انگشتر


انگشتر عقیق سفید کد 540

500,000 تومان

      نگین : عقیق سفید رکاب : نقره سیلندری سایز :60 وزن : 15 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق فاخر کد 263

1,900,000 تومان

                        نگین : عقیق سرخ یمانی گرد:  13 میلیمتر  رکاب : نقره..

انگشتر عقیق کبود کد 541

500,000 تومان

            نگین : عقیق کبود رکاب : نقره سایز :60 وزن : 16 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق شفه العبد

950,000 تومان

انگشتر عقیق شفه العبدنگین : عقیق سرخ رکاب : نقره با مهر امیر فرهاد سایز :63 وزن :16 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ کد 553

400,000 تومان

            نگین : عقیق سرخ رکاب : نقره سیلندری سایز :61 وزن :21 گرم  ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ آبدار کد252

1,500,000 تومان

      نگین : عقیق سرخ یمنی ابدار رکاب : نقره دست هنر استاد حامد سایز :64 وزن : 25 گرم  ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر کهربای سیاه معروف به شوه یا شبق کد 1240

1,000,000 تومان

             انگشتر خاص بانگین شوه یا شبق (کهربای سیاه )رکاب : شیخ احمدی بدون امضا سازنده وزن انگشتر :  25 گرمسایز :62شبق یا شوه یا کهربای سی..

انگشتر فاخر تراش شطرنجی توپاز آبی کد 1227

1,100,000 تومان

انگشتر فاخر توپاز آبی با تراش فوق العاده زیبای شطرنجیرکاب : نقره دست ساز با مهر و امضا تهرانوزن 19 گرمسایز 61 ..

انگشتر فاخر عقیق سرخ درشت یمنی کد 1238

2,200,000 تومان

                    نگین : عقیق سرخ طوق دار یمنی بادامی شکل 28در17 میلیمتر  رکاب : نقره دستساز بدون مهر&nb..

انگشترنقره و زبرجد با گوشواره های زمردکد 1225

1,200,000 تومان

            انگشتر زبرجد با گوشواره های زمردوزن انگشتر : 15 گرمسایز : 62جنس رکاب : نقرهرکاب : مرصع کاری با دو عدد زمرد دست ساز ..

انگشتر عقیق سرخ کد1232

700,000 تومان

            انگشترعقیق سرخ قدیمی رکاب : نقره 925 وزن انگشتر : 19 گرمسایز :64 ..

انگشتر فاخر زمرد سبز با مرصع کاری یاقوت زرد کد1214

2,500,000 تومان

            نگینها:زمرد سبز اعلا در وسط و 8 عدد دانه های یاقوت زرد معدنی در چهار ضلع زمردرکاب : نقره دست ساز با مهر و امضا استاد زارع سایز 63وزن :  14..

یاقوت سرخ مخراجکاری و ساخت استاد زارع کد 1219

2,800,000 تومان

                        انگشتر فاخریاقوت سرخ و کبودنگینها : 4 قطعه یاقوت سرخ و 12 قطعه یاقوت کبود  رکاب..

انگشتر زرقون

1,200,000 تومان

انگشتر زرقونرکاب : نقره طرح دست ساز کریمی سایز :60 ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ توضیح : این کانی در لاتین ((زیرکن)) نام دارد و در زبان هندی به آن ((زرقون)) می گویند. زیرک..

انگشتر زیبای عقیق خزه ای کد 1231

500,000 تومان

            انگشتر عقیق خزه ای رکاب : نقره عیار 925 وزن انگشتر : 18 گرمسایز :64 عقیق خزه ای :واژه عقیق خزه ای در حقیقت به نوع بیرنگ و نیمه شفاف کالسدو..

انگشتر عقیق سرخ یمنی با رکاب حامد

1,200,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ  یمنی با رکاب حامد رکاب : نقره دست ساز حامد با مهر و امضا وزن انگشتر : 25 گرمسایز :62 ..

