محصولات فروخته شده


انگشترنفیس جواهر گارنت سرخ تراش جواهری حکاکی فاطمه حبیبه الله خط حر حکاکی اقا رضا قربانی و رکاب نقره دست ساز حر

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس جواهر گارنت سرخ تراش جواهری حکاکی فاطمه حبیبه الله خط حر حکاکی اقا رضا قربانی و رکاب نقره دست ساز حرحکاکی روی نگین » فاطمه حبیبه اللهحکاکی » اقا رضا قربانیخط حررکاب دست..

انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سرخ یمنی حکاکی ذکربینظیر حدیث نفس المهموم لظلمنا تسبیح خط متین حکاکی استاد اصغرپور رکاب بی نقص استاد امیر لطفی طهران

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سرخ یمنی حکاکی ذکربینظیر حدیث نفس المهموم لظلمنا تسبیح خط متین حکاکی استاد اصغرپور رکاب بی نقص استاد امیر لطفی طهران لطفیحکاکی روی نگین » ذکربینظیر حدیث..

انگشترخاص عقیق یمنی هفت شرف و حکاکی خاتم جمیع طلسمات در نه صفحه نقره طبق آداب خاص طلسم خاتم جمیع طلسمات از مرحوم شیخ بهایی

موجود نیست

مشخصاتانگشترخاص عقیق یمنی هفت شرف و حکاکی خاتم جمیع طلسمات در نه صفحه نقره طبق آداب خاص رکاب : نقره دستساز داخل رکاب و زیر نگین: طلسم خاتم جمیع طلسمات از مرحوم شیخ بهایی که در 9 صفحه نقره حکاکی شده و..

انگشترنفیس خطی عقیق زرد یمنی حکاکی هوالله خط مراد حکاکی استاد مرادعلی جعفری رکاب دست طاها

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس خطی عقیق زرد یمنی حکاکی هوالله خط مراد حکاکی استاد مرادعلی جعفری رکاب دست طاهاحکاکی روی نگین » هواللهحکاکی » استاد مرادعلی جعفریخط مرادرکاب دست ساز طاها شیرازنگین » عقیق یمنی..

انگشترنفیس سفارشی سازعقیق پرتقالی یمنی حکاکی محمد ص قرینه خط ثلث مراد حکاکی استاد مرادعلی جعفری رکاب دست طاها

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس سفارشی سازعقیق پرتقالی یمنی حکاکی محمد ص قرینه خط ثلث مراد حکاکی استاد مرادعلی جعفری رکاب دست طاهاحکاکی روی نگین » محمد ص حکاکی » استاد مرادعلی جعفریخط مرادرکاب دست ساز..

انگشترنفیس سفارشی سازعقیق یمنی حکاکی لا اله الا الله الملک الحق المبین خط مراد حکاکی استاد مرادعلی جعفری رکاب دست سید ذبیح

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس سفارشی سازعقیق یمنی حکاکی لا اله الا الله الملک الحق المبین خط مراد حکاکی استاد مرادعلی جعفری رکاب دست سید ذبیححکاکی روی نگین » لا اله الا الله الملک الحق المبین حکاکی » است..

انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سرخ یمنی حکاکی ماشاالله استغفرالله لاقوه الا باالله خط مراد حکاکی استاد مرادعلی جعفری رکاب دست سید حمید

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سرخ یمنی حکاکی ماشاالله استغفرالله لاقوه الا باالله خط مراد حکاکی استاد مرادعلی جعفری رکاب دست سید حمیدحکاکی روی نگین » ماشاالله استغفرالله لاقوه الا بااللهحک..

انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سرخ کرزی یمنی حکاکی بسم الله الرحمن الرحیم خط مراد حکاکی استاد مرادعلی جعفری رکاب دست عنایت شیراز

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سرخ کرزی یمنی حکاکی بسم الله الرحمن الرحیم خط مراد حکاکی استاد مرادعلی جعفری رکاب دست عنایت شیرازحکاکی روی نگین » بسم الله الرحمن الرحیمحکاکی » استاد مرادعلی ج..

انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سرخ قواره دارکهنه یمنی حکاکی ذکر خاص دخیل یا ابوالفضل العباس خط مراد حکاکی استاد مرادعلی جعفری رکاب دست سید حمید هاشمی

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سرخ قواره دارکهنه یمنی حکاکی ذکر خاص دخیل یا ابوالفضل العباس خط مراد حکاکی استاد مرادعلی جعفری رکاب دست سید حمید هاشمیحکاکی روی نگین » دخیل یا ابوالفضل العباس..

انگشترنفیس موزه ای و کلکسیونی عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی انا مجنون الحسین خط اقل میرزا حکاکی استاد آتشباز رکاب شیخ احمدی مجید گلاب زنجان با نشان گلاب پاش

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس موزه ای و کلکسیونی عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی انا مجنون الحسین خط اقل میرزا حکاکی استاد آتشباز رکاب شیخ احمدی مجید گلاب زنجان با نشان گلاب پاشحکاکی روی نگین » انا م..

انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی آیه و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا خط الفقیرشمس حکاکی استاد شمس رکاب بی نقص استاد امیر لطفی طهران لطفی

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی آیه و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا خط الفقیرشمس حکاکی استاد شمس رکاب بی نقص استاد امیر لطفی..

انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی دعای اللهم اجعلنی فی درعک الحصینه التی تجعل فیها من ترید خط الفقیرشمس حکاکی استاد شمس رکاب بی نقص استاد امیر لطفی طهران لطفی

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی دعای اللهم اجعلنی فی درعک الحصینه التی تجعل فیها من ترید خط الفقیرشمس حکاکی استاد شمس رکاب بی نقص استاد امیر لطفی طهران لطفیحکاکی روی نگین..

گردن آویزنفیس فیروزه تبتی ساخت استاد ابراهیم اذری و حکاکی استاد مهدی شمس زنجانی خط شمس

موجود نیست

مشخصات گردن اویز فاخرفیروزه خطی :گردن آویزنفیس فیروزه تبتی ساخت استاد ابراهیم اذری و  حکاکی استاد مهدی شمس زنجانی خط شمسعشقای عشق همه بهانه از توستنگین : فیروزه تبت 28 در 20 میلیمترحکاک : استاد ..

انگشتر در سبز فاطمی

موجود نیست

انگشتر در سبز فاطمی..

انگشترجواهری فیروزه نیشابوری

موجود نیست

مشخصات انگشتر :انگشترجواهری فیروزه نیشابوری نگین»  فیروزی طبع دار درشت نیشابوریرکاب » رکاب نقره دست ساز طهران امامیسایز انگشتر » 63 وزن انگشتر» 24 گرم..

انگشتر فاخر و نفیس حکاکی سی جزء کامل قرآن مجید برعقیق سرخ یمنی

موجود نیست

انگشتر فاخر و نفیس حکاکی سی جزء کامل قرآن مجید برعقیق سرخ یمنی نگین : عقیق سرخ یمنی به ابعاد20 در 15 متن خط : کلیات متن کامل قرآن کریم با خط عثمان طه در پشت نگین با استفاده از فن ا..

انگشترنفیس عقیق سرخ ابدار یمنی تراش دامله رکاب نقره حاج حسین جدی

موجود نیست

انگشترنفیس عقیق سرخ ابدار یمنی تراش دامله رکاب نقره حاج حسین جدیرکاب فیلی نقره نفیس مرحوم استاد حاج حسین جدیوزن انگشتر » 18 گرم سایز رکاب » 63ابعاد سنگ نگین » 20 در 14 میلیمتر و ارتفاع 12 میل ..

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی آیات رزق و روزی خط العبد حکاکی استاد پرنیا رکاب فدیوم رولکسی رسول محمدی تهران

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی حکاکی آیات رزق و روزی خط العبد حکاکی استاد پرنیا رکاب فدیوم رولکسی رسول محمدی تهرانحکاکی روی نگین » آیات رزق و روزیوَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ ل..

انگشتر فاخر و نفیس حکاکی سی جزء کامل قرآن مجید برعقیق سبز

موجود نیست

  مشخصات انگشتر :انگشتر فاخر و نفیس حکاکی سی جزء کامل قرآن مجید برعقیق سبزنگین : عقیق سیز طبیعی به ابعاد22 در 15متن خط :کلیات متن کامل قرآن کریم با خط عثمان طه در پشت نگینبا استفاده از فن..

انگشترنفیس عقیق شفه العبد یمنی حکاکی صلوات کبیر خط العبد حکاکی استاد پرنیا رکاب طهران امامی

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق شفه العبد یمنی حکاکی صلوات کبیر خط العبد حکاکی استاد پرنیا رکاب طهران امامیحکاکی روی نگین » صلوات کبیرإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ ..

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی حکاکی ذکر یونسیه خط العبد حکاکی استاد پرنیا رکاب طهران امامی

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی حکاکی ذکر یونسیه خط العبد حکاکی استاد پرنیا رکاب طهران امامیحکاکی روی نگین » ذکر یونسیهلا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَک إِنِّی کنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَحکاکی » ..

انگشترنفیس عقیق سبز حکاکی آیه منتظر شهادت خط العبد حکاکی استاد پرنیا رکاب طهران امامی

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سبز حکاکی آیه منتظر شهادت خط العبد حکاکی استاد پرنیا رکاب طهران امامیحکاکی روی نگین » آیه منتظر شهادتمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ..

انگشترنفیس عقیق پرتقالی یمنی ذکر آیه الوارثین خط العبد حکاکی جناب پرنیا

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق پرتقالی یمنی ذکر آیه الوارثین خط العبد حکاکی جناب پرنیاحکاکی روی نگین » وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمّ..

انگشترنفیس عقیق پرتقالی یمنی ذکر آیه الوارثین خط العبد حکاکی جناب پرنیا

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق پرتقالی یمنی ذکر آیه الوارثین خط العبد حکاکی جناب پرنیاحکاکی روی نگین » وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمّ..

انگشترلوکس و شیک مرصع عقیق سرخ یمنی رکاب استاد ابوالفضل ابراهیمی ( قم میرزا)

موجود نیست

انگشترلوکس و شیک مرصع عقیق سرخ یمنی رکاب استاد ابوالفضل ابراهیمی ( قم میرزا)ابعاد سنگ نگین » 20 در 16 میلیمتروزن انگشتر » 24 گرم سایز رکاب » 62 گالری ناب جواهر..

