گردن آویز نفیس و فاخرعقیق سرخ ناب کهنه درشت یمنی وحکاکی جواد اقا حیدری خط طه وذکر حسبی الله

گردن آویز نفیس و فاخرعقیق سرخ ناب کهنه درشت یمنی وحکاکی جواد اقا حیدری خط طه وذکر حسبی الله

14,400,000 تومان
موجودی: در انبار

مشخصات گردن آویز درشت خط طه:گردن آویز نفیس و فاخرعقیق سرخ ناب کهنه درشت یمنی وحکاکی جواد اقا حیدری خط طه وذکر حسبی الله نگین » عقیق سرخ کهنه یمنی ناب درشت حکاکی روی نگین »حسبی الله حکاک » استاد جواد حیدریامضا » طهمدل رکاب » شبکهسازنده » شایقامضا رکاب » طهران شایقوزن » 31 گرمابعاد سنگ »  27 در 20 میلیمترابعاد گردن اویز »37 در 32 میلیمتر وضعیت موجودی » موجود در گالری ناب جواهر...

+