انگشتر نفیس خطی عقیق یمانی کهنه  وحکاکی استادجواد حیدری خط دو امضا طه و رکاب طهران افتخاری

انگشتر نفیس خطی عقیق یمانی کهنه وحکاکی استادجواد حیدری خط دو امضا طه و رکاب طهران افتخاری

موجود نیست
موجودی: In Stock

مشخصات انگشتر:انگشتر نفیس خطی عقیق یمانی کهنه  وحکاکی استادجواد حیدری خط دو امضا طه و رکاب طهران افتخارینگین » عقیق یمانی کهنه به ابعاد 19 در 11 میلیمترذکر » یا جواد الائمه عحکاک » استا دجواد حیدریامضا » دو امضا طه مدل رکاب » فیلی  گوارسه منظم حصیریسازنده » محمد افتخاریامضا رکاب » تهران افتخاریوزن انگشتر» 14 گرمسایز رکاب »  62 وضعیت موجودی » موجود در گالری ناب جواهر...