گردن آویزنفیس عقیق کبود کهنه قلمزنی نفیس فرشاد ساعی و حکاکی استاد مهدی شمس زنجانی خط شمس

موجود نیست

مشخصات گردن اویز فاخر خطی :گردن آویزنفیس عقیق کبود کهنه قلمزنی نفیس فرشاد ساعی و  حکاکی استاد مهدی شمس زنجانی خط شمسیا فاطمه الزهرا یا علی ابن موسی الرضا عنگین : عقیق کبود کهنه تراش اشکیحکاک : ا..

انگشترنفیس کمنظیرعقیق سرخ کهنه یمنی خط اقل میرزا حکاکی دکتر اتشباز

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس کمنظیرعقیق سرخ کهنه یمنی خط اقل میرزا حکاکی دکتر اتشبازحکاکی روی نگین » یا قمر بنی هاشم (به همراه مرغ و ماه )حکاکی » دکتر محمد مجتبی آتشبازخط اقل میرزارکاب شیرازی نقره به وزن..

انگشترخاص سنگ مرمرمزار حضرت اباالفضل العباس علیه السلام رکاب نقره ساخت آستان مقدس قمر بنی هاشم

موجود نیست

انگشترخاص سنگ مرمرمزار حضرت اباالفضل العباس علیه السلام رکاب نقره ساخت آستان مقدس قمر بنی هاشم..

انگشترخاص سنگ مرمرمزار حضرت اباالفضل العباس علیه السلام رکاب نقره ساخت آستان مقدس قمر بنی هاشم

موجود نیست

انگشترخاص سنگ مرمرمزار حضرت اباالفضل العباس علیه السلام رکاب نقره ساخت آستان مقدس قمر بنی هاشم..

انگشترخاص سنگ مرمرمزار حضرت اباالفضل العباس علیه السلام رکاب نقره ساخت آستان مقدس قمر بنی هاشم

موجود نیست

انگشترخاص سنگ مرمرمزار حضرت اباالفضل العباس علیه السلام رکاب نقره ساخت آستان مقدس قمر بنی هاشم..

انگشترشرف الشمس کبیر لوح هفت شرف چهل و نه خانه عقیق یمنی

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترشرف الشمس کبیر لوح هفت شرف چهل و نه خانه عقیق یمنی رکاب نقره به وزن 11 گرمنگین » عقیق یمنی به ابعاد 10 در 10 میلیمتر سایز رکاب »  66..

انگشترعقیق سرخ کرزی یمن کهنه حکاکی کمنظیر استاد مجتبی آتشباز خط میرزا رکاب نقره شیرازی سید محسن

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترعقیق سرخ کرزی یمن کهنه حکاکی کمنظیر استاد مجتبی آتشباز خط میرزا رکاب نقره شیرازی سید محسنذکر اصلی » یا زینبغبار نویسی » عقیله العرب علیها سلامحکاک » استاد محمد مجتبی اتشبازامضا » ..

انگشترنفیس عقیق ناب و قواره یمنی حکاکی دو متن ومن یتق الله وایت الکرسی خط استاد العبد و رکاب فاخر سید حسن

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق ناب و قواره یمنی حکاکی دو متن ومن یتق الله وایت الکرسی خط استاد العبد و رکاب فاخر سید حسنمتن اول » وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا ِ وَ يَرْزُقْهُ مِنْ ح..

انگشترنفیس عقیق آجری یمنی شرف الشمس کبیر معروف به هفت شرف حکاکی رضی اصفهان و رکاب طهران امامی

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق آجری یمنی شرف الشمس کبیر معروف به هفت شرف حکاکی رضی اصفهان و رکاب طهران امامیمتن حکاکی » 49 خانه یا هفت شرف یا شرف الشمس کبیرنگین » عقیق یمنی به ابعاد 17 در 17 میلیمت..

انگشترخاص عقیق سفید و رگه زعفرانی ذکر خاص یا مالک الملک

موجود نیست

 انگشترخاص عقیق سفید و رگه زعفرانیذکر خاص یا مالک الملکحکاکی همتیخط حم رکاب طهران امامی..

انگشترخاص سنگ مرمرمزار حضرت اباالفضل العباس علیه السلام رکاب نقره ساخت آستان مقدس قمر بنی هاشم

موجود نیست

  انگشترخاص سنگ مرمرمزار حضرت اباالفضل العباس علیه السلام رکاب نقره ساخت آستان مقدس قمر بنی هاشم..

انگشترنفیس ممتازجواهری زمرد افغان

موجود نیست

انگشترنفیس ممتازجواهری زمرد افغان ورکاب نقره دستسازاسماعیلیابعاد سنگ »11 در 8 میلیمتررکاب دستساز اسماعیلیوزن انگشتر » 15 گرمسایز رکاب » 66 گالری ناب جواهر..

انگشترخاص سنگ مرمرمزار سیدالشهدا علیه السلام رکاب نقره ساخت آستان مقدس قمر بنی هاشم

موجود نیست

انگشترخاص سنگ مرمرمزار سیدالشهدا علیه السلام رکاب نقره ساخت آستان مقدس قمر بنی هاشم..