انگشتر جید سبز تراش الماسی

500,000 تومان

انگشتر جید سبز تراش الماسی ۱۸ در ۱۴ میلیمتر رکاب : نقره سیلندری با نقش یا حسین در دو طرف وزن : ۱۴ گرم و ۸۵۰ صوت سایز : ۶۳ ۰۹۱۹۰۶۷۰۰۵۷ ..

انگشتر زبرجد کد559

500,000 تومان

      نگین :  زبرجد رکاب : نقره سایز : 59 وزن : 6 گرم ..

انگشتراسپرت زبرجد کد 565

500,000 تومان

      نگین :  زبرجد رکاب : نقره دست سازبا طرحی زیبا سایز : 59 وزن : 6 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر زبرجد کد 204

500,000 تومان

            نگین : سنگ تراش خورده زبرجد سبز رکاب : نقره سایز : 60 وزن : 10 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر زبرجد کد 331

500,000 تومان

      نگین : زبرجد سبز رکاب : نقره سایز :60 وزن : 7 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر زبرجد کد 246

500,000 تومان

      نگین : زبرجد سبز رکاب : نقره سیلندری سایز :58 وزن : 7 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر زبرجد سبز درخشان کد 209

500,000 تومان

      نگین : زبرجد سبز رکاب : نقره دست ساز سایز :59 وزن : 10 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر زبرجد سبز درخشان کد 557

800,000 تومان

      نگین : زبرجد سبز رکاب : نقره سایز :59 وزن : 12 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر زبرجد کد 576

800,000 تومان

      نگین : زبرجد سبز رکاب : نقره سایز :59 وزن : 12 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

نگین سبز زبرجدکد : 330

600,000 تومان

انگشتر نقره با نگین زبرجد سبزوزن : 11 گرمسایز : 61 ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ بیشتر بدانیم:سنگ زبرجد دارای ارتعاشات بسیار ملایمی است و کل سازمان بدن انسان را فعال می کند این سنگ با عث هماهنگی و ارامی..

انگشتر نقره با نگین زبرجد کد : 591

550,000 تومان

انگشتر نقره با نگین زبرجد وزن : 8 گرمسایز : 62۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷..

انگشتر عقیق خطی یمنی خاص یا رقیه

800,000 تومان

انگشتر عقیق خطی یا رقیه نگین : سنگ سرخ عقیق یمنرکاب : نقره متن خطیا رقیهسایز :59 وزن : 14 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر فاخر عقیق جزع یمنی کهنه

1,200,000 تومان

   انگشتر فاخر عقیق جزع یمنی کهنه نوع رکاب : شخصی ساز رکاب طهران با مهر و امضا  سایز : 65 وزن : 33 گرم ..

انگشتر حرز امام جواد ع و عقیق یمانی

350,000 تومان

انگشتر حرز امام جواد ع و  عقیق یمانی رکاب : نقره فیلیوزن 10 گرمسایز 62ابعاد نگین : 15 در 12 میلیمتر ..

انگشتر عقیق شجر و رکاب ری احمد

3,300,000 تومان

         انگشتر عقیق  شجر و رکاب ری احمد رکاب : نقره شخصی ساز ری احمد سنگین وزن انگشتر : 29 گرمسایز :61 ..

انگشتر عقیق قدیمی کد 1150

720,000 تومان

         انگشترعقیق قدیمی سرخ که نقاط زرد دارد رکاب : نقره قدیمی ساز سنگین وزن انگشتر : 20 گرمسایز :67 ..

انگشتر عقیق یمنی کهنه و حکاکی یا علی بن الحسین ع

900,000 تومان

انگشتر عقیق یمنی  کهنه و حکاکی یا علی بن الحسین عنگین خطی  و عقیق یمنی خالدار کهنه رکاب : نقره دست ساز قدیمی فاخر بدون مهر سازنده وزن : 25 گرم سایز: 64 ..

انگشتر فاخر یاقوت کبود استار

1,800,000 تومان

انگشتر فاخر یاقوت کبود استار ( ستاره یا ستاره پران )رکاب : نقره دستساز مشهد که جواهر کاری و ایینه کاری شده استسایز :60وزن : 13 گرم۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشترنفیس یاقوت حجر سیلان کد 1172

1,500,000 تومان

            انگشتر یاقوت سرخ معدنی نگین : یاقوت حجر سیلان فوق العاده زیبا و پاک رکاب : نقره دست ساز با مهر و امضا ماهان تهران سایز : 60 وزن :14 گرم ..

