یاقوت


حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشترمرصع جواهری یاقوت و زمرد و فیروزه وبرلیان با رکاب نقره

(0)
15,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترمرصع جواهری یاقوت و زمرد و فیروزه وبرلیان با رکاب نقره نگین » فیروزه پاک عجمی نیشابوری و یاقوت و زمرد و برلیانرکاب » مرصع جواهر کاری سایز انگشتر » 62 وزن انگشتر» 13 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس یاقوت سرخ معدنی تراش جواهری حکاکی یارقیه س خط حرا حکاکی استاد ناصر قربانی رکاب دستسازعلی شاهی

(0)
10,560,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس یاقوت سرخ معدنی تراش جواهری حکاکی یارقیه س خط حرا حکاکی استاد ناصر قربانی رکاب دستسازعلی شاهی حکاکی روی نگین » یارقیه سحکاکی » ناصر قربانیخط حرارکاب دست ساز علی شاهینگین » یاقوت سرخ معدنی تراش جواهری به ابعاد 17 در 14 میلیمترسایز رکاب » 61 وزن » 25 گرم..

نمایش سریع

حلقه جواهری شیک یاقوت و زمرد و رکاب نقره قلمزنی بخشی

(0)
5,760,000تومان

مشخصات انگشتر :حلقه جواهری شیک یاقوت و زمرد و رکاب نقره قلمزنی بخشینگینها»  زمرد و یاقوت رکاب » رکاب نقره دست ساز بخشیسایز انگشتر » 63 وزن انگشتر» 15 گرم..

نمایش سریع

انگشترجواهری سنگهای فیروزه نیشابوری و یاقوت کبود و عقیق سرخ یمنی

(0)
8,712,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترجواهری سنگهای فیروزه نیشابوری و یاقوت کبود و عقیق سرخ یمنی تراش جواهری شیک و فاخر و رکاب نقره دست ساز بخشی مشهدنگینها »  8 قطعه زمرد و 8 قطعه یاقوت کبود و عقیق یمنی تراش جواهریرکاب » رکاب نقره دست ساز بخشی مشهدابعاد تاج انگشتر » 30 در 25 میلیمترسایز انگشتر » 64 وزن انگشتر» 20 گرم..

نمایش سریع

انگشترجواهری سنگهای زمرد و یاقوت اصیل و عقیق سرخ یمنی

(0)
9,060,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترجواهری سنگهای زمرد و یاقوت اصیل و عقیق سرخ یمنی شیک و فاخر و رکاب نقره دست ساز بخشی مشهدنگینها »  10 قطعه زمرد و یک قطعه عقیق یمنی و دو قطعه یاقوت کبودرکاب » رکاب نقره دست ساز بخشی مشهدابعاد تاج انگشتر » 35 در 27 میلیمترسایز انگشتر » 62 وزن انگشتر» 26 گرم..

نمایش سریع

انگشترجواهری سنگهای زمرد و یاقوت و اماتیس اصیل

(0)
7,836,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترجواهری سنگهای زمرد و یاقوت و اماتیس اصیل شیک و فاخر و رکاب نقره دست ساز بخشی مشهدنگینها »  12 قطعه زمرد یک قطعه یاقوت کبود و دو قطعه اماتیسترکاب » رکاب نقره دست ساز بخشی مشهدابعاد تاج انگشتر » 34 در 24 میلیمترسایز انگشتر » 63 وزن انگشتر» 26 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس اسپرت یاقوت صورتی طبیعی تراش جواهری رکاب فدیوم ساواس

(0)
22,332,000تومان

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس اسپرت یاقوت صورتی طبیعی تراش جواهری رکاب فدیوم ساواس رکاب فدیوم طرح خمره ای ساواسمشخصات نگین » یاقوت صورتی طبیعی تراش جواهری به ابعاد 8 در 6 میلیمترسازنده رکاب : استاد احمدیمدل رکاب » خمره ای شیکامضا رکاب » ایران F ساواسوزن انگشتر» 4 گرم سایز رکاب »  53..

نمایش سریع

انگشترنفیس یاقوت سبز استار دامله طبیعی خوشرنگ

(0)
12,000,000تومان

انگشترنفیس یاقوت سبز استار دامله طبیعی خوشرنگ و با تلالو رکاب مرصع زمرد نشان صدوقییاقوت سبز استار دامله طبیعی خوشرنگ و با تلالو رکاب نقره دست ساز شبکه مرصعزمردنشانرکاب استاد صدوقیوزن انگشتر » 20 گرم سایز رکاب » 64ابعاد سنگ نگین » 17 در 12 میلیمترگالری ناب جواهرعلاوه بر سایت اینترنتی با نماد اعتماد الکترونیکی میتوانید با اکانت تلگرامی @m_nabj..