انگشترنفیس در نجف ذکر یا ابا الفضل و شعر فارسی حکاکی محمد مجتبی آتشباز خط الراجی میرزا و رکاب فدیوم رسول تهران

موجود نیست

مشخصات انگشتر: انگشترنفیس در نجف ذکر یا ابا الفضل و شعر فارسی حکاکی محمد مجتبی آتشباز خط الراجی میرزا و رکاب فدیوم رسول تهران..

انگشترنفیس ممتازجواهری زمرد افغان ورکاب نقره دستسازاسماعیلی

موجود نیست

انگشترنفیس ممتازجواهری زمرد افغان ورکاب نقره دستسازاسماعیلیابعاد سنگ »11 در 8 میلیمتررکاب دستساز اسماعیلیوزن انگشتر » 18 گرمسایز رکاب » 67 گالری ناب جواهر..

انگشترنفیس عقیق ناب یمنی ذکر بسم الله الرحمن الرحیم حکاکی استادشمس ورکاب نقره طهران امامی

موجود نیست

انگشترنفیس عقیق ناب یمنی ذکر بسم الله الرحمن الرحیم حکاکی استادشمس ورکاب نقره طهران امامیرکاب دستساز وحید امامیوزن انگشتر »  گرم سایز رکاب » 63 گالری ناب جواهر..

انگشترنفیس عقیق سرخ پرتغالی یمنی لوح شرف الشمس حکاکی سید مدنی خط 110

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ پرتغالی یمنی لوح شرف الشمس حکاکی سید مدنی خط 110روی نگین » لوح شرف الشمس ذکر مبارک محمد و علیرکاب اسپرت نقره به وزن 6 گرمنگین » عقیق سرخ پرتغالی یمنی به ابعاد ..

انگشترنفیس عقیق کبود قواره دار یمنی خطی حکاکی جناب رضی اصفهان و رکاب رولکسی امامی

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق کبود قواره دار یمنی خطی حکاکی جناب رضی اصفهان و رکاب رولکسی امامیدو متن حکاکی » بسم الله الرحمن الرحیملااله الا الله الملک الحق المبینمحمد رسول اللهعلی ولی اللهاللهم صل ..

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی حکاکی دو طرف نگین ذکر ایت الکرسی و وان یکاد خط محمد مجتبی اتشبازامضا میرزا

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی حکاکی دو طرف نگین ذکر ایت الکرسی و وان یکاد خط محمد مجتبی اتشبازامضا میرزاروی نگین » ایت الکرسیپشت نگین » وان یکادرکاب فدیوم گوارسه طلا به وزن 23 گرمنگین ..

انگشترنفیس عقیق آجری یمنی شرف الشمس کبیر معروف به هفت شرف حکاکی رضی اصفهان و رکاب طهران امامی

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق آجری یمنی شرف الشمس کبیر معروف به هفت شرف حکاکی رضی اصفهان و رکاب طهران امامیروی نگین » 49 خانه یا هفت شرف یا شرف الشمس کبیررکاب فیلی حصیری نقره به وزن 22 گرمنگین..

انگشترنفیس عقیق سرخ استثنایی یمنی ذکر بسم الله الرحمن الرحیم حکاکی خط دو امضا مهر

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ استثنایی یمنی ذکر بسم الله الرحمن الرحیم حکاکی خط دو امضا مهرروی نگین » بسم الله الرحمن الرحیمرکاب شیرازی سید حسن به وزن 24 گرمنگین » عقیق سرخ استثنایی یمنی به..

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی حکاکی ممتاز استاد العبد و ذکر یامن اسمه دواء و ذکره شفاء و رکاب شیرازی عارف

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی حکاکی ممتاز استاد العبد و ذکر یامن اسمه دواء و ذکره شفاء و رکاب شیرازی عارف روی نگین » یامن اسمه دواء و ذکره شفاء نگین » عقیق سرخ یمنی به ابعاد 24 در 18میلیمترح..

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی حکاکی ممتاز استاد العبد و آیه فالله خیر حافظا و هوالرحم الراحمین خط معلی ورکاب شیرازی عارف

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی حکاکی ممتاز استاد العبد و آیه فالله خیر حافظا و هوالرحم الراحمین خط معلی ورکاب شیرازی عارف روی نگین » فالله خیر حافظا و هوالرحم الراحمین نگین » عقیق سرخ یمنی به..

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی حکاکی ممتاز استاد العبد و آیات وسعت رزق و روزی خط ثلث ورکاب شیرازی عارف

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی حکاکی ممتاز استاد العبد و آیات وسعت رزق و روزی خط ثلث ورکاب شیرازی عارف روی نگین » وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا ِ وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَ..

انگشترنفیس عقیق سرخ کرزی یمنی تراش گود (توکاس) حکاکی دو متن ماشاالله صغیر و ومن یتق الله خط استاد سیدعباس ضابطی

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کرزی یمنی تراش گود (توکاس) حکاکی دو متن ماشاالله صغیر و ومن یتق الله خط استاد سیدعباس ضابطی روی نگین » متن اول »ماشاءاَللَّـهُ لَاقوَهُ الَا بااَللَّـهُ استغفر..

