انگشترنفیس عقیق شفه العبد یمنی وذکرمقدس چهارده معصوم علیهما السلام حکاکی توکاس و برجسته استاد سیدعباس ضابطی و رکاب بدون مهر جناب اسدی

انگشترنفیس عقیق شفه العبد یمنی وذکرمقدس چهارده معصوم علیهما السلام حکاکی توکاس و برجسته استاد سیدعباس ضابطی و رکاب بدون مهر جناب اسدی

4,300,000 تومان
موجودی: در انبار

 مشخصات انگشتر:انگشترنفیس عقیق شفه العبد یمنی وذکرمقدس چهارده معصوم علیهما السلام حکاکی توکاس و برجسته استاد سیدعباس ضابطی و رکاب بدون مهر جناب اسدیروی نگین » الله محمد علی فاطمه حسن حسین علی محمد جعفر موسی علی محمد علی حسن مهدی رکاب دستساز نقره جناب اسدی بدون مهرنگین » عقیق سرخ یمنی به ابعاد 20 در 14 میلیمترحکاکی » سیدعباس ضابطیخط ضابطیامضا » س عوزن انگشتر» 24 گرم سایز رکاب »  63...

+