انگشتر نفیس عقیق یمانی اعلا وحکاکی استاد جواد حیدری خط طه دو امضا و رکاب سلمان و قلمزنی فاخر سلیمانی

انگشتر نفیس عقیق یمانی اعلا وحکاکی استاد جواد حیدری خط طه دو امضا و رکاب سلمان و قلمزنی فاخر سلیمانی

موجود نیست
موجودی: In Stock

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس عقیق یمانی اعلا وحکاکی استاد جواد حیدری خط طه دو امضا و رکاب سلمان و قلمزنی فاخر سلیمانینگین » عقیق یمانی اعلا به ابعاد 20 در 15 میلیمترذکر » الحقهمراه با تذهیب خاصحکاک » استاد جواد حیدریامضا » طه طهدو امضاسازنده » استاد سلمان محققامضا رکاب » سلمان ایرانقلمزنی » سلیمانیوزن انگشتر» 25 گرمسایز رکاب »  64 وضعیت موجودی » موجود در گالری ناب جواهر...