انگشترعقیق با ذکر شرف الشمس و رکاب نقره

موجود نیست

 مشخصات انگشتر :انگشترعقیق با ذکر شرف الشمس و رکاب نقرهوزن انگشتر 6 گرم سایز رکاب 60..

انگشترعقیق با ذکر شرف الشمس و رکاب نقره

موجود نیست

مشخصات انگشتر :انگشترعقیق با ذکر شرف الشمس و رکاب نقرهوزن انگشتر 8 گرم سایز رکاب 63..

انگشترعقیق با ذکر شرف الشمس و رکاب نقره

موجود نیست

مشخصات انگشتر :انگشترعقیق با ذکر شرف الشمس و رکاب نقرهوزن انگشتر 8 گرم سایز رکاب 63..

انگشترنفیس عقیق شفه العبد کهنه یمنی ذکر مبارک یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا حکاکی جناب پرنیا خط العبد

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق شفه العبد کهنه یمنی ذکر مبارک یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا حکاکی جناب پرنیا خط العبدروی نگین »یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا رکاب دوقاب شیرازی فا..

انگشترمتبرک سنگ مزار حضرت سیدالشهدا علیه السلام منحصر تراش از سنگ قدیمی مرمر کربلا و رکاب دست سازامامی

موجود نیست

مشخصات انگشتر :انگشترمتبرک سنگ مزار حضرت سیدالشهدا علیه السلام منحصر تراش از سنگ قدیمی مرمر کربلا و رکاب دست سازامامینگین »  سنگ مرمر سبز منحصر 16 در 11 میلیمتررکاب » نقره دست سازطه..

انگشترمتبرک سنگ مزار حضرت سیدالشهدا علیه السلام منحصر تراش از سنگ قدیمی مرمر کربلا و رکاب دست سازامامی

موجود نیست

مشخصات انگشتر :انگشترمتبرک سنگ مزار حضرت سیدالشهدا علیه السلام منحصر تراش از سنگ قدیمی مرمر کربلا و رکاب دست سازامامینگین »  سنگ مرمر سبز منحصر 16 در 11 میلیمتررکاب » نقره دست سازطه..

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی ذکر مبارک اللهم صل علی فاطمه و ابیها ... حکاکی جناب پرنیا خط العبد

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی ذکر مبارک اللهم صل علی فاطمه و ابیها ... حکاکی جناب پرنیا خط العبدروی نگین »اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَة وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بَنیهارکاب دوقاب شیرازی..

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی ذکر مبارک یا کاشف الکرب ... حکاکی جناب پرنیا خط العبد

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی ذکر مبارک یا کاشف الکرب ... حکاکی جناب پرنیا خط العبدروی نگین »یا كاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ اِكْشِفْ كَرْبى بِحَقِ اَخْیكَ الْحُسَیْنِرکاب ..

مجموعه نفیس اثار استاد محمود فرشچیان جلد اول قطع سلطانی دو زبانه

موجود نیست

مجموعه نفیس اثار استاد محمود فرشچیان جلد اولقطع سلطانی دو زبانهشامل دو بخش نقاشیها و طراحی هابا مقدمه ای در خصوص نقاشی ایرانی از محمود فرشچیانبه دو زبان فارسی و انگلیسیچاپ نگارخوشنویسی نستعلی..

انگشترنفیس ممتازعقیق سرخ کهنه یمنی وذکر مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًاحکاکی استاد سعیدی منش خط مهر

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس ممتازعقیق سرخ کهنه یمنی وذکر مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًاحکاکی استاد سعیدی منش خط مهرروی نگین » مَا شَاءَ..

انگشترسفارشی سازحدید لوح شریف ستاره داوود و حرز سلیمانی حکاکی جناب جعفرزاده

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترسفارشی سازحدید لوح شریف ستاره داوود و حرز سلیمانی  حکاکی جناب جعفرزادهروی نگین » لوح شریف ستاره داوودپشت نگین » شرف الشمسرکاب دستساز طهران امامی نگین » عقیق سرخ یمنی به..

انگشترسفارشی سازعقیق سرخ یمنی لوح شریف عین علی حکاکی جناب جعفرزاده

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترسفارشی سازعقیق سرخ یمنی لوح شریف عین علی  حکاکی جناب جعفرزادهروی نگین » لوح شریف عین علی عپشت نگین » حرز حضرت سلیمان نبیرکاب دستساز طهران امامی نگین » عقیق سرخ یمنی به ابعاد ..

انگشترمتبرک سنگ مزار حضرت سیدالشهدا علیه السلام منحصر تراش از سنگ قدیمی مرمر کربلا و رکاب دست سازامامی

موجود نیست

مشخصات انگشتر :انگشترمتبرک سنگ مزار حضرت سیدالشهدا علیه السلام منحصر تراش از سنگ قدیمی مرمر کربلا و رکاب دست سازامامینگین »  سنگ مرمر سبز منحصر 16 در 11 میلیمتررکاب » نقره دست سازطه..

انگشترعقیق کهنه یمنی حکاکی ایت الکرسی خط نسخ (ثلث) اثر استاد العبد و رکاب دست سازدوقاب عارف شیرازی

موجود نیست

مشخصات انگشتر :انگشترعقیق کهنه یمنی حکاکی ایت الکرسی خط نسخ (ثلث) اثر استاد العبد و رکاب دست سازدوقاب عارف شیرازینگین »  سنگ عقیق کهنه یمنی 27 در 21 میلیمترآیت الکرسی اَللَّـهُ لَا إِلَـٰه..