انگشتر زیبای تورمالین هندوانه ای

2,500,000 تومان

            انگشتر زیبای تورمالین نگین : تورمالین یاسی (صورتی ) با تراش عالی برگ انجیری رکاب : نقره دست ساز با مهر و امضا حیدری قم که قرینه تراش نگین ..

انگشتر زیبای جواهر توپاز آبی لندنی

600,000 تومان

         انگشتر زیبای جواهر توپاز آبی لندنی رکاب : نقره اشکی دستسازبا مهرو امضاسایز :62وزن : 11 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سلیمانی کد 1154

600,000 تومان

                  انگشتر عقیق سلیمانی رکاب : نقره 90 سایز :62 وزن : 24 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر نفیس عقیق هندی درشت کد 1136

700,000 تومان

            انگشتر نفیس عقیق سرخ هندی رکاب : نقره شبکه 925 وزن انگشتر : 16 گرمسایز :67 ..

انگشتر زبر جد درشت کد 842

1,400,000 تومان

            نگین : زبر جد درشت با تراش اعلا رکاب : نقره طرح کریمی تهران سایز :60 وزن :17 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷   ..

انگشتر عقیق درشت با رکاب نقره کد 548

900,000 تومان

نگین : عقیق سرخ درشت پاک و یکدست گرد درشت :   21 میلیمتر  رکاب :نقره سایز :58 وزن : 30 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر نفیس یاقوت کبود استار ( ستاره )

1,900,000 تومان

انگشتر نفیس یاقوت کبود استار ستاره یا ستاره پرانرکاب : نقره دستساز مشهد که جواهر کاری و ایینه کاری شده استسایز :61وزن : 19 گرم۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر نفیس عقیق جزع یمنی با تراش کهنه رکاب نقره دست ساز مکرم

1,250,000 تومان

               انگشتر نفیس عقیق جزع یمنی با تراش کهنه  رکاب نقره دست ساز مکرمانگشتر نفیس عقیق جزع یمنی با تراش کهنهرکاب : نقره دست ساز مکرم..

انگشتر نفیس عقیق جزع شجر یمنی کد 1165

2,500,000 تومان

  انگشتر نفیس عقیق  شجر و رکاب سنگین فرهاد               رکاب : نقره دست ساز فاخر و هنری فرهاد سایز 64وزن :  28 گرم  ..

انگشتر عقیق آبدار یمنی کد 376

1,200,000 تومان

            انگشتر فاخر عقیق سرخ یمنی آبداررکاب : نقره عیار بالای 950 سایز 66وزن :  23 گرم  ..

انگشتر زیبای توپاز صورتی کد 1153

300,000 تومان

                انگشتر زیبای توپاز صورتیرکاب نقره 9 گرمی 925سایز انگشتر 64 ..

انگشتر فاخر یاقوت سرخ رکاب درشت کشکولی کد 1139

2,000,000 تومان

               انگشتر یاقوت سرخ درشت با رکاب کشکولیفوق العاده زیبا رکاب : نقره 925 دست ساز سفارشی سایز :59 وزن : 43 گرم ..

انگشتر اماتیست تراش جواهری رکاب اذری

600,000 تومان

 انگشتر اماتیست تراش جواهری رکاب اذریرکاب نقره 10 گرمی دست ساز آذری با امضاسایز انگشتر 60 ..

انگشتری زیبا از سنگ جید سرخ کد 697

1,500,000 تومان

نگین : سنگ زیبا و درشت جید سرخرکاب : نقره دست ساز با امضا کرد( رکاب کرد )سایز :60وزن :20 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

زبر جد درشت و شفاف تراش کد 920

1,800,000 تومان

               انگشتر زبر جد درشت و شفاف  تراش الماسی کد 920 رکاب : نقره دست ساز حسن سایز :64 وزن :27 گرم  ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق کبود فاخر یمنی کد : 1033

1,700,000 تومان

                 انگشتر عقیق فاخر کبود  یمنی و تراش عبدارزاقی رکاب : نقره  دستسازبا مهرو امضاسایز :66وزن : 15 گرم ۰۹۱..

