انگشتر نفیس بینظیرعقیق یمانی اعلا وحکاکی استاد جواد حیدری خط طه و رکاب صفوی اشکان لطفی و تهران مظهری

انگشتر نفیس بینظیرعقیق یمانی اعلا وحکاکی استاد جواد حیدری خط طه و رکاب صفوی اشکان لطفی و تهران مظهری

موجود نیست
موجودی: In Stock

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس بینظیرعقیق یمانی اعلا وحکاکی استاد جواد حیدری خط طه و رکاب صفوی اشکان لطفی و تهران مظهرینگین » عقیق یمانی اعلا و بینظیربه ابعاد 25 در 22 میلیمترذکر » الواسعنام روزی دهنده خداوندهمراه با تذهیب خاصحکاک » استاد جواد حیدریامضا » طه طهدو امضامدل رکاب » صفویسازنده » اساتید اشکان لطفی و مظهریامضا رکاب » تهران مظهریوزن انگشتر» 17 گرمسایز رکاب »  63 وضعیت موجودی » موجود در گالری ناب جواهر...