انگشترمتبرک سنگ مزار حضرت سیدالشهدا علیه السلام منحصر تراش از سنگ قدیمی مرمر کربلا و رکاب دست سازامامی

موجود نیست

مشخصات انگشتر :انگشترمتبرک سنگ مزار حضرت سیدالشهدا علیه السلام منحصر تراش از سنگ قدیمی مرمر کربلا و رکاب دست سازامامینگین »  سنگ مرمر سبز منحصر 16 در 12 میلیمتررکاب » نقره دست سازطهران امامیسای..

انگشترمتبرک سنگ مزار حضرت سیدالشهدا علیه السلام منحصر تراش از سنگ قدیمی مرمر کربلا و رکاب دست سازامامی

موجود نیست

مشخصات انگشتر :انگشترمتبرک سنگ مزار حضرت سیدالشهدا علیه السلام منحصر تراش از سنگ قدیمی مرمر کربلا و رکاب دست سازامامینگین »  سنگ مرمر سبز منحصر 15 در 11 میلیمتررکاب » نقره دست سازطهران امامیسای..

انگشترممتازکوارتز سبز تراش فست رکاب اشکی نفیس جناب امامی

موجود نیست

انگشترممتازکوارتز سبز تراش فست رکاب اشکی نفیس جناب امامیرکاب اشکی نفیس جناب امامیوزن انگشتر » 23 گرمسایز رکاب » 62ابعاد سنگ نگین » 20 در 15 میلیمترگالری ناب جواهرعلاوه بر سایت اینترنتی با نماد اعتماد ..

انگشترنفیس عقیق زرد کهنه یمنی وذکردعای اللهم انی اسئلک بسمک یا بدیع یا رفیع یا سمیع یا رَبَّ حکاکی جناب پرنیا خط العبد

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق زرد کهنه یمنی وذکردعای اللهم انی اسئلک بسمک یا بدیع یا رفیع یا سمیع یا رَبَّ حکاکی جناب پرنیا خط العبدروی نگین » اللهم انی اسئلک بسمک یا بدیع یا رفیع یا سمیع یا ر..

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی ابداررکاب فدیوم استاد علی محمدی تهران محک

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی ابداررکاب فدیوم استاد علی محمدی تهران محک رکاب فدیوم طرح خیاره ای علی محمدی چهار مهرهمشخصات نگین » عقیق سرخ یمنی به قطر 15 میلیمترسازنده رکاب : علی م..

انگشترعقیق شفه العبد وذکر خاص روی نگین و اذکار خاص پشت نگین

موجود نیست

مشخصات انگشترخاتم:انگشترعقیق شفه العبد وذکر خاص روی نگین و اذکار خاص پشت نگین اذکار خاص به همراه آیهوَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا ي..

انگشترخاص عقیق کهنه سلیمانی وذکر خاص حکاکی پشت نگین

موجود نیست

مشخصات انگشتر خاتم سلیمانی:انگشترخاص عقیق کهنه سلیمانی وذکر خاص حکاکی پشت نگین رکاب نقرهنگین » عقیق سلیمانی به ابعاد 25 در 20 میلیمترمدل رکاب » شبکه دور چنگوزن انگشتر» 26 گرم ..

انگشترخاص کهنه عقیق سلیمانی وذکر خاص حکاکی پشت نگین

موجود نیست

مشخصات انگشتر خاتم سلیمانی:انگشترخاص کهنه عقیق سلیمانی وذکر خاص حکاکی پشت نگین رکاب نقرهنگین » عقیق سلیمانی به ابعاد 23 در 14 میلیمترمدل رکاب » قلمزنیوزن انگشتر» 16 گرم سایز ر..

انگشترخاص عقیق سلیمانی وذکر خاص حکاکی پشت نگین

موجود نیست

مشخصات انگشتر خاتم سلیمانی:انگشترخاص عقیق سلیمانی وذکر خاص حکاکی پشت نگین رکاب نقرهنگین » عقیق سلیمانی به ابعاد 29 در 18 میلیمترمدل رکاب » دور چنگ اشکیوزن انگشتر» 23 گرم سایز ..

انگشترنفیس خطی تورمالین دورنگ زرد و بنفش حکاکی النور رکاب حمید قم

موجود نیست

انگشترنفیس خطی تورمالین دورنگ زرد و بنفش حکاکی النور رکاب حمید قم تورمالین تراش جواهریحکاکی استاد نظری نیاالنوریا کافی المهماترکاب نقره دست ساز حمید قموزن انگشتر » 29 گرم سایز رکاب » 64ابعاد س..

انگشترعقیق کهنه سرخ ممتاز و رنگ کمنظیر یمنی با رکاب دست ساز نقره قدیمی بدون مهر

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترعقیق کهنه سرخ ممتاز و رنگ کمنظیر یمنی با رکاب دست ساز نقره قدیمی بدون مهرنگین » عقیق کهنه سرخ ممتاز و رنگ کمنظیر یمنی به ابعاد 15 در 12 میلیمترجنس رکاب » نقره و دست سازوزن انگشتر..

