انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سرخ یمنی حکاکی شعراسماء مقدس خداوند و پنج تن آل عبا علیهم السلام خط س ع حکاکی استاد سید عباس ضابطی رکاب نقره دستساز

انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سرخ یمنی حکاکی شعراسماء مقدس خداوند و پنج تن آل عبا علیهم السلام خط س ع حکاکی استاد سید عباس ضابطی رکاب نقره دستساز

5,400,000 تومان
موجودی: در انبار

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس سفارشی سازعقیق سرخ یمنی حکاکی شعراسماء مقدس خداوند و پنج تن آل عبا علیهم السلام خط س ع حکاکی استاد سید عباس ضابطی رکاب نقره دستسازحکاکی روی نگین » بسم الله ما نام خداوند جلی استدر است محمد و گهر نام علی استمحبوبه حق فاطمه تنها صدفی استمرجان حسن است و حسین عقیق یمنی استحکاکی » سید عباس ضابطیخط س عرکاب فاخر دست ساز نگین » عقیق سرخ کهنه یمنی به ابعاد 18 در 15 میلیمترسایز رکاب » 61 وزن » 24 گرم...

+