انگشتر عقیق

انگشتر عقیق


حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشترعقیق سرخ کهنه یمنی رنگ یاقوتی کمیاب با رکاب فدیوم_طلا فیلی گوارسه طلا استاد رسول محمدی

(0)
42,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترعقیق سرخ کهنه یمنی رنگ یاقوتی کمیاب با رکاب فدیوم_طلا فیلی گوارسه طلا استاد رسول محمدینگین » عقیق سرخ کهنه یمنی رنگ یاقوتی کمیاب به ابعاد 15 در 11میلیمتر سایز انگشتر » 60 وزن انگشتر» حدود 20 گرم..

نمایش سریع

انگشترعقیق سرخ کهنه یمنی کلاه دار با رکاب فدیوم_طلا فیلی گوارسه طلا استاد رسول محمدی

(0)
45,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترعقیق سرخ کهنه یمنی کلاه دار با رکاب فدیوم_طلا فیلی گوارسه طلا استاد رسول محمدینگین » عقیق سرخ کهنه دامله کلاه دار به قطر 13 میلیمتر و ارتفاع 12 میلیمتر سایز انگشتر » 60 وزن انگشتر» حدود 20 گرم..

نمایش سریع

انگشترعقیق پرتقالی کهنه یمنی با رکاب یک تیکه فدیوم حصیری مهندس صفایی

(0)
25,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترعقیق پرتقالی کهنه یمنی با رکاب یک تیکه فدیوم حصیری مهندس صفایی نگین » عقیق زرد کهنه دامله به ابعاد 20 در 14 میلیمتر سایز انگشتر » 61 وزن انگشتر» حدود 21 گرم..

نمایش سریع

انگشترعقیق سبز کهنه با رکاب نقره فابریک

(0)
1,200,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترعقیق سبز کهنه با رکاب نقره فابریکنگین » عقیق سبز کهنه به ابعاد 14 در 10 میلیمتر سایز انگشتر » 62 وزن انگشتر» حدود 6 گرم..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق سرخ طبیعی مناسب گردن اویز یامهدی عج

(0)
960,000تومان

نگین خطی عقیق سرخ طبیعی مناسب گردن اویزیامهدی عج خط و حکاکی دستی 30 در 22 میلیمتر..

نمایش سریع

انگشترمردانه عقیق درشت و خاص یمنی رکاب فاخرونفیس طلا و نقره شیخی اردبیل

(0)
50,400,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترمردانه عقیق درشت و خاص یمنی رکاب فاخرونفیس طلا و نقره شیخی اردبیلنگین » عقیق درشت و خاص یمنی به ابعاد 27 در 13 میلیمتر و ارتفاع سنگ 14 میلیمتررکاب » جفت گلدان طلا و با خرج یک نیم سکه طلای 22 عیار و مهر طلای استاد شیخی اردبیلتراش سنگ دامله بادامی هست سایز انگشتر » 64 وزن انگشتر» 31 گرم..

نمایش سریع

انگشترمردانه نقره عقیق کرزی تراش قطعی یمنی و رکاب استاد محمدالماسی

(0)
36,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترمردانه نقره عقیق کرزی تراش قطعی یمنی و رکاب استاد محمدالماسی نگین » عقیق کرزی تراش قطعی یمنی به قطر 15میلیمتر عقیق کهنه گرد تراش قطعی یمنرکاب » فیلی بی نقص جناب الماسی تراش سنگ نیمه دامله هست سایز انگشتر » 63 وزن انگشتر» 18 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق ناب یمنی کهنه حکاکی ذکر یونسیه خط استاد جواد رحیمی رکاب نقره جناب قاسمی قم

(0)
18,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق ناب یمنی کهنه حکاکی ذکر یونسیه خط استاد جواد رحیمی رکاب نقره جناب قاسمی قم نگین » عقیق ناب یمنی کهنه زرد پرتقالی به ابعاد 13 در 10 میلیمتر ذکر » لاالله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمینحکاک این اثر استاد جواد رحیمی با امضای 14 ررکاب » نقره مدل فیلی گوارسه جناب قاسمی قمتراش سنگ نیمه دامله هست سایز انگشتر » 62 ..

