی یمنی کهنه است و شهید حاج حسین حکاکان معروف به حاج حسین شهید ذکر اسماء مقدس الله و محمد و علی و فاطمه وحسن و حسین را با کمان وبسیار زیبا و استثنایی در ترکیبی عالی و استفاده از تمامی ف..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ طوق دار و اب دار یمنی و رکاب نقره سنگین قلمزنی

(0)
5,500,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ طوق دار و اب دار یمنی و رکاب نقره سنگین قلمزنی نگین این انگشتر عقیق سرخ طوق دار و اب دار یمنی است رکاب این انگشتر با وزن سنگین نقره همراه با قلمزنی استاد ناشناس هستقطر سنگ 18 میلیمتر استتراش سنگ گرد دامله است سایز انگشتر » 70 وزن انگشتر» 31 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ کرزی یمنی کهنه دامله رکاب فدیوم گوارسه طلای رسول تهران

(0)
19,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ کرزی یمنی کهنه دامله رکاب فدیوم گوارسه طلای رسول تهراننگین این انگشتر عقیق سرخ کرزی یمنی کهنه دامله است رکاب این انگشتر از متریال فدیوم و طلای 22 عیار است که استاد رسول محمدی تهران ساخته و تماما کار دست و همراه با حک مهر رسول F  تهران است که مهر و امضای ایشان است . ابعاد سنگ 13 در 10 میلیمتر استتراش سنگ د..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق شفه العبد یمانی درشت حکاکی با برکت سید فراس نجفی اسماء مقدس الله و چهارده معصوم علیهما السلام ،رکاب نقره دور برنجی

(0)
18,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق شفه العبد یمانی درشت حکاکی با برکت سید فراس نجفی اسماء مقدس الله و چهارده معصوم علیهما السلام ،رکاب نقره دور برنجی نگین این انگشتر عقیق شفه العبد یمانی است و سید فراس نجفی الله و محمد(ص)فاطمه (س)علی(ع)حسن(ع)حسین(ع) علی(ع)محمد(ع)جعفر(ع)موسی(ع)علی(ع)محمد (ع)علی(ع)حسن(ع)مهدی عجرا به رسم الخط کوفی حکاکی کرده استرکاب مد..

نمایش سریع

انگشترفاخرونفیس عقیق زرد زجاجی یمنی و رکاب قدیمی تاج

(0)
28,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخرونفیس عقیق زرد زجاجی یمنی حکاکی یاعلی ابن موسی الرضا خط زنده یاد اصغرحیدری و رکاب قدیمی تاج نگین این انگشتر عقیق زرد زجاجی یمنی است  و مرحوم استاد علی اصغر حیدری ذکر یاعلی ابن موسی الرضا را به رسم الخط نستعلیق حکاکی کرده استرکاب این انگشتر مهر و نشان تاج دارد. ابعاد سنگ 20 در 15 میلیمتر استتراش سنگ تخت است سایز انگشت..

نمایش سریع

انگشترفاخرونفیس عقیق سرخ آجری یمنی و رکاب تمام گوارسه فضلی

(0)
10,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخرونفیس عقیق سرخ آجری یمنی حکاکی یا قاهر العدو یا والی الولی یا مظهرالعجایب یا مرتضی علی خط عبد و رکاب تمام گوارسه فضلینگین این انگشتر عقیق سرخ آجری یمنی است  و استاد مجیدرحمانی با توقیع عبد  حکاکی یا قاهر العدو یا والی الولی یا مظهرالعجایب یا مرتضی علی را بصورت قرینه و به رسم الخط نستعلیق بصورت چهار متن ..

نمایش سریع

انگشترفاخرونفیس عقیق سرخ کبدی یمنی کهنه قواره کم نظیرو رکاب فیلی فدیوم استاد مهدی جدی

(0)
32,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخرونفیس عقیق سرخ کبدی یمنی کهنه قواره کمنظیرو رکاب فیلی فدیوم استاد انگشترسازی ایران مهدی جدینگین این انگشتر عقیق سرخ کبدی یمنی کهنه قواره درشت خالدار است  و ابعاد سنگ 25 در 15میلیمتر و دامله استرکاب این انگشتر را استاد مهدی جدی از جنس فدیوم ساخته و همراه با حک F مهدی جدی است است که مهر و امضای ایشان است . ابعاد سنگ ..

نمایش سریع

انگشتر نفیس مهره کهنه سلیمانی یمن و رکاب رولکسی سید

(0)
6,200,000تومان

انگشتر نفیس مهره کهنه سلیمانی یمن و رکاب رولکسی سید نگین : عقیق سلیمانی مهره کهنه ابعاد سنگ :23 در 18 میلیمتر تراش دامله رکاب : نقره رولکسی دست ساز استاد برجسته رکابساز سید سایز : 68 وزن : 33 گرم..

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)