انگشتر نفیس عقیق سرخ کهنه یمنی تراش جواهری وحدیث نبوی وحکاکی حاج رضا قربانی خط حر و رکاب فدیوم آصف

انگشتر نفیس عقیق سرخ کهنه یمنی تراش جواهری وحدیث نبوی وحکاکی حاج رضا قربانی خط حر و رکاب فدیوم آصف

موجود نیست
موجودی: In Stock

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس عقیق سرخ کهنه یمنی تراش جواهری وحدیث نبوی وحکاکی حاج رضا قربانی خط حر و رکاب فدیوم آصفنگین » عقیق سرخ کهنه یمنی تراش جواهری به ابعاد 25 در 19 میلیمترذکر » حدیث نبوی حسین منی و انا من حسین عحکاک » حاج رضا قربانیامضا » حرجنس رکاب » فدیوممدل رکاب » تمام پولکیسازنده » محمد آصف قاسمیامضا رکاب » آصف F قاسمیوزن انگشتر» 20 گرمسایز رکاب »  67 وضعیت موجودی » موجود در گالری ناب جواهر...