کارد شکاری زنجان موزه ای دستساز سفارشیسازقلمزنی شیرو خورشید ایران و امضادار

کارد شکاری زنجان موزه ای دستساز سفارشیسازقلمزنی شیرو خورشید ایران و امضادار

33,120,000 تومان
موجودی: در انبار

کارد شکاری زنجان موزه ای دستساز سفارشیسازقلمزنی شیرو خورشید ایران و امضادار مشخصات :جنس تیغه » فولاد آبدیدهجنس دسته » شاخ گاومیش یک تیکه . هیدن شدهساخت و تراش و نقره کوبی و قلمزنی » استاد مهدی شمس زنجانیطول کارد » 43 سانتیمترپهنای تیغه » 5 سانتیمترطول تیغه »30 سانتیمترقلمزنی شیرو خورشید ایران  دو رخ پادشاه در هر طرفجودان کاری شده و قلمزنی قوچ ایرانیBicak av_bicagi kadare muze_bicagi ...

+