نمایش سریع

انگشترمردانه نقره عقیق زرد تیغ اب طبیعی و رکاب فاخرمدل برگی طهران آریا

(0)
12,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترمردانه نقره عقیق زرد تیغ اب طبیعی و رکاب فاخرمدل برگی طهران آریا نگین » عقیق زرد تیغ اب طبیعی به ابعاد 24 در 12 میلیمتر رکاب » مدل برگی بی نقص جناب حمید حدودیتراش سنگ دامله بادومی هست سایز انگشتر » 62 وزن انگشتر» 22 گرم..

نمایش سریع

انگشترمردانه نقره عقیق کبود یمنی و رکاب فاخرسنگین وزن دهقانی

(0)
5,280,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترمردانه نقره عقیق کبود یمنی و رکاب فاخرسنگین وزن دهقانی نگین » عقیق کبود یمنی به ابعاد 20 در 16 میلیمتر است رکاب » سنگین وزن بی نقص جناب دهقانی تراش سنگ نیمه دامله است سایز انگشتر » 64 وزن انگشتر» 33 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق پرتقالی یمنی و رکاب فاخر چنگ برنجی اره کاری شده اذکار یا حسین و یا رقیه

(0)
4,620,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق پرتقالی یمنی و رکاب فاخر چنگ برنجی اره کاری شده اذکار یا حسین و یا رقیه نگین »عقیق پرتقالی یمنی به ابعاد 15 در 13 میلیمتر است رکاب » شبکه چنگ برنجی اره کاری شده اذکار یا حسین و یا رقیه و تماما کار دست تراش سنگ نیمه دامله است سایز انگشتر » 68 وزن انگشتر» 19 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ پاک دامله ابدار کهنه یمنی و رکاب فاخر عقربی طلا فدیوم چنگ خودنویسی استاد مهدی انوار

(0)
52,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ پاک دامله ابدار کهنه یمنی و رکاب فاخر عقربی طلا فدیوم چنگ خودنویسی استاد مهدی انوار نگین این انگشترعقیق به ابعاد 25 در 17 میلیمتر است رکاب این انگشتر مدل عقربی چنگ خودنویسی است که استاد مهدی انوار ساخته است گوارسه ها از جنس طلای عیار 22 و جنس رکاب فدیوم هستسایز انگشتر » 63 وزن انگشتر» 23 ..

نمایش سریع

انگشترنفیس کم نظیرعقیق سرخ ابدار کهنه یمنی و رکاب فاخر دومهره مرحوم حاج ممی سعادت

(0)
52,800,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس کم نظیرعقیق سرخ ابدار کهنه یمنی و رکاب فاخر دومهره مرحوم حاج ممی سعادت نگین این انگشتر کم نظیرعقیق سرخ ابدار کهنه یمنی گرد و به قطر18 میلیمتر است رکاب این انگشتر از نمونه های منحصر ساخته شده توسط استاد مرحوم حاج ممی سعادت هست و همراه با حک دو مهر ایشان است تراش سنگ دامله است سایز انگشتر » 63 وزن ..

نمایش سریع

انگشترمردانه نقره عقیق سرخ خطی حکاکی العزه لله و غبار نویسی الحمدلله و حسبی الله خط شمس حکاکی استاد مهدی شمس و رکاب دستسازناب جواهر

(0)
9,240,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترمردانه نقره عقیق سرخ خطی حکاکی العزه لله و غبار نویسی الحمدلله و حسبی الله خط شمس حکاکی استاد مهدی شمس و رکاب دستسازناب جواهرحکاکی روی نگین » العزه لله و غبار نویسی الحمدلله و حسبی اللهحکاکی » استاد مهدی شمسخط الفقیرشمسرکاب دستسازناب جواهرنگین » عقیق سرخ به ابعاد 23 در 16 میلیمترسایز رکاب » 61 و..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی یا قمرالعشیره خط حرا حکاکی استاد ناصر قربانی رکاب دستسازعلی شاهی

(0)
14,000,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی یا قمرالعشیره خط حرا حکاکی استاد ناصر قربانی رکاب دستسازعلی شاهی حکاکی روی نگین » یا قمرالعشیرهحکاکی » ناصر قربانیخط حرارکاب دست ساز علی شاهینگین » عقیق سرخ کهنه یمنی به ابعاد 27 در 20 میلیمترسایز رکاب » 62 وزن » 35 گرم..

نمایش 1 تا 15 از 591 (40 صفحه)