لعل


حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشتر فاخر لعل یاسی

(0)
7,800,000تومان

نگین : لعل رنگ یاسیگرد:  15 میلیمتر  رکاب : نقره دست ساز با مهر M تبریز سایز :62 وزن :20 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر لعل سبز با رکاب احمد ری

(0)
9,600,000تومان

                    انگشتر لعل سبز  با رکاب احمد ریسنگ سبز یشمی لعل تراش الکساندر رکاب فاخر احمد ری  وزن 38 گرمسایز 64..

نمایش سریع

انگشتر لعل سرخ خطی دامله کد 534

(0)
5,400,000تومان

  انگشتر لعل سرخ خطی داملهیامحمد صنگین :  سنگ لعل قرمز متن خط : یا محمد با خطی عمیق و زیبا رکاب : نقره سایز :۶۲ وزن : 15 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر لعل سرخ درخشان و اتشین سنتتیک

(0)
2,112,000تومان

 نگین : لعل سرخ آتشین سنتتیک رکاب : نقره شبکه سایز : 61 وزن : 17 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر لعل بنفش کد501

(0)
6,096,000تومان

نگین : لعل رنگ بنفش رکاب : نقره دست ساز سایز :63 وزن :19 گرم  ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر لعل سبز رکاب ماری

(0)
4,188,000تومان

نگین : لعل سبز رکاب : نقره دست ساز 4 چنگ ماریسایز :59وزن :16 گرم۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر لعل زرد سنتتیک

(0)
1,848,000تومان

نگین :  لعل زرد سنتتیک رکاب : نقره دست ساز سایز :64 وزن : 19 گرم  ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش سریع

انگشتر لعل بنفش کد229

(0)
3,300,000تومان

انگشتر لعل بنفش کد229نگین : لعل بنفش رکاب : نقره  سایز :64 وزن : 10 گرم  ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)