انگشترفاخرونفیس عقیق زرد کهنه یمنی تراش فابریک حکاکی ذکر ماشاالله صغیر خط نسبتا قدیمی ورکاب ارزشمند چهارچنگ نجفی مرحوم محمد سعادت
جدید

انگشترفاخرونفیس عقیق زرد کهنه یمنی تراش فابریک حکاکی ذکر ماشاالله صغیر خط نسبتا قدیمی ورکاب ارزشمند چهارچنگ نجفی مرحوم محمد سعادت

موجود نیست
موجودی: In Stock

مشخصات انگشتر :انگشترفاخرونفیس عقیق زرد کهنه یمنی تراش فابریک حکاکی ذکر ماشاالله صغیر خط نسبتا قدیمی ورکاب ارزشمند چهارچنگ نجفی مرحوم محمد سعادت نگین این انگشتر عقیق زرد کهنه یمنی تراش فابریک است  و استاد بدون ذکر نامی با قدمت 50 تا 60 سال قبل ذکر ماشاالله لاقوه الا بالله استغفرالله را روی نگین و نام مقدس محمد و علی را در پشت نگین حکاکی کرده استرکاب این انگشتر به سبک چهار چنگ نجغی توسط مرحوم استاد محمد سعادت معروف ب ممی ساخته و تماما کار دست است . ابعاد سنگ 14 در 10 میلیمتر استتراش سنگ نیمه تخت است سایز انگشتر » 60 وزن انگشتر» 11 گرم...