نگین(سنگ پیاده)

حالت نمایش:
نمایش سریع

نگین خطی درّنجف حکاکی چپ کنی العزه لله مناسب انگشتری

(0)
1,400,000تومان

نگین خطی درّنجف حکاکی چپ کنی العزه لله مناسب انگشتری العزه لله الحمدللهحکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی استاد مهدی شمس زنجانی 19 در 14 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق کبود یمنی حکاکی الحمدلله مناسب انگشتری

(0)
1,000,000تومان

نگین خطی عقیق کبود یمنی حکاکی الحمدلله مناسب انگشتری بسم الله الرحمن الرحیمالحمدللهیامحمد صحکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی استاد مهدی شمس زنجانی 22 در 17 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق سرخ پرتقالی یمنی حکاکی امیری حسین و نعم الامیرمناسب انگشتری

(0)
2,000,000تومان

نگین خطی عقیق سرخ پرتقالی یمنی حکاکی امیری حسین و نعم الامیرمناسب انگشتری امیری حسین و نعم الامیرحکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی استاد مهدی شمس زنجانی 26 در 17 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین عقیق یمنی شمایل

(0)
600,000تومان

نگین عقیق یمنی شمایلمناسب انگشتری 20 در 15 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین عقیق حکاکی هیچ

(0)
400,000تومان

نگین عقیق حکاکی هیچمناسب انگشتری و گردن اویز 22 در 16 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین عقیق سه پوست کهنه تراشیده از مهره سلیمانی مناسب انگشتری و گردن اویز

(0)
2,400,000تومان

نگین عقیق سه پوست کهنه تراشیده از مهره سلیمانی مناسب انگشتری و گردن اویز 29 در 23 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین عقیق سه پوست کهنه تراشیده از مهره سلیمانی مناسب انگشتری و گردن اویز

(0)
2,400,000تومان

نگین عقیق سه پوست کهنه تراشیده از مهره سلیمانی مناسب انگشتری و گردن اویز 29 در 23 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق سبز طبیعی حکاکی یا امام رضا ع مناسب انگشتری و گردن اویز

(0)
1,700,000تومان

نگین خطی عقیق سبز طبیعی حکاکی یا امام رضا ع مناسب انگشتری و گردن اویزیا امام رضا عحکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی استاد مهدی شمس زنجانی 29 در 21 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق جزع زجاجی خط کوفی مناسب انگشتری بسم الله الرحمن الرحیم

(0)
700,000تومان

نگین خطی عقیق جزع زجاجی خط کوفی مناسب انگشتری بسم الله الرحمن الرحیم 22 در 17 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین خطی سنگ سبز یشم ناد علی مناسب انگشتری

(0)
800,000تومان

نگین خطی سنگ سبز یشم ناد علی مناسب انگشتری ناد علیا مظهرالعجائب تجده عونا لک فی النوائب کل هم و غم سینجلی بولایتک یاعلی یاعلی یاعلیحکاکی به سفارش ناب جواهرحکاکی سید امیر 20 در 14 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین خطی عقیق زرد زجاجی خط کوفی مناسب انگشتری و گردن اویز

(0)
800,000تومان

نگین خطی عقیق زرد زجاجی خط کوفی مناسب انگشتری و گردن اویز 26 در 16 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین عقیق خاص کهنه بقرانی یمنی مناسب انگشتری

(0)
1,900,000تومان

نگین عقیق خاص کهنه بقرانی یمنی مناسب انگشتری 24 در 18 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین عقیق خاص کهنه زجاجی آنتیک یمنی مناسب انگشتری

(0)
4,000,000تومان

نگین عقیق خاص کهنه زجاجی آنتیک یمنی مناسب انگشتری 25 در 15 میلیمتر..

نمایش سریع

نگین عقیق شجرمناسب انگشتری و گردن آویز

(0)
3,000,000تومان

نگین عقیق شجرمناسب انگشتری و گردن آویز 24 در 16 میلیمتر..

نمایش سریع

هبهاب با ذکر هفت جلاله عراقی مناسب انگشتری

(0)
4,000,000تومان

هبهاب با ذکر هفت جلاله عراقی مناسب انگشتری اَعُوذُ بِجَلالِ اللّهِاَعُوذُ بِکَلِماتِ اللّهِاَعُوذُ بِرَسوُلِ اللّهِامَنْتُ بِاللّهِ و کتبهاِنّى واثِقٌ بِاللّهِ وَ رُسُلِهِاَشْهَدُ اَنْ لا اله اِلاّ اللّهُ مُخْلِصاً 22 در 17 میلیمتر..

نمایش 1 تا 15 از 126 (9 صفحه)