انگشترفیروزه مصری منحصر عنکبوتی رنگ عالی درشت و رکاب قلمزنی دست ساز
تخفیف

انگشترفیروزه مصری منحصر عنکبوتی رنگ عالی درشت و رکاب قلمزنی دست ساز

10,500,000 تومان 14,000,000 تومان
موجودی: در انبار

مشخصات انگشتر :انگشترفیروزه مصری منحصر عنکبوتی رنگ عالی درشت و رکاب قلمزنی دست سازنگین »  فیروزه مصری منحصر عنکبوتی رنگ عالی درشترکاب » رکاب قلمزنی دست سازابعاد سنگ » 33 در 24 میلیمترسایز انگشتر » 66 وزن انگشتر» 53 گرم...

+