انگشتر خاص عقیق بسیار کهنه سرخ شن دار درشت دامله با رکاب دست ساز نقره قدیمی عربی

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشتر خاص عقیق بسیار کهنه سرخ شن دار درشت دامله با رکاب دست ساز نقره قدیمی عربینگین » عقیق بسیار کهنه سرخ شن دار درشت دامله به ابعاد 28 در 20 میلیمترجنس رکاب » نقره و دست سازوزن انگشت..

خرمهره

موجود نیست

خرمهرهتراش نخوردهوزن » 12 گرم ابعاد »  38 در 22 میلیمتر..

انگشترعقیق زرد رگه زعفرانی یمنی تراش دامله

موجود نیست

مشخصات انگشتر :انگشترعقیق زرد رگه زعفرانی یمنی تراش دامله همراه با شرف الشمسرکاب : نقره دست ساز استاد امامی تهران با مهر و امضاوزن انگشتر : 21 گرمسایز رکاب :64ابعاد سنگ : 21 در 15  میلیمتر&..

انگشتر عقیق شفه العبد یمنی تراش نیمه دامله

موجود نیست

مشخصات انگشتر :انگشتر عقیق شفه العبد یمنی تراش نیمه داملهرکاب : نقره دست ساز استاد امامی تهران با مهر و امضاوزن انگشتر : 21 گرمسایز رکاب :64ابعاد سنگ : 18 در 14  میلیمتر  ..

تسبیح صد و یک دانه اعلای کهنه سندلوس یشمی

موجود نیست

تسبیح صد و یک دانه اعلای کهنه سندلوس یشمیمشخصات :وزن تسبیح : 103 گرمطول حلقه : 52 سانتیمتررنگ : سبز یشمی اندازه متوسط هر دانه : 10 میلیمتر..

تسبیح صد و یک دانه اعلا ممتاز و تک دستساز ملات ملاعبدالله معروف به تسبیح عبداللهی رنگ سبززیتونی

موجود نیست

 تسبیح صد و یک دانه اعلا ممتاز و تک دستساز ملات ملاعبدالله معروف به تسبیح عبداللهی رنگ سبززیتونی مشخصات :وزن تسبیح : 69 گرمطول حلقه : 41 سانتیمتررنگ : سبز زیتونی اندازه مت..

تسبیح صد و یک دانه اعلا ممتاز و تک دستساز ملات ملاعبدالله معروف به تسبیح عبداللهی رنگ سبزیشمی

موجود نیست

تسبیح صد و یک دانه اعلا ممتاز و تک دستساز ملات ملاعبدالله معروف به تسبیح عبداللهی رنگ سبزیشمی مشخصات :وزن تسبیح : 94 گرمطول حلقه : 47 سانتیمتررنگ : سبز یشمی اندازه متوسط هر دانه : ..

انگشترنفیس ممتازعقیق سرخ کبدی یمانی حکاکی جناب سیدان رکاب فدیوم استاد مهدی جدی

موجود نیست

انگشترنفیس ممتازعقیق سرخ کبدی یمانی حکاکی جناب سیدان رکاب فدیوم استاد مهدی جدی نگین » عقیق سرخ کبدی یمن 12 در 12 میلیمترحکاک » استاد سیدعلی سیدان با توقیع صدرذکر » دعایی که جبرییل امین به ادم ابوا..

انگشترنفیس عقیق سرخ زجاجی حکاکی چپ کنی هو العلی جناب همتی و رکاب فاخر شبکه جناب وحید امامی

موجود نیست

انگشترنفیس عقیق سرخ زجاجی حکاکی چپ کنی هو العلی جناب همتی و رکاب فاخر شبکه جناب وحید امامینگین » عقیق سرخ زجاجی24در 18 میلیمترمتن حکاکی » هوالعلیحکاک » جناب علی همتیامضا ( توقیع ) » حمرکاب فاخر ..

انگشترنفیس ممتازعقیق سرخ کبدی حکاکی یا حسن غریب مدینه استاد شمس زنجانی و رکاب فاخر شبکه جناب وحید امامی

موجود نیست

انگشترنفیس ممتازعقیق سرخ کبدی حکاکی یا حسن غریب مدینه استاد شمس زنجانی و رکاب فاخر شبکه جناب وحید امامینگین » عقیق سرخ و سیاه کبدی یمنی  26در 18 میلیمترمتن حکاکی » یا حسن غریب مدینهحکاک » اس..

انگشترنفیس عقیق شفه العبد یمنی و کف العباس علیه السلام حکاکی توکاس استاد سیدعباس ضابطی و رکاب بدون مهر جناب اسدی

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق شفه العبد یمنی و کف العباس علیه السلام حکاکی توکاس استاد سیدعباس ضابطی و رکاب بدون مهر جناب اسدیروی نگین » السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسی..

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه پرتقالی یمنی وذکر نام مقدس پنج تن آل عبا حکاکی توکاس استاد سیدعباس ضابطی و رکاب بدون مهر جناب اسدی

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه پرتقالی یمنی وذکر نام مقدس پنج تن آل عبا حکاکی توکاس استاد سیدعباس ضابطی و رکاب بدون مهر جناب اسدیروی نگین » الله محمد علی فاطمه حسن و حسینرکاب دستساز نقر..

