انگشتر نفیس عین الحر اصیل و رکاب استاد شاکری خراسان

انگشتر نفیس عین الحر اصیل و رکاب استاد شاکری خراسان

موجود نیست
موجودی: In Stock

مشخصات انگشتر: انگشتر نفیس عین الحر اصیل و رکاب استاد شاکری خراسان نگین » عین الحر اصیل به ابعاد 15 در10 میلیمتر مدل رکاب » شبکه سازنده » شاکری خراسان امضا رکاب » شاکری وزن انگشتر» 16 گرم سایز رکاب »  59 وضعیت موجودی » موجود در گالری ناب جواهر ...