انگشتر


حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشترنفیس اسپرت عقیق پرتقالی یمنی کهنه و حکاکی شهید حاج حسین حکاکان و ذکر الله و پنج تن با رکاب ظریف دستساز نقره فابریک

(0)
36,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس اسپرت عقیق پرتقالی یمنی کهنه و حکاکی شهید حاج حسین حکاکان و ذکر الله و پنج تن با رکاب ظریف دستساز نقره فابریکنگین این انگشتر عقیق پرتقالی یمنی کهنه است و شهید حاج حسین حکاکان معروف به حاج حسین شهید ذکر اسماء مقدس الله و محمد و علی و فاطمه وحسن و حسین را با کمان وبسیار زیبا و استثنایی در ترکیبی عالی و استفاده از تمامی ف..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ طوق دار و اب دار یمنی و رکاب نقره سنگین قلمزنی

(0)
6,600,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ طوق دار و اب دار یمنی و رکاب نقره سنگین قلمزنی نگین این انگشتر عقیق سرخ طوق دار و اب دار یمنی است رکاب این انگشتر با وزن سنگین نقره همراه با قلمزنی استاد ناشناس هستقطر سنگ 18 میلیمتر استتراش سنگ گرد دامله است سایز انگشتر » 70 وزن انگشتر» 31 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ کرزی یمنی کهنه دامله رکاب فدیوم گوارسه طلای رسول تهران

(0)
22,800,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ کرزی یمنی کهنه دامله رکاب فدیوم گوارسه طلای رسول تهراننگین این انگشتر عقیق سرخ کرزی یمنی کهنه دامله است رکاب این انگشتر از متریال فدیوم و طلای 22 عیار است که استاد رسول محمدی تهران ساخته و تماما کار دست و همراه با حک مهر رسول F  تهران است که مهر و امضای ایشان است . ابعاد سنگ 13 در 10 میلیمتر استتراش سنگ د..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق آبی رنگ طبیعی دامله رکاب فاخر نقره مولا

(0)
5,040,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق آبی رنگ طبیعی دامله رکاب فاخر نقره مولا نگین این انگشتر عقیق آبی رنگ طبیعی دامله است رکاب این انگشتر جناب مولا ساخته و تماما کار دست و همراه با حک مهر مولا است که مهر و امضای ایشان است . ابعاد سنگ 22 در 15 میلیمتر استتراش سنگ دامله است سایز انگشتر » 65 وزن انگشتر» 23 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق شفه العبد یمانی درشت حکاکی با برکت سید فراس نجفی اسماء مقدس الله و چهارده معصوم علیهما السلام ،رکاب نقره دور برنجی

(0)
21,600,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق شفه العبد یمانی درشت حکاکی با برکت سید فراس نجفی اسماء مقدس الله و چهارده معصوم علیهما السلام ،رکاب نقره دور برنجی نگین این انگشتر عقیق شفه العبد یمانی است و سید فراس نجفی الله و محمد(ص)فاطمه (س)علی(ع)حسن(ع)حسین(ع) علی(ع)محمد(ع)جعفر(ع)موسی(ع)علی(ع)محمد (ع)علی(ع)حسن(ع)مهدی عجرا به رسم الخط کوفی حکاکی کرده استرکاب مد..

نمایش سریع

انگشترفاخرونفیس زمردشناسنامه بین المللی کلمبیا تراش جواهری رکاب فدیوم آصف قاسمی

(0)
42,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخرونفیس زمردشناسنامه بین المللی کلمبیا تراش جواهری رکاب فدیوم آصف قاسمینگین این انگشتر زمرد سبز کلمبیا دارای شناسنامه بین المللی قابل استعلام آنلاین است . تراش جواهری است  و استاد آصف قاسمی رکاب فدیوم این کار را به سبک خاص خودشان پولکی ساخته استابعاد سنگ 12 در 18 میلیمتر است و حدود 4 قیراط استتراش سنگ جواهری استسایز ا..

نمایش سریع

انگشترفاخرونفیس زمردسبزکریستالی سیبری تراش جواهری رکاب فدک قم

(0)
15,360,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخرونفیس زمرد سبز کریستالی سیبری تراش جواهری و رکاب پولکی نقره فدک قمنگین این انگشتر زمرد سبز کریستالی سیبری تراش جواهری است  و کارگاه فدک قم رکاب نقره این کار را همراه با ابکاری رادیوم ساخته استابعاد سنگ 12 در 18 میلیمتر استتراش سنگ جواهری استسایز انگشتر » 61 وزن انگشتر» 15 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سبز کاهویی و رکاب شیخ احمدی مجید زنجان

