عقیق یمنی

عقیق یمنی

حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشترعقیق یمنی حکاکی چهار سلام زیارت عاشورا خط العبد حکاکی جناب پرنیا رکاب دستسازعبدالله آذری

(0)
8,500,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترعقیق یمنی حکاکی چهار سلام زیارت عاشورا خط العبد حکاکی جناب پرنیا رکاب دستسازعبدالله آذریحکاکی روی نگین » السلام علی الحسینو علی علی ابن الحسینو علی اولاد الحسینوعلی اصحاب الحسینحکاکی » عبدالکریم پرنیاخط العبدرکاب دستسازطهران آذرینگین » عقیق یمنی به ابعاد 27 در 19 میلیمترسایز رکاب » 62 ..

نمایش سریع

انگشترعقیق نباتی یمنی حکاکی حدیث امام صادق ع نفس المهموم لظلمنا تسبیح خط متین حکاکی جناب اصغرپور رکاب دستسازتهران ماهان

(0)
5,000,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترعقیق نباتی یمنی حکاکی حدیث امام صادق ع نفس المهموم لظلمنا تسبیح خط متین حکاکی جناب اصغرپور رکاب دستسازتهران ماهانحکاکی روی نگین » نفس المهموم لظلمنا تسبیححکاکی » ابراهیم اصغرپورخط متینرکاب دستسازتهران ماهاننگین » عقیق نباتی یمنی به ابعاد 23 در 17 میلیمترسایز رکاب » 60 وزن » 14 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی آیات وسعت رزق خط م 12 حکاکی ممتاز دستی رکاب دستسازجواد بوشی زنجان

(0)
9,000,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی آیات وسعت رزق خط م 12 حکاکی ممتاز دستی رکاب دستسازجواد بوشی زنجانحکاکی روی نگین »  وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدْرا..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی آیات وسعت رزق خط م 12 حکاکی ممتاز دستی رکاب دستسازجواد بوشی زنجان

(0)
9,000,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی آیات وسعت رزق خط م 12 حکاکی ممتاز دستی رکاب دستسازجواد بوشی زنجانحکاکی روی نگین »  وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدْرا..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی آیات وسعت رزق خط م 12 حکاکی ممتاز دستی رکاب دستسازجواد بوشی زنجان

(0)
9,000,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی آیات وسعت رزق خط م 12 حکاکی ممتاز دستی رکاب دستسازجواد بوشی زنجانحکاکی روی نگین »  وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدْرا..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی یا قمرالعشیره خط حرا حکاکی استاد ناصر قربانی رکاب دستسازعلی شاهی

(0)
8,500,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی یا قمرالعشیره خط حرا حکاکی استاد ناصر قربانی رکاب دستسازعلی شاهی حکاکی روی نگین » یا قمرالعشیرهحکاکی » ناصر قربانیخط حرارکاب دست ساز علی شاهینگین » عقیق سرخ کهنه یمنی به ابعاد 27 در 20 میلیمترسایز رکاب » 62 وزن » 35 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق کبود کهنه یمنی حکاکی یا قمرالعشیره خط حرا حکاکی استاد ناصر قربانی رکاب دستسازعلی شاهی

(0)
8,400,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق کبود کهنه یمنی حکاکی یا قمرالعشیره خط حرا حکاکی استاد ناصر قربانی رکاب دستسازعلی شاهی حکاکی روی نگین » یا قمرالعشیرهحکاکی » ناصر قربانیخط حرارکاب دست ساز علی شاهینگین » عقیق کبود کهنه یمنی به ابعاد 25 در 20 میلیمترسایز رکاب » 64 وزن » 37 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی ابدار تخت حکاکی ام البکاء یا رقیه س خط حرّ حکاکی استاد رضا قربانی رکاب مرصع ابراهیم اذری

(0)
17,000,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی ابدار تخت حکاکی ام البکاء یا رقیه س خط حرّ حکاکی استاد رضا قربانی رکاب مرصع ابراهیم اذری حکاکی روی نگین » ام البکاء یا رقیه سحکاکی » رضا قربانیخط حرّ رکاب مرصع ابراهیم اذری نگین » عقیق سرخ کهنه یمنی به ابعاد 17 در 11میلیمترسایز رکاب » 62 وزن » 12 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی یا علی ابن موسی الرضاع خط حرّ حکاکی استاد رضا قربانی رکاب نقره فطرس

