انگشترنفیس عقیق آجری یمنی کهنه چپ کنی حکاکی محسن ضرغامی خط م ض و شعر آنکه دین مصطفی را رهبر است صادق آل محمد جعفر است

انگشترنفیس عقیق آجری یمنی کهنه چپ کنی حکاکی محسن ضرغامی خط م ض و شعر آنکه دین مصطفی را رهبر است صادق آل محمد جعفر است

14,000,000 تومان
موجودی: در انبار

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق آجری یمنی کهنه چپ کنی حکاکی محسن ضرغامی خط م ض و شعر آنکه دین مصطفی را رهبر است صادق آل محمد جعفر استروی نگین » شعرآنکه دین مصطفی رارهبراست صادق آل محمد جعفر استرکاب فیلی رولکسی نقره به وزن 24 گرمنگین » عقیق یمنی بسیار کهنه به ابعاد 24 در 20 میلیمترحکاکی » محسن ضرغامی خط م ضامضا » م ضمدل رکاب » فیلی  رولکسی سایز رکاب »  62...

+