انگشتر عقیق کبود کد 1032

1,000,000 تومان

              انگشتر عقیق کبود  رکاب : نقره  دستسازبا مهر احمد ریسایز :60وزن : 18 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سلیمانی کد 1045

1,200,000 تومان

               انگشتر عقیق درشت سلیمانی رکاب : نقره شخصی ساز با مهر و امضا سازنده علی وزن انگشتر : 34 گرمسایز :63 ..

انگشتر عقیق عسلی کد 1039

650,000 تومان

            انگشتر عقیق عسلی رکاب : نقره قلمزنی یا علی مدد در دو طرف سایز 65وزن :  14 گرم..

انگشتر زبرجد رکاب سیاه قلم فتحیان کد 988

800,000 تومان

               انگشتر زبرجد با نگینی تراش الماس رکاب : نقره شخصی ساز با مهر و امضا سازنده فتحیان طهران وزن انگشتر : 14 گرمسایز :65 ..

انگشتر فاخر عقیق سرخ یمنی کهنه

800,000 تومان

               انگشتر فاخر عقیق سرخ یمنی کهنهرکاب : نقره قدیمی ساز سایز 68وزن :  16 گرم ..

انگشتر عقیق با خال سیاه یمنی کد 1014

2,000,000 تومان

               انگشتر فاخر عقیق سرخ یمنی با خال سیاه رکاب : نقره دست ساز طرح قدیمی بدون مهر سازنده سایز 66وزن :  26 گرم ..

انگشتر عقیق درشت سرخ یمنی جواهر کاری شده

2,300,000 تومان

                     انگشتر عقیق درشت سرخ یمنی جواهر کاری شده انگشتر عقیق یمنی سرخ جواهر کاری شده با یاقوت سرخ وزمرد و..

انگشتر عقیق کد 222

500,000 تومان

            نگین : عقیق سرخ رکاب :  نقره 950 سایز : 64وزن :8 گرم ..

انگشتر عقیق کبود و رکاب طرح هخامنشی کد 1125

830,000 تومان

            انگشتر عقیق کبود خوش تراش با رنگ شفاف رکاب : نقره قدیمی و طرح برجسته سرباز و پادشاه هخامنشی سایز :64 وزن : 18 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

عقیق ابی برزیلی کد 1091

700,000 تومان

         انگشتر عقیق آبی  نگین : عقیق آبی برزیلی  رکاب :  نقره 925 سایز :62 وزن : 14 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر فاخر عقیق باباغوری کد1048

1,800,000 تومان

                  انگشتر فاخر عقیق باباغوری رکاب : نقره شخصی ساز قدیمی وزن انگشتر : 27 گرمسایز :68 ..

نقش نام مبارک مولا بر عقیق سفید کد 1031

800,000 تومان

            نگین : عقیق سفید یمنی تراش دامله با ذکر نام مبارک و مقدس مولا علی علیه السلام که از هر زاویه ای خوانده میشود رکاب : نقره سایز : 62 وزن..

انگشتر فاخر عقیق سرخ پرتقالی کهنه یمنی کد 1038

2,800,000 تومان

                       انگشتر فاخر عقیق سرخ خوشرنگ و خوشتراش کهنه یمانی  کد 1038رکاب :  شخصی ساز قدیمی ق..

انگشتر اسپرت کهربا کد 1067

460,000 تومان

         انگشتر اسپرت کهربا  کد 1067رکاب : نقره ایتالیایینگین : کهرباسایز انگشتر : 59وزن : 3 گرم ..

انگشتر عقیق سه پوست کد 987

700,000 تومان

            انگشتر عقیق سه پوست سلیمانیبا رکاب زیبای نقرهوزن انگشتر : 21 گرمسایز :67 ..