نمایش سریع

انگشتر نفیس یاقوت زرد درجه یک سریلانکا تراش جواهری و رکاب فدیوم استاد مهدی جدی

(0)
52,272,000تومان

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس یاقوت زرد درجه یک سریلانکا تراش جواهری و رکاب فدیوم استاد مهدی جدینگین » یاقوت زرد درجه یک سریلانکا تراش جواهری به ابعاد 11 در 8 میلیمترجنس رکاب » فدیوممدل رکاب » فیلی دورچنگسازنده » استاد مهدی جدیامضا رکاب » مهدی F جدیوزن انگشتر» 12 گرمسایز رکاب »  52 وضعیت موجودی » موجود در گالر..

نمایش سریع

انگشتریاقوت زرد خوش رنگ تراش جواهری و رکاب یکتا

(0)
3,732,000تومان

مشخصات انگشتر : انگشتریاقوت زرد خوش رنگ تراش جواهری و رکاب یکتا نگین »  یاقوت زرد خوش رنگ تراش جواهری رکاب » نقره دستساز یکتا سایز انگشتر » 62 ابعاد نگین » 14 در 11 میلیمتر وزن انگشتر» 14 گرم..

نمایش سریع

انگشتردرشت فاخر یاقوت سرخ معدنی صدف دار تراش جواهری رکاب پولکی سنگین وزن دور برنجی رسول

(0)
11,664,000تومان

انگشتردرشت فاخر یاقوت سرخ معدنی صدف دار تراش جواهری رکاب پولکی سنگین وزن دور برنجی رسول وزن انگشتر » 43 گرم سایز رکاب » 63 ابعاد سنگ نگین » 27 در 23 میلیمتر گالری ناب جواهر علاوه بر سایت اینترنتی با نماد اعتماد الکترونیکی میتوانید با اکانت تلگرامی @m_nabjawaher و یا با تلفنهای 09121332187 و 02156734677 تماس بگیرید و شما..

نمایش سریع

انگشتریاقوت معدنی زرد تراش جواهری و رکاب و قلمزنی جنگی

(0)
6,972,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتریاقوت معدنی زرد تراش جواهری و رکاب و قلمزنی جنگی نگین » یاقوت تراش جواهری زرد به ابعاد 12 در 10 میلیمتر مرصع با چهار قطعه یاقوت سرخ رکاب و قلمزنی » نقره دست ساز استاد جنگی وزن انگشتر : 17 گرم سایز رکاب : 62 ابعاد سنگ : 12 در 10 میلیمتر    انگشتریاقوت سرخ , نقره  , انگشتر مرصع , ..

نمایش سریع

انگشتریاقوت معدنی سرخ تراش جواهری و رکاب و قلمزنی جنگی

(0)
6,972,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتریاقوت معدنی سرخ تراش جواهری و رکاب و قلمزنی جنگی نگین » یاقوت تراش جواهری سرخ به ابعاد 15 در 10 میلیمتر مرصع با دو قطعه زمرد رکاب و قلمزنی » نقره دست ساز استاد جنگی وزن انگشتر : 18 گرم سایز رکاب : 65 ابعاد سنگ : 15 در 10 میلیمتر    انگشتریاقوت سرخ , نقره  , انگشتر مرصع , تراش جو..

نمایش سریع

انگشتریاقوت معدنی سرخ تراش جواهری و رکاب و قلمزنی جنگی

(0)
7,500,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتریاقوت معدنی سرخ تراش جواهری و رکاب و قلمزنی جنگی نگین » یاقوت تراش جواهری سرخ به ابعاد 14 در 10 میلیمتر مرصع با دو قطعه یاقوت کبود رکاب و قلمزنی » نقره دست ساز استاد جنگی وزن انگشتر : 16 گرم سایز رکاب : 61 ابعاد سنگ : 14 در 10 میلیمتر    انگشتریاقوت سرخ , نقره  , انگشتر مرصع , ت..

نمایش سریع

انگشتریاقوت معدنی سرخ تراش جواهری و رکاب و قلمزنی جنگی

(0)
6,804,000تومان

مشخصات انگشتر: انگشتریاقوت معدنی سرخ تراش جواهری و رکاب و قلمزنی جنگی نگین » یاقوت تراش جواهری سرخ به ابعاد 14 در 10 میلیمتر مرصع با شش قطعه زبرجد رکاب و قلمزنی » نقره دست ساز استاد جنگی وزن انگشتر : 18 گرم سایز رکاب : 64 ابعاد سنگ : 14 در 10 میلیمتر    انگشتریاقوت سرخ , نقره  , انگشتر مرصع , تراش ج..

نمایش 1 تا 15 از 48 (4 صفحه)