انگشترنفیس عقیق شفه العبد یمنی و ذکر نام مقدس چهارده معصوم علیهما السلام حکاکی توکاس استاد سیدعباس ضابطی و رکاب شیک شبکه بدون مهر جناب اسدی

انگشترنفیس عقیق شفه العبد یمنی و ذکر نام مقدس چهارده معصوم علیهما السلام حکاکی توکاس استاد سیدعباس ضابطی و رکاب شیک شبکه بدون مهر جناب اسدی

4,500,000 تومان
موجودی: در انبار

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق شفه العبد یمنی و ذکر نام مقدس چهارده معصوم علیهما السلام حکاکی توکاس استاد سیدعباس ضابطی و رکاب شیک شبکه بدون مهر جناب اسدیروی نگین » الله محمد علی فاطمه حسن حسین علی محمد جعفر موسی علی محمد علی حسن مهدی رکاب دستساز نقره جناب اسدی بدون مهرنگین » عقیق سرخ یمنی به ابعاد 16 در 14 میلیمترحکاکی » سیدعباس ضابطیخط ضابطیامضا » س عوزن انگشتر» 21 گرم سایز رکاب »  62...

+