عقیق پرتقالی رکاب دست و دلبرکد 1007

550,000 تومان

            انگشتر عقیق سرخ پرتقالی رکاب : نقره دست ساز دست و دلبر استاد جباری تبریز با مهر سازنده وزن انگشتر : 11 گرمسایز :63 ..

انگشتر عقیق درشت دامله سرخ با رکاب نقره تهرانی

750,000 تومان

انگشتر عقیق درشت  دامله سرخ با رکاب نقره تهرانینگین : عقیق سرخ درشت بیضی :  26 در 18 میلیمتر  رکاب : نقره دست ساز با مهر و امضا حسین تهرانی سایز :61 وزن : 26 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸..

انگشتر عقیق سرخ یمانی کد 953

500,000 تومان

                  انگشتر عقیق سرخ یمنی رکاب : نقره 925 وزن انگشتر : 17 گرمسایز :61 ..

انگشتر عقیق سرخ یمانی و رکاب پنبه ای

700,000 تومان

         انگشتر عقیق سرخ یمنی رکاب : نقره 925 دست ساز پنبه ای بدون مهر سازنده وزن انگشتر : 20 گرمسایز :61 ..

انگشتر لعل سرخ درخشان و اتشین

1,000,000 تومان

   نگین : لعل  سرخ و درخشان و اتشین رکاب : نقره  925 وزن :26 گرم سایز : 64 ..

انگشتر یاقوت رکاب نقره

600,000 تومان

  انگشتر  یاقوت رکاب نقره وزن :۱۴.۹۵۰ گرم اندازه نگین :۱۰ در ۱۲ میلیمتر (بیضی) سایز رکاب : ۶۷   ..

انگشتر عقیق باباغوری

550,000 تومان

                  انگشتر عقیق باباغوری رکاب : نقره 925 سایز 61وزن :  10 گرم ..

انگشتر در شفاف نجف کد 445

150,000 تومان

      نگین : دُّر  نجف اشرف رکاب : نقره با طرح علی (علیه السلام) سایز 61وزن :  4 گرم   ..

انگشتر لعل سرخ درخشان و اتشین

400,000 تومان

 نگین : لعل سرخ آتشین رکاب : نقره شبکه سایز : 61 وزن : 17 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سلیمانی

550,000 تومان

نگین : عقیق سلیمانیبیضی شکل  23در 17 میلیمتر رکاب : نقره سایز :61وزن : 21 گرم  ..

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب شمایل

350,000 تومان

انگشتر عقیق سرخ یمنی و رکاب شمایلنگین : عقیق  سرخ یمنی رکاب : نقره یکطرف رکاب شمایل ویکطرف دیگر یاثارالله سایز :64 وزن :10 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر لاجورد و رکاب یگانه

1,200,000 تومان

 انگشتر  لاجورد  و رکاب یگانهنگین :سنگ لاجورد به ابعاد 22 در 16 میلیمتررکاب : نقره دست ساز استاد یگانهسایز : 61وزن انگشتر : 29گرم  ..

انگشتر عقیق قرمز کد 917

500,000 تومان

            نگین : عقیق قرمز رکاب : نقره کار شده نقش شکار گاه گوزن و اهو سایز :60 وزن : 18 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق جزع یمانی کد 924

800,000 تومان

            انگشتر  عقیق جزع یمانی  کد 924نگین :جزع یمنی رکاب : نقره  سایز : 61 وزن : 19 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق عسلی کلاهدار

950,000 تومان

انگشتر عقیق عسلی کلاهدار نگین : عقیق کمیاب و نادر عسلی رکاب : نقره  سفارشی  950سایز : 62وزن : 27 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سلیمانی با رکاب طرح کریمی کد 919

600,000 تومان

                     نگین : عقیق سلیمانی رکاب : نقره  طرح دست ساز کریمیسایز : 61وزن : 19 گرم۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتراسپرت عقیق سرخ کهنه خوش رنگ یمنی و رکاب قدیمی کد 916

450,000 تومان

         انگشتراسپرت عقیق سرخ کهنه خوش رنگ یمنی و رکاب قدیمینگین : عقیق سرخ بسیار خوش رنگ یمن کهنه رکاب : نقره فابریک قدیمیسایز : 58وزن : 9 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشترعقیق سرخ یمنی کد 933

