انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی حکاکی تو کاس یا قاهر العدو یا والی الولی یا مظهرالعجائب یا مرتضی علی خط س ع حکاکی استاد سید عباس ضابطی رکاب پولکی قلمزنی حسین منی و انا من حسین

انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی حکاکی تو کاس یا قاهر العدو یا والی الولی یا مظهرالعجائب یا مرتضی علی خط س ع حکاکی استاد سید عباس ضابطی رکاب پولکی قلمزنی حسین منی و انا من حسین

4,700,000 تومان
موجودی: در انبار

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق سرخ یمنی حکاکی تو کاس یا قاهر العدو یا والی الولی یا مظهرالعجائب یا مرتضی علی خط س ع حکاکی استاد سید عباس ضابطی رکاب پولکی قلمزنی حسین منی و انا من حسین حکاکی روی نگین » یا قاهر العدو یا والی الولی یا مظهرالعجائب یا مرتضی علی حکاکی » سید عباس ضابطیخط س عرکاب پولکی قلمزنی دست ساز ذکر قلمزنی » حسین منی و انا من حسیننگین » عقیق سرخ پرتقالی یمنی به ابعاد 17 در 14 میلیمترسایز رکاب » 62 وزن » 21 گرم...

+