انگشتر نفیس عقیق کهنه یمنی وحکاکی دوره قاجاریه و خط قرص و فاخر و ذکر سلام علی ابراهیم و رکاب شبکه فدیوم چهار مهر قدیمی نقره سازان

انگشتر نفیس عقیق کهنه یمنی وحکاکی دوره قاجاریه و خط قرص و فاخر و ذکر سلام علی ابراهیم و رکاب شبکه فدیوم چهار مهر قدیمی نقره سازان

12,000,000 تومان
موجودی: در انبار

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس عقیق کهنه یمنی وحکاکی دوره قاجاریه و خط قرص و فاخر و ذکر سلام علی ابراهیم و رکاب شبکه فدیوم چهار مهر قدیمی نقره سازاننگین » عقیق کهنه یمنی سمبه دار به ابعاد 23 در 18 میلیمترذکر روی نگین »آیه قرانسلام علی ابراهیممدل رکاب » شبکه جنس رکاب » فدیومسازنده » اسماعیل میرمحمدیامضا رکاب » F  نقره سازان 1436وزن انگشتر» 26 گرمسایز رکاب »  62 وضعیت موجودی » موجود در گالری ناب جواهر...

+