(0)
9,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سبز کاهویی حکاکی ذکر یا ریحانه النبی حضرت زهرا و صلوات خاصه ،خط استاد شمس و رکاب شیخ احمدی مجید زنجان نگین این انگشترعقیق سبز کاهویی است و استاد مهدی شمس با توقیع عبده شمس ذکر یا ریحانه النبی حضرت زهرااللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَةَ وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بنیها وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیهایا صدیقه الطاهرهاثر دس..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ پرتقالی زجاجی رکاب نقره رولکسی تک سازان ایران

(0)
8,400,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ پرتقالی زجاجی حکاکی حسبی الله خط استاد مهدی شمس و رکاب نقره رولکسی تک سازان ایراننگین این انگشترعقیق سرخ پرتقالی زجاجی است  و استاد مهدی شمس با توقیع عبده شمس در پشت سنگ و حک تاریخ سنه 1445 ،ذکر مقدس حسبی الله را همراه با یا وافی و یا کافی ، در ترکیبی عالی به رسم الخط نستعلیق حکاکی کرده استرکاب این انگشتر..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ پرتقالی زجاجی رکاب نقره رولکسی تک سازان ایران

(0)
6,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ پرتقالی زجاجی حکاکی یا حی و یا قیوم خط شمس الفقیر و رکاب نقره رولکسی تک سازان ایراننگین این انگشترعقیق سرخ پرتقالی زجاجی است  و استاد مهدی شمس با توقیع شمس الفقیر در پشت سنگ ،ذکر مقدس یا حی و یا قیوم الحمدلله و العزه لله را در ترکیبی عالی به رسم الخط نستعلیق حکاکی کرده استرکاب این انگشتر را برند رولکسی تک..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ پرتقالی زجاجی حکاکی یاعلی و فاطمه خط شمس و رکاب تهران لطفی

(0)
5,520,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ پرتقالی زجاجی حکاکی یاعلی و فاطمه خط شمس و رکاب تهران لطفینگین این انگشترعقیق سرخ پرتقالی زجاجی است  و استاد مهدی شمس با توقیع عبده شمس ذکرمبارک یا علی و فاطمه را در ترکیبی عالی به رسم الخط نستعلیق حکاکی کرده استرکاب این انگشتر را استاد امیرلطفی به سبک صدفی ساخته و تماما کار دست و همراه با حک تهران لطفی اس..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ پرتقالی زجاجی حکاکی ذکر ماشاءالله صغیر خط شمس و رکاب تهران لطفی

(0)
6,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ پرتقالی زجاجی حکاکی ذکر ماشاءالله صغیر خط شمس و رکاب تهران لطفینگین این انگشترعقیق سرخ پرتقالی زجاجی است  و استاد مهدی شمس با توقیع عبده شمس ذکر ماشاءالله صغیر  (ماشاء الله لا قوه الا بالله استغفرالله)  را همراه با ممد یا علی بصورت قرینه در ترکیبی عالی و استفاده از تمامی فضای سنگ و به رسم الخط ..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ پرتقالی زجاجی رکاب تهران لطفی

(0)
6,000,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ پرتقالی زجاجی حکاکی ذکر دعای امام زمان علیه سلام خط شمس و رکاب تهران لطفینگین این انگشترعقیق سرخ پرتقالی زجاجی است  و استاد مهدی شمس با توقیع عبده شمس دعای امام عصر صلوات الله علیه  (اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلّ..

نمایش سریع

انگشترنفیس جواهری توپاز لندن تراش باگت و رکاب فدیوم مرصع برلیان ماه و ستاره نعیم قاسمی

(0)
14,400,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس جواهری توپاز لندن تراش باگت و رکاب فدیوم مرصع برلیان ماه و ستاره نعیم قاسمی نگین این انگشتر توپاز لندن تراش باگت است  و رکاب را نعیم قاسمی از جنس فدیوم و مدل ماه و ستاره ساخته و امینی قم دو قطعه برلیان در دوطرف رکاب مخراجی کرده است ابعاد سنگ 11 در 6 میلیمتر است تراش سنگ باگت و سایز انگشتر  61 و ..

نمایش سریع

انگشترفاخرونفیس عقیق زرد زجاجی یمنی و رکاب قدیمی تاج

(0)
33,600,000تومان

مشخصات انگشتر :انگشترفاخرونفیس عقیق زرد زجاجی یمنی حکاکی یاعلی ابن موسی الرضا خط زنده یاد اصغرحیدری و رکاب قدیمی تاج نگین این انگشتر عقیق زرد زجاجی یمنی است  و مرحوم استاد علی اصغر حیدری ذکر یاعلی ابن موسی الرضا را به رسم الخط نستعلیق حکاکی کرده استرکاب این انگشتر مهر و نشان تاج دارد. ابعاد سنگ 20 در 15 میلیمتر استتراش سنگ تخت است سایز انگشت..

نمایش 1 تا 15 از 1144 (77 صفحه)