انگشتر عقیق

انگشتر عقیق


حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشترفاخرونفیس عقیق سرخ آجری یمنی و رکاب تمام گوارسه فضلی

(0)
12,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخرونفیس عقیق سرخ آجری یمنی حکاکی یا قاهر العدو یا والی الولی یا مظهرالعجایب یا مرتضی علی خط عبد و رکاب تمام گوارسه فضلینگین این انگشتر عقیق سرخ آجری یمنی است  و استاد مجیدرحمانی با توقیع عبد  حکاکی یا قاهر العدو یا والی الولی یا مظهرالعجایب یا مرتضی علی را بصورت قرینه و به رسم الخط نستعلیق بصورت چهار متن ..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سبز خطی جناب شمس و رکاب اشکان لطفی شمیران

(0)
6,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سبز خطی جناب شمس و رکاب اشکان لطفی شمیران و ذکر السلام علیک یا بقیه الله یا مهدینگین این انگشتر عقیق سبز درشت ابدار که  و استاد مهدی شمس زنجانی با توقیع الفقیر شمس ذکر السلام علیک یا بقیه الله یا مهدی یا ولی الله را به رسم الخط نستعلیق حکاکی کرده استرکاب این انگشتر را جناب اشکان لطفی با مهر اشکان شمیران  ..

نمایش سریع

انگشتر نفیس عقیق جزع سیاه یمنی و رکاب فدیوم رسول محمدی

(0)
22,800,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتر نفیس عقیق جزع سیاه یمنی وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط میرزا و رکاب فدیوم رسول محمدینگین » عقیق جزع سیاه یمنی به ابعاد 23 در 15میلیمترذکر » لبیک یا حسین عغبار نویسی »اربعینحکاک » استاد محمد مجتبی آتشبازامضا » میرزامدل رکاب » فدیوم فیلی رولکسیسازنده » استاد رسول محمدیامضا رکاب » رسول تهرانوزن انگشتر» 21 گرم ..

نمایش سریع

انگشترفاخرونفیس ومنحصربفرد عقیق تراش قطعی یمنی با رکاب طلاوفدیوم استاد مهدی انوار

(0)

مشخصات انگشتر :انگشترفاخرونفیس ومنحصربفرد عقیق تراش قطعی یمنی حکاکی و خط بابرکت شهید حاج حسین حکاکان وذکر ایات رزق و روزی با رکاب طلاوفدیوم استاد مهدی انوارنگین این انگشترعقیق تراش قطعی یمنی حکاکی و خط بابرکت شهید حاج حسین حکاکان معروف به حسین شهید وذکر وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًاوَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ &nbs..

نمایش سریع

انگشترفاخرونفیس و منحصربفرد عقیق سبز کهنه یمنی رکاب فیلی حصیری الماسی

(0)
60,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخرونفیس و منحصربفرد عقیق سبز کهنه یمنی حکاکی استاد مسلم حکاکی اسلامی مرحوم سید مرتضی حمیدی شیرازی معروف ب ذره و رکاب فیلی حصیری الماسینگین این انگشتر عقیق سبز کهنه یمنی خوشرنگ زمردی است  و استاد مسلم حکاکی اسلامی مرحوم سید مرتضی حمیدی شیرازی معروف ب ذره ذکر یا علی را با کمان و به رسم الخط نستعلیق عمیق حکاکی کرده اس..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سبز دامله شن دار و قواره درشت با رکاب بی نقص مجید شایق

(0)
7,200,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سبز دامله شن دار و قواره درشت با رکاب بی نقص مجید شایقنگین این انگشتر عقیق سبز دامله شن دار و قواره درشت است  و از نظر طبع و رنگ بسیار خاص هسترکاب انگشتر فیلی ناودانی بی نقص و عیب استاد مجید شایقی تماما کار دست و همراه با حک مهر تهران شایق است ابعاد سنگ 27 در 18 میلیمتر استتراش سنگ دامله است سایز انگشتر » 63 ..

نمایش سریع

انگشترفاخر عقیق زرد کهنه دامله زجاجی یمنی رکاب فدیوم

(0)
24,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخرونفیس عقیق زرد کهنه دامله زجاجی یمنی و رکاب فدیوم قدیمی شبکه نقره سازاننگین این انگشتر عقیق زرد کهنه دامله زجاجی یمنی است  و از نظر طبع و رنگ از نوادر عقیق زرد استرکاب انگشتر شبکه فدیوم استاد اسماعیل میرمحمدی تماما کار دست و همراه با حک چهار مهر 1396  F نقره سازان است ابعاد سنگ 20 در 14 میلیمتر استتراش سنگ دام..

نمایش سریع

انگشتر فاخر و نفیس نگین تراش تلویزیونی عقیق جزع مشکی یمنی

(0)
9,600,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر فاخر و نفیس حکاکی سی جزء کامل قرآن مجید برنگین تراش تلویزیونی عقیق جزع مشکی یمنی رکاب تهران لطفی و قلمزنی تهران قربانینگین : عقیق جزع مشکی یمنی به ابعاد20 در 18متن خط :کلیات متن کامل قرآن کریم با خط عثمان طه در پشت نگینبا استفاده از فن اوری صنعت نانوتکنولوژیبرای اولین بار در تاریخرکاب : نقره دستساز استاد لطفی با مهر و امضا ط..