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه کبدی یمنی وحکاکی ایات وسعت رزق خط الفقیر شمس و رکاب فاخر وحید امامی

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه کبدی یمنی وحکاکی ایات وسعت رزق خط الفقیر شمس و رکاب فاخر وحید امامیروی نگین » وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا ِ وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ..

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی وحکاکی حدیث قدسی ولایت علی ابن ابیطالب و رکاب فاخررولکسی استاد امامی

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی وحکاکی حدیث قدسی ولایت علی ابن ابیطالب و رکاب فاخررولکسی استاد امامیمتن حکاکی » وَلَایَةُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ حِصْنِی فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِی أَمِنَ..

انگشترنفیس عقیق سرخ زجاجی وحکاکی پشت و روی نگین اسامی الله و چهارده معصوم علیهما السلام و حرز امام جواد و رکاب فاخر امامی

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ زجاجی وحکاکی پشت و روی نگین اسامی الله و چهارده معصوم علیهما السلام و حرز امام جواد و رکاب فاخر امامیروی نگین » الله محمد علی فاطمه حسن حسین علی محمد جعفر موسی..

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی سوره مبارکه ناس حکاکی جناب پرنیا خط العبد

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی سوره مبارکه ناس حکاکی جناب پرنیا خط العبدروی نگین »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ  مَلِکِ النَّاسِ  إِلهِ..

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی وذکر رَبَّنَا آتِنَا فِی‏الدُّنْیَا حَسَنَةً وَ فِی‏الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ حکاکی جناب پرنیا خط العبد

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی وذکر رَبَّنَا آتِنَا فِی‏الدُّنْیَا حَسَنَةً وَ فِی‏الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ حکاکی جناب پرنیا خط العبدروی نگین » رَبَّنَا آتِنَا ..

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه پرتقالی یمنی وذکر لا إله إلا الله الملك الحق المبين و شرف الشمس حکاکی دوطرف نگین جناب پرنیا خط العبد

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه پرتقالی یمنی وذکر لا إله إلا الله الملك الحق المبين و شرف الشمس حکاکی دوطرف نگین جناب پرنیا خط العبدروی نگین » لا إله إلا الله الملك الحق المبينپشت نگین »..

انگشترنفیس عقیق پرتقالی زجاجی کهنه یمنی وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط میرزا

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق پرتقالی زجاجی کهنه یمنی وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط میرزا هویا علی غبارنویسی نام مقدس حسن و حسین علیهم السلامرکاب شیخ احمدی صدف زنجاننگین » عقیق کهنه یمنی به ابعاد..

انگشترنفیس ممتازعقیق زرد زجاجی کهنه یمنی وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط اقل میرزا وذکر یا علی و رکاب فدیوم استاد خانی تهران

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس ممتازعقیق زرد زجاجی کهنه یمنی وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط اقل میرزا وذکر یا علی و رکاب فدیوم استاد خانی تهراننگین » عقیق زرد زجاجی کهنه یمنی به ابعاد 26در 18 می..

انگشترنفیس عقیق زرد طبیعی وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط اقل میرزا وذکر محمد نبی الرحمه و رکاب نفیس و شیک رولکسی وحید امامی

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق زرد طبیعی وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط اقل میرزا وذکر محمد نبی الرحمه و رکاب نفیس و شیک رولکسی وحید امامینگین » عقیق زرد طبیعی به ابعاد 17 در 19 میلیمترحکاکی..

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط اقل میرزا وذکر الحمدلله و رکاب نفیس و شیک رولکسی وحید امامی

موجود نیست

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی وحکاکی استاد محمد مجتبی آتشباز خط اقل میرزا وذکر الحمدلله و رکاب نفیس و شیک رولکسی وحید امامینگین » عقیق سرخ یمنی به ابعاد 17 در 20 میلیمترحکاکی روی نگین ..

انگشتر عقیق شفه العبد یمنی و خاتم جمیع طلسمات

موجود نیست

 مشخصات انگشتر عقیق شفه العبد یمنی و خاتم جمیع طلسماترکاب : نقره دستسازداخل رکاب و زیر نگین:طلسم خاتم جمیع طلسمات از مرحوم شیخ بهایی که در 8 صفحه نقره حکاکی شده و به صورت لایه ایدر زیر نگین قرا..

انگشترنفیس عقیق زرد یمنی وحکاکی دکتر محمد مجتبی آتشباز خط میرزا و آیه فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ و رکاب سید راشد

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق زرد یمنی وحکاکی دکتر محمد مجتبی آتشباز خط میرزا و آیه فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ و رکاب سید راشدنگین » عقیق زرد یمنی به ابعاد 20 در 20میلیم..

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی وحکاکی استادخسروابادی خط ذکر وحرز نادعلی و رکاب سید راشد

موجود نیست

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه یمنی وحکاکی استادخسروابادی خط ذکر وحرز نادعلی و رکاب سید راشدنگین » عقیق کهنه یمنی سرخ تراش تلویزیونیحکاکی روی نگین »نَادِ عَلِيّاً مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ، تَجِد..

نمایش 1 تا 100 از 3417 (35 صفحه)

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout

logo-samandehi