(0)
15,000,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی یا علی ابن موسی الرضاع خط حرّ حکاکی استاد رضا قربانی رکاب نقره فطرس حکاکی روی نگین » یا ابن موسی الرضاعحکاکی » رضا قربانیخط حرّ رکاب نقره فطرس نگین » عقیق سرخ کهنه یمنی به ابعاد 15 در 11میلیمترسایز رکاب » 62 وزن » 10 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی یا علی ابن موسی الرضاع خط حرّ حکاکی استاد رضا قربانی رکاب نقره استاد مجیدشایق

(0)
20,000,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی یا علی ابن موسی الرضاع خط حرّ حکاکی استاد رضا قربانی رکاب نقره استاد مجیدشایق حکاکی روی نگین » یا ابن موسی الرضاعحکاکی » رضا قربانیخط حرّ رکاب نقره استاد مجیدشایقی تهران شایقنگین » عقیق سرخ کهنه یمنی به ابعاد 22 در 16میلیمترسایز رکاب » 62 وزن » 18 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی و رکاب فاخررولکسی استاد توفیق تبریز

(0)
20,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی و رکاب فاخررولکسی استاد توفیق تبریز نگین این انگشتر عقیق سرخ کهنه ابدار دامله یمنی به ابعاد 16 در 11  میلیمتر است رکاب انگشتر که مدل فیلی گوارسه دار رولکسی است را استاد توفیق تبریز از جنس نقره ساخته و تماما کار دست و همراه با مهرهای ایشان است تراش سنگ دامله است سایز انگشتر » 61 ..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ چهارگوش یمنی و رکاب خاص و منحصربفرد ساعت رولکسی استاد آصف قاسمی

(0)
18,500,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ چهارگوش یمنی و رکاب خاص و منحصربفرد ساعت رولکسی استاد آصف قاسمی نگین این انگشترعقیق سرخ چهارگوش مربعی 14 میلیمتری است رکاب این انگشتر که مدل خاص و منحصربفرد ساعت رولکسی است را استاد آصف قاسمی ساخته و تماما کار دست و همراه با مهرهای ایشان است تراش سنگ تخت  است سایز انگشتر » 65 وزن ان..

نمایش سریع

انگشترنفیس ممتازعقیق سرخ کرزی یمنی پاک و ابدار و رکاب فاخرفدیوم استاد رسول محمدی تهران

(0)
25,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس ممتازعقیق سرخ کرزی یمنی پاک و ابدار و رکاب فاخرفدیوم استاد رسول محمدی تهران نگین این انگشتر عقیق سرخ کرزی یمنی پاک و ابدار به ابعاد 18 در 11 میلیمتر است رکاب این انگشتر از جنس فدیوم هست که استاد رسول محمدی ساخته و تماما کار دست و همراه با حک مهرهای سازنده است تراش سنگ یمنی خاص هست سایز انگشتر » 62 ..

نمایش سریع

انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سه پوست یمنی حکاکی یا فاطمه بنت نبی خط حم حکاکی استاد علی همتی رکاب بی نقص استاد وحید امامی

(0)
4,500,000تومان 6,000,000تومان

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سه پوست یمنی حکاکی یا فاطمه بنت نبی خط حم حکاکی استاد علی همتی رکاب بی نقص استاد وحید امامی حکاکی روی نگین » یا فاطمه بنت نبیحکاکی » علی همتیخط حمرکاب فاخر دست ساز زیبا و بی نقصطهران امامی سایز رکاب » 63..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی کهنه و رکاب رولکسی امیر شاهان تهران

(0)
12,000,000تومان 14,300,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی کهنه و رکاب رولکسی امیر شاهان تهراننگین انگشترعقیق سرخ یمنی کهنه ابداربه ابعاد 20 در 15 میلیمتراست رکاب انگشترنقره رولکسی به تمام معناست که استاد امیر شاهان تهران ساخته و تماما کار دست و همراه با حک پنج مهر ایشان است .تراش سنگ نیمه دامله استسایز انگشتر » 63 وزن انگشتر» 22 گرم..

نمایش 1 تا 15 از 58 (4 صفحه)