شاهنامه سه جلدی عمادالکتاب   هنرمند برجسته قاجار

شاهنامه سه جلدی عمادالکتاب هنرمند برجسته قاجار

3,000,000 تومان
موجودی: در انبار

شاهنامه سه جلدی عمادالکتاب عمادالکتاب هنرمند برجسته قاجار،سراسر شاهنامه فردوسی را در چهار قسمت به زیبایی تحریر کرده است که توسط نشر امیرخانی و به همت غلامحسین امیرخانی به زیور طبع آراسته شده است و خود نیز شرحی جامع و ارزشمند در احوال و آثار عمادالکتاب بر این اثر افزوده است. این اثر با کتاب آرایی استاد اردشیر مجرد تاکستانی آراسته شده است که ایشان علاوه بر تذهیب و آرایش حواشی کتاب و نظارت دقیق بر روند چاپ و نشر آن،تصاویر زیبایی از شاهنامه بایسنقری،دموت،شاه طهماسبی و شاه اسماعیلی را که مربوط به دوره‌های مختلف هنر نقاشی ایرانی است، به انتخاب خود همراه متن کرده است.جلد سوم این شاهنامه به طور خاص به تصاویر برگرفته از شاهنامه های مذکور اختصاص داده شده...   عمادالکتاب ا...

+