محصولات فروخته شده


حالت نمایش:
نمایش سریع

انگشتر سفارشی ساز مدد یا حضرت عشق رکاب تمام رولکسی ناب جواهر

(0)

انگشتر سفارشی ساز مدد یا حضرت عشقغبار نویسی یامهدیحکاکی شمس زنجانیعقیق سرخرکاب تمام رولکسی ناب جواهر..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق سرخ یمنی حکاکی یا قمر بنی هاشم مناسب انگشتری و گردن اویز

(0)

نگین خطی عقیق سرخ یمنی حکاکی یا قمر بنی هاشم مناسب انگشتری و گردن اویزالا که در ملک عشق سرداریبرادر حسینی و فخر دادارییا قمر بنی هاشمالسلام علی قلب زینب الصبورحکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی استاد مهدی شمس زنجانی ابعاد سنگ 24 در 16 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق کبود یمنی حکاکی صل الله علیک یا اباعبدالله مناسب انگشتری و گردن اویز

(0)

نگین خطی عقیق کبود یمنی حکاکی صل الله علیک  یا اباعبدالله مناسب انگشتری و گردن اویزیا قاضی الحاجات و یا کافی المهماتیا قائم ال محمد یا بقیه الله یا حقیا کاشف الکرب عن وجه الحسین یا رقیه بنت الحسینصلی الله علیک یا ابا عبدالله حکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی استاد مهدی شمس زنجانی قطر سنگ 22 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق سرخ یمنی حکاکی مهدی حضرت عشق مناسب انگشتری

(0)

نگین خطی عقیق سرخ یمنی حکاکی مهدی حضرت عشق مناسب انگشتری مهدی حضرت عشق مددحکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی استاد مهدی شمس زنجانی 23 در 20 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین عقیق سبز مناسب گردنی و انگشتر

(0)

نگین عقیق سبز مناسب گردنی و انگشترالهی و ربی من لی غیرکخداالهی مرا آن ده که آن بهخط جناب شمس 35 در 25 میلیمتر..

نمایش سریع

انگشترخاص سلیمانی درشت حکاکی ذکر خاص

(0)

مشخصات انگشتر :انگشترخاص سلیمانی درشت حکاکی ذکر خاص سایز انگشتر » 62وزن انگشتر» 30 گرم رکاب نجفی صادقیان..

نمایش سریع

انگشترمردانه زمرد کلمبیا درشت چهارونیم قیراطی پاک و رکاب فدیوم قدیمی شبکه نقره سازان تهران

(0)

مشخصات انگشتر :انگشترمردانه زمرد کلمبیا درشت چهارونیم قیراطی پاک و رکاب فدیوم قدیمی شبکه نقره سازان تهران نگین » زمرد پاک کلمبیا به وزن چهارونیم قیراط و به ابعاد 12 در 9 میلیمتر رکاب » فدیوم قدیمی شبکه نقره سازان تهران1401 قمری و پنج مهرهسایز انگشتر » 59 وزن انگشتر» 13 گرم..

نمایش سریع

انگشترمردانه عقیق سرخ یمنی تراش بادومی و رکاب فاخرفدیوم شبکه استاد مهدی جدی

(0)

مشخصات انگشتر :انگشترمردانه عقیق سرخ یمنی تراش بادومی و رکاب فاخرفدیوم شبکه استاد مهدی جدینگین » عقیق سرخ یمنی تراش بادومی به ابعاد 22 در 12میلیمتر رکاب » فدیوم شبکه استاد مهدی جدیسایز انگشتر » 61 وزن انگشتر» 17 گرم..

نمایش سریع

انگشترمردانه نقره عقیق سرخ کبدی تراش قطعی یمنی و رکاب استاد محمدالماسی

(0)

مشخصات انگشتر :انگشترمردانه نقره عقیق سرخ کبدی تراش قطعی یمنی و رکاب استاد محمدالماسی نگین » عقیق سرخ کبدی تراش قطعی یمنی به قطر 14میلیمتر عقیق کهنه گرد تراش قطعی یمنرکاب » فیلی بی نقص جناب الماسی تراش سنگ نیمه دامله هست سایز انگشتر » 63 وزن انگشتر» 19 گرم..

