انگشترنفیس عقیق زرد زجاجی حکاکی شرف الشمس خط العبد حکاکی استاد پرنیا رکاب فاخر  شیرازی طاها

انگشترنفیس عقیق زرد زجاجی حکاکی شرف الشمس خط العبد حکاکی استاد پرنیا رکاب فاخر شیرازی طاها

3,000,000 تومان
موجودی: در انبار

مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق زرد زجاجی حکاکی شرف الشمس خط العبد حکاکی استاد پرنیا رکاب فاخر  شیرازی طاهاحکاکی روی نگین » شرف الشمسمحمد و علیحکاکی در روز و ساعت سعد و با اداب سفارش شدهحکاکی » عبدالکریم پرنیاخط العبدرکاب فاخر دست ساز شیرازی طاهانگین » عقیق زرد زجاجی به ابعاد 20 در 15 میلیمترسایز رکاب » 63 وزن » 20 گرم...

+