انگشتر نفیس عقیق سبز زمردی خطی وحکاکی استاد اصغرپور خط متین و رکاب صفوی سیدی

انگشتر نفیس عقیق سبز زمردی خطی وحکاکی استاد اصغرپور خط متین و رکاب صفوی سیدی

موجود نیست
موجودی: In Stock

مشخصات انگشتر: انگشتر نفیس عقیق سبز زمردی خطی وحکاکی استاد اصغرپور خط متین و رکاب صفوی سیدی نگین » عقیق سبززمردی به ابعاد 20 در 15 میلیمتر ذکر » مادرم زهرا خط » حاج ابراهیم اصغر پور امضا » متین مدل رکاب » صفوی سازنده » جناب سیدی امضا رکاب » طهران سیدی وزن انگشتر» 13 گرم سایز رکاب »  62 ...