نمایش سریع

انگشترفاخرونفیس عقیق سرخ کهنه آجری یمنی و رکاب فاخر امضا دار عزیز همدانی

(0)
13,200,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخرونفیس عقیق سرخ کهنه آجری یمنی حکاکی ذکر یا امام مجتبی ع خط ممتاز حاج رضا قربانی امضا حر و رکاب فاخر امضا دار عزیز همدانینگین این انگشتر عقیق سرخ کبدی یمنی است  و حاج رضا قربانی با توقیع حر ذکر شریف یا امام مجتبی ع در ترکیبی عالی و استفاده از تمامی فضای سنگ و به رسم الخط نستعلیق حکاکی کرده استرکاب این انگشتر کار دست ..

نمایش سریع

انگشترفاخرونفیس عقیق سرخ کهنه یمنی و رکاب فیلی فابریک کهنه وفایی شیراز

(0)
66,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخرونفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی استاد مسلم حکاکی اسلامی مرحوم سید مرتضی حمیدی شیرازی معروف ب ذره و رکاب فیلی فابریک کهنه وفایی شیرازنگین این انگشتر عقیق سرخ کبدی یمنی است  و استاد مسلم حکاکی اسلامی مرحوم سید مرتضی حمیدی شیرازی معروف ب ذره ذکر یا من اسمه دوا و ذکره شفا را با کمان و در ترکیبی عالی و استفاده از تمامی ف..

نمایش سریع

انگشترفاخر و نفیس عقیق سرخ کبدی کهنه و ابدار یمنی با رکاب فدیوم رولکسی ممتاز تهران F کرد

(0)
21,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخر و نفیس عقیق سرخ کبدی کهنه و ابدار یمنی با رکاب فدیوم رولکسی ممتاز تهران F کردنگین این انگشتر عقیق سرخ کبدی کهنه و ابدار یمنی است  رکاب این انگشتراز جنس فدیوم مدل رولکسی منظم و بی نقص و تماما کار دست استاد ابراهیم کرداوغلی و همراه با حک نام تهران F کرد است که مهر و امضای ایشان است . ابعاد سنگ 12 در 18 میلیمتر استترا..

نمایش سریع

انگشترفاخر و نفیس عقیق سرخ کبدی کهنه سمبه دار و ابدار یمنی با رکاب فدیوم ناودانی ممتاز رسول محمدی تهران F رسول

(0)
19,800,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخر و نفیس عقیق سرخ کبدی کهنه سمبه دار و ابدار یمنی با رکاب فدیوم ناودانی ممتاز رسول محمدینگین این انگشتر عقیق سرخ کبدی کهنه سمبه دار و ابدار یمنی است  رکاب این انگشتراز جنس فدیوم مدل ناودانی منظم و بی نقص و تماما کار دست استاد رسول محمدی و همراه با حک نام تهران   F رسول است که مهر و امضای ایشان است . ابعاد ..

نمایش سریع

انگشترفاخر و نفیس عقیق یاسی ابدار یمنی تراش عبدالرزاقی با رکاب فدیوم خیاره ای ممتاز رسول F تهران

(0)
15,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخر و نفیس عقیق یاسی ابدار یمنی تراش عبدالرزاقی با رکاب فدیوم خیاره ای ممتاز رسول F تهران نگین این انگشتر عقیق یاسی و ابدار یمنی است  رکاب این انگشتراز جنس فدیوم مدل خیاره ای منظم و بی نقص و تماما کار دست استاد رسول محمدی و همراه با حک نام تهران F  رسول است که مهر و امضای ایشان است . ابعاد سنگ 11 در 7 میلیمتر استت..

نمایش سریع

انگشترفاخر و نفیس و چشم نوازعقیق سرخ کهنه یمنی رکاب فدیوم حصیری فاخر سه مهر تهران کرد

(0)
21,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخر و نفیس و چشم نوازعقیق سرخ کهنه یمنی رکاب فدیوم حصیری فاخر سه مهر تهران کردنگین این انگشتر عقیق سرخ کهنه یمنی درشت ابدار به ابعاد 20 در 14 میلیمتر استرکاب این انگشتر را استاد ابراهیم کرد اوغلی با فدیوم سنگین به سبک فیلی حصیری ساخته و تماما کار دست و همراه با حک نام تهران F  کرد است که مهر و امضای ایشان است .ابعاد..

نمایش سریع

انگشتر فاخر و نفیس نگین چهارگوش عقیق سوسنی یمنی رکاب تهزان لطفی و قلمزنی تهران قربانی

(0)
9,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشتر فاخر و نفیس حکاکی سی جزء کامل قرآن مجید برنگین چهارگوش عقیق سوسنی یمنی رکاب تهزان لطفی و قلمزنی تهران قربانینگین : عقیق سوسنی یمنی به ابعاد20 در 18متن خط :کلیات متن کامل قرآن کریم با خط عثمان طه در پشت نگینبا استفاده از فن اوری صنعت نانوتکنولوژیبرای اولین بار در تاریخرکاب : نقره دستساز استاد لطفی با مهر و امضا طهران ل..

نمایش 1 تا 15 از 707 (48 صفحه)