600,000 تومان

 انگشترعقیق سرخ یمنی کد 933                 نگین : عقیق سرخ یمنی رکاب : نقره 950سایز : 63 ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ یمنی رکاب احمد ری

3,000,000 تومان

            انگشتر عقیق سرخ یمنی رکاب احمد رینگین : عقیق سرخ یمنی رکاب : نقره دستساز استاد احمد ریسایز :60 وزن : 22 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عین الهر کد : 437

500,000 تومان

                نگین : سنگی کهنه بنام عین الهر از کانی های اوپال رکاب :  چهار چنگ نجفی سایز : ۶۲..

آماتیست با رکاب محمد تبریز کد 696

650,000 تومان

نگین : امیتیست (گرانبها ترین سنگ در گروه کوارتزها)5 قیراط رکاب :نقره  هنر دست استاد محمد تبریز با امضا وزن : 12 گرم سایز :62..

انگشتر اماتیست کد 491

400,000 تومان

            نگین : امیتیست (اماتیس) و تراش الماسی رکاب :اسپرت نقره  وزن : 15 گرم سایز : 59 ..

انگشتر توپاز زرد

900,000 تومان

انگشتر توپاز زرد                   نگین :توپاز زرد تراشخورده بسیار زیبا رکاب : نقره دست ساز تبریز سایز : ۶۴ و..

انگشتر عقیق زرد کد 103

450,000 تومان

انگشتر عقیق زرد  معدنینگین : عقیق زرد بیضی شکل  21در 16 میلیمتر  رکاب : نقره سایز :66 وزن : 15 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر عقیق سرخ تراش عیدالرزاقی

800,000 تومان

            انگشتر عقیق سرخ تراش عیدالرزاقینگین : عقیق سرخ یمنی رکاب : نقره 925 سایز :63 وزن : 22 گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

انگشتر اوپال کد : 187

420,000 تومان

انگشتر با سنگ اپال نوع رکاب : سیلندری سایز : 59 اندازه نگین : گرد 10 میلیمتری وزن : 12 گرم..

انگشتر عقیق سلیمانی و رکاب نقره عربی

800,000 تومان

                                    ..

انگشتر اپال و رکاب نقره قلمزنی

800,000 تومان

                        انگشتر اپال و رکاب نقره قلمزنینگین : سنگ زیبای اپال رکاب :  نقره قلمزنی سایز : 63 ..

انگشتر مهره یمنی عقیق سلیمانی

800,000 تومان

                           انگشتر مهره یمنی عقیق سلیمانینگین : عقیق کهنه مهره یمنی..

انگشتر عقیق یمنی پرتقالی پاک با رکاب ولایتی

800,000 تومان

                         نگین : عقیق پرتغالی یمنی پاک و یکدست رکاب : نقره دستساز ا..

انگشتر عقیق سلیمانی کهنه و رکاب با مهر رسول تهران

1,450,000 تومان

انگشتر عقیق سلیمانی کهنه و رکاب با مهر رسول تهران کد : 600نگین :عقیق سلیمانی  گرد : ۱۵ میلیمتر رکاب : نقره دست ساز رسول تهران سایز : ۶۰ وزن :۱۸ گرم ۰۹۱۲۱۳۳۲۱۸۷ ..

امیتیست خوشرنگ کد 894

500,000 تومان

                        نگین : سنگ تراش الماسی زیبای امیتیست رکاب : دستساز استاد شاکری بدون مه..

انگشتر عقیق برفی سلیمانی

920,000 تومان

                       انگشتر عقیق برفی سلیمانی نگین : عقیق زیبای سلیمانی ( عقیق برفی ) رکاب : دست..

انگشترعقیق درشت زرد یمنی فول سایز

1,500,000 تومان

                          نگین : عقیق زرد یمنی درشت24 در 18 میلیمتر رکاب : نقره..

نمایش 1101 تا 1200 از 1229 (13 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout

logo-samandehi