نمایش سریع

انگشترمردانه نقره عقیق سرخ شفه العبد و رکاب فاخرمدل برگی طهران آریا

(0)

مشخصات انگشتر :انگشترمردانه نقره عقیق سرخ شفه العبد و رکاب فاخرمدل برگی طهران آریا نگین » عقیق سرخ شفه العبد به ابعاد 22 در 11 میلیمتر رکاب » مدل برگی بی نقص جناب حمید حدودیتراش سنگ دامله بادومی هست سایز انگشتر » 61 وزن انگشتر» 20 گرم..

نمایش سریع

انگشتراسپرت مردانه - زنانه فدیوم عقیق خاص کهنه یمنی و رکاب فدیوم خاص جناب رسول محمدی

(0)

مشخصات انگشتر :انگشتراسپرت مردانه - زنانه فدیوم عقیق خاص کهنه یمنی و رکاب فدیوم خاص جناب رسول محمدی نگین » عقیق خاص کهنه یمنی به قطر 13 میلیمتر و ارتفاع سنگ 13 میلیمتر رکاب » فدیوم خاص جناب رسول محمدی با مهر تهرانF رسولسایز انگشتر » 56 وزن انگشتر» 9 گرم..

نمایش سریع

انگشترمردانه نقره عقیق کهنه عسلی یمنی و رکاب فاخرمدل برگی طلا و فدیوم تهران محک علی محمدی

(0)

مشخصات انگشتر :انگشترمردانه نقره عقیق کهنه عسلی یمنی و رکاب فاخرمدل برگی طلا و فدیوم تهران محک علی محمدی نگین » عقیق کهنه عسلی یمنی به ابعاد 18 در 11 میلیمتر رکاب » مدل برگی طلا و فدیوم تهران محک علی محمدیسایز انگشتر » 62 وزن انگشتر» 20 گرم..

نمایش سریع

انگشترفاخرونفیس عقیق سرخ تیغ اب یمنی دامله پاک با رکاب فدیوم منحصربفرد ممتاز رسول محمدی

(0)

 مشخصات انگشتر :انگشترفاخرونفیس عقیق سرخ تیغ اب یمنی دامله پاک  با رکاب فدیوم منحصربفرد ممتاز رسول محمدینگین این انگشترعقیق سرخ تیغ اب یمنی دامله است رکاب از جنس فدیوم منظم و بی نقص و تماما کار دست استاد رسول محمدی و همراه با حک نام تهران F رسول است ابعاد سنگ 29 در 19 میلیمتر استتراش سنگ دامله استسایز انگشتر » 65 ..

نمایش سریع

انگشترمردانه نفیس نقره ویژه چنگ و عقرب ایران اریا و سنگ کلوخه خاص افریقایی کمنظیر در رنگ و طبع

(0)

مشخصات انگشتر :انگشترمردانه نفیس نقره ویژه چنگ و عقرب ایران اریا و سنگ کلوخه خاص افریقایی کمنظیر در رنگ و طبع نگین » سنگ کلوخه خاص افریقایی کمنظیر در رنگ و طبع به ابعاد 21 در 15میلیمتر رکاب » نقره ویژه چنگ و عقرب ایران اریا جناب حمید حدودیتراش سنگ دامله هست سایز انگشتر » 62 وزن انگشتر» 20 گرم..

نمایش سریع

انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه ابدار یمنی و رکاب فاخر طلا فدیوم جناب طلاکوب

(0)

مشخصات انگشتر :انگشترنفیس عقیق سرخ کهنه ابدار یمنی و رکاب فاخر طلا فدیوم جناب طلاکوب نگین این انگشتر عقیق سرخ کهنه ابدار یمنی کمنظیر به ابعاد 16 در 11 میلیمتر است رکاب انگشتراز متریال طلای 24 و فدیوم هست که استاد بابک شورشیان ساخته و بنا به سفارش علیرضا طلاکوب بوده که به انگشتر طلاکوب مشهور  هست بابک شورشیان سالهاست مقیم اروپا شده مهر..

نمایش 1 تا 15 